BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates

Tag Archives: ทักทายรายเดือน

ทักทายรายเดือนมีนาคม-เมษายน 2559

ทักทายรายเดือน พบกับ คุณสุทธิพงษ์ วสุโสภาพล ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนปฏิบัติการพื้นที่ สช. ได้ทุกเดือนครับ ทาง www.areahpp.net ได้ปรับวิธีการนำเสนอทักทายรายเดือนในรูปแบบคลิปวีดีโอ เป็นคลิปที่ถ่ายทำง่ายๆด้วยโทรศัพท์มือถือ สามารถสื่อสารได้ด้วยอุปกรณ์ใกล้ตัว เราจะได้พบปะกันบ่อยครั้งมากขึ้น

Read More »

ทักทายรายเดือนสิงหาคม 2558

ทักทายสมาชิกประจำเดือนสิงหาคม หลายกระบวนการพัฒนาเริ่มจะมีการสรุปผลการพัฒนา รวมทั้งการวางแผนการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ในช่วงท้ายของแผนงานโครงการกันแล้ว ในเดือนสิงหาคมมีงานที่เกี่ยวเนื่องกับภาคีเครือข่ายที่สำคัญอยู่ 5 งานด้วยกัน

Read More »

ทักทายรายเดือนกรกฎาคม 2558

ทักทายเดือนกรกฎาคมถึงสมาชิกภาคีเครือข่ายทั่วประเทศ เดือนนี้เรามีกิจกรรมสำคัญที่จะได้ร่วมกันขับเคลื่อนอยู่ 6 เรื่องสำคัญ

Read More »

ทักทายรายเดือน มิถุนายน 2558

สวัสดีเพื่อนภาคีเครือข่ายทุกท่านครับ เริ่มต้นหน้าฝน เดือนมิถุนายนนี้ก็จะมีความก้าวหน้าการพัฒนางานที่สำคัญมาสื่อสาร ดังนี้ครับ

Read More »

ทักทายรายเดือน พฤษภาคม 2558

สวัสดีครับเพื่อนภาคีเครือข่ายทั่วประเทศ ในเดือนพฤษภาคมมีภารกิจ และทิศทางที่อยากจะสื่อสารเพื่อการพัฒนาในพื้นที่ ที่เป็นประเด็นสำคัญอยู่ 4 เรื่อง

Read More »

ทักทายรายเดือนเมษายน 2558

สวัสดีเพื่อนภาคีเครือข่ายสมัชชาสุขภาพทุกท่านครับ เดือนมหาสงกรานต์นี้ต้องนับเป็นปีใหม่ของคนไทย เราเริ่มต้นเดือนด้วยเวทีเชื่อมเครือข่ายสานพลังขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม ของภาคกลาง วันที่ 2 – 3 เมษายน 2558 ที่โรงแรมปริ้นซ์พาเลซ กรุงเทพฯ สำหรับเวทีนี้มีเป้าหมายเพื่อวางยุทธศาสตร์กำหนดทิศทางพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม ในอีก 3 ปีข้างหน้า คือปี พ.ศ. 2558 – 2560 การวางยุทธศาสตร์ในครั้งนี้เปรียบได้ว่า เป็นการกางร่มในระดับพื้นที่ เพื่อขึ้นไปหาร่มใหญ่ หรือเรียกได้ว่าเป็นการวางนโยบายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ จากล่างขึ้นบน ซึ่งเมื่อสามปีที่ผ่านมานั้น รูปแบบจะเป็นการที่ผู้สนับสนุน จะเป็นผู้วางแนวนโยบาย ส่วนพื้นที่จะนำนโยบายที่วางไว้แล้วนั้นไปปรับใช้ ดังนั้นการวางยุทธศาสตร์ในอีก 3 ปีข้างหน้านี้จะสำคัญมาก ตรงที่ผู้พัฒนานโยบายสาธารณะจะเป็นผู้สร้างยุทธศาสตร์ และใช้ยุทธศาสตร์ที่กำหนดขึ้นเอง เพื่อให้เกิดการเป็นเจ้าของนโยบายของตนเอง ส่วนบทบาทของสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ จะเป็นผู้สนับสนุนการสร้างการมีส่วนร่วม เรียกได้ว่า เป็นการวางนโยบายที่เกิดจากการมีส่วนร่วม และทุกภาคส่วนได้ร่วมเป็นเจ้าของอย่างแท้จริง เวทีวางยุทธศาสตร์ที่ว่านี้จะทะยอยจัดทีละภาค ซึ่งขณะนี้ภาคเหนือ และภาคคอีสาน ได้จัดเวทีวางยุทธศสาตร์ไปแล้ว เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ในเดือนนี้จึงเป็นวาระของเพื่อนเครือข่ายภาคกลาง และภาคใต้ โดยภาคใต้จะจัดขึ้นในวันที่ 17 – 18 เมษายน ที่จังหวัดสงขลา และจะนำข้อสรุปของทั้ง 4 ภาคไปเชื่อมโยงเพื่อวางยุทธศาสตร์กำหนดทิศทางพัฒนานโยบายสาธารณะฯ ในระดับประเทศ ก่อนจะนำมาใช้ร่วมกัน ซึ่งเวทีพัฒนายุทธศาสตร์ระดับประเทศนี้จะจัดขึ้นในเดือนพฤษภาคม ...

Read More »

ทักทายรายเดือน มีนาคม 2558

สวัสดีครับเพื่อนเครือข่ายทุกท่าน สำหรับเดือนมีนาคมนี้ ถือเป็นเดือนแห่งการเริ่มต้นในการพัฒนายุทธศาสตร์การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม ที่เราจะได้ใช้ยึดถือเป็นแนวทางไปอีก 3 ปีข้างหน้า นั่นคือปี พ.ศ. 2558 – 2560 โดยเวทีพัฒนายุทธศาสตร์ฯ ดังที่ว่านี้ ได้เริ่มต้นขึ้นที่ภาคเหนือเป็นพื้นที่แรก และต่อด้วยเวทีที่ภาคอีสานเมื่อวันที่ 19 – 20 มีนาคมนี้ ส่วนในพื้นที่ภาคกลาง และภาคใต้จะมีขึ้นในเดือนเมษายน ซึ่งหลังจากการพัฒนายุทธศาสตร์ร่วมกันแล้ว เราจะได้นำข้อเสนอจากเวทีทั้ง 4 ภูมิภาคมารวมกัน เพื่อจัดทำเป็นยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมในระดับชาติ ที่ทุกท่านได้มีส่วนร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมใช้ประโยชน์ ดังนั้นก็ขอเชิญชวนภาคีเครือข่ายร่วมกระบวนการพัฒนาการขับเคลื่อนร่วมกัน ซึ่งนับเป็นโอกาสสำคัญ ที่เราจะได้ใช้ยุทธศาสตร์เป็นตัวนำ โดยมีการขับเคลื่อนในพื้นที่ตามหนุนเสริมให้งานพัฒนางอกงามขึ้นทั่วทึกพื้นที่ อันเป็นทิศทางที่สำคัญที่ทางสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ หรือ สช.จะช่วยหนุนเสริมให้กับเครือข่าย นอกจากนี้การดำเนินงานโปรแกรมนักสานพลัง หรือ PHPP โปรแกรม ในรุ่นปี 2558 นั้น ได้เริ่มต้น Core Module ที่ 2 (CM2) แล้วอย่างคึกคัก โดยทุกภูมิภาคจะเริ่มต้นพร้อมกันในเดือนนี้ทั้ง 4 ภาค ประเดิมภาคแรกที่ภาคกลาง วันที่ 12 – 14 มีนาคม ตามติดมาที่ภาคเหนือ ...

Read More »

ทักทายรายเดือน กุมภาพันธ์ 2558

ในเดือนกุมภาพันธ์ ถือเป็นเดือนเทศกาลแห่งความรักที่ผู้คนทั่วโลกจะมีโอกาสส่งความรัก และเฉลิมฉลองกัน และในเดือนกุมภาพันธ์นี้ทางสำนักสนับสนุนปฏิบัติการพื้นที่ของเรา ก็จะมีงานสำคัญที่จะไปเชื่อมสานความรักความสัมพันธ์ที่ดีกับเครือข่ายเช่นกัน โดยในเดือนนี้เราจะมีงานสานสัมพันธ์ภาคีเครือข่ายการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม 4 ภาค โดยจะเรียนเชิญผู้แทนกลุ่มเครือข่ายสมัชชาสุขภาพพื้นที่ทั้ง 77 จังหวัด ทั้ง 4 ภูมิภาค ได้มาพบปะแลกเปลี่ยน ทบทวน เพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนา ฯลฯ ในแต่ละภูมิภาคร่วมกัน ซึ่งจะทำให้ทิศทางมีความสอดคล้องและเเหมาะกับแต่ละภูมิภาคมากที่สุด โดยเราจะมีการออกแบบกระบวนการแบบมีส่วนร่วม จากแกนภาคีเครือข่าย และนนส. ทั้ง 4 ภูมิภาคในวันที่ 5 กุมภาพันธ์น้ี และจะมีการจัดเวทีฯ ระดับภูมิภาคในวันที่ 26 – 27 กุมภาพันธ์นี้ที่ภาคใต้ ส่วนภาคกลาง อีสาน และเหนือก็จะทะยอยต่อเนื่องกันไปจนถึงต้นเดือนเมษายน

Read More »

ทักทายรายเดือน มกราคม 2558

สวัสดีปีใหม่ 2558 เพื่อสมาชิกทุกท่าน การเริ่มต้นปีใหม่ เหมือนเป็นการเริ่มต้นความคิดและงานใหม่ๆ ไปด้วย และต่อเนื่องขยายผลงานที่ทำมาในปีก่อนไปพร้อมๆ กัน สำหรับเดือนมกราคมนี้ มีงานที่สำคัญที่อยากจะเล่าให้สมาชิกได้รับรู้ และเรียนรู้ไปพร้อมๆ กัน คือการพัฒนาโปรแกรมนักสานพลังขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุภาพแบบมีส่วนร่วม และสังคมสุขภาวะ หรือ นนส. หลังจากที่ได้มีการดำเนินการ เตรียมการตั้งแต่การบันทึกความร่วมมือ (MOU) กับสถาบันพระบรมราชชนก สธ. และมูลนิธิหมออนามัย เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2557 ที่ผ่านมา หลังจากนั้นได้มีการเตรียมกลไกระดับภูมิภาค การออกแบบกระบวนการ การพิจารณากลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโปรแกรม และการดำเนินการสร้างความเข้าใจไปพร้อมๆ กัน มาตลอดระยะเวลา 10 เดือน

Read More »

ทักทายรายเดือนธันวาคม

ทักทายรายเดือนธันวาคม เดือนแห่งการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 7 วันที่ 24 – 26 ธันวาคม 2557 ที่ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี ซึ่งคณะกรรมการ และอนุกรรมการชุดต่างๆ ก็ได้ตระเตรียมงาน และขยับเข้าโหมดการจัดสมัชชาสุขภาพกันอย่างเต็มที่ สมาชิกสมัชชาสุขภาพจากพื้นที่ (MA: Member of area) ก็จะได้มีโอกาสมาร่วมประชุมเพื่อหาฉันทามติต่อร่างระเบียบวาระร่วมกัน งานที่อยากจะสื่อสารในเดือนนี้ ได้ต่อเชื่อมมาจากเดือนที่แล้ว ดังนี้   การพัฒนาโปรแกรมนักสารพลัง (PHPP Program) ระดับภูมิภาค ขณะนี้ได้มีการเตรียมกลไกคณะทำงานรูปแบบการจัดกระบวนกาารเรียนรู้ (Core Module) พร้อมรายละเอียด และทาง สช.ได้สนับสนุนงบประมาณดำเนินการไปแล้วทั้ง 4 ภาค การพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมในระดับตำบล หรือโครงการ 500 ตำบล ขณะนี้ได้มีการพัฒนากลไกขับเคลื่อนระดับภาค และทำความเข้าใจในการใช้เครื่องมือ รวมทั้งการสนับสนุนครบทั้ง 4 ภาคแล้ว การสนับสนุนการพัฒนากลไกสมัชชาสุขภาพจังหัวด (PHA) สช.ได้สนับสนุนโครงการปีที่ 2 (ต่อเนื่อง) อีก 5 จังหวัด และมีการพัฒนากลไก PHA อีก 1 ...

Read More »
AreaHpp Facebook