BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates

Tag Archives: ขับเคลื่อนมติ

สมัชชาสุขภาพ: ขา(ไม่)เคลื่อน สำคัญกว่าขาขึ้น

ตามที่เราหลายคนทราบแล้วว่าตลอด ๗ ปีที่มีการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติมาแล้ว มีมติสมัชชาออกมามากถึง ๖๔ มติ แต่คำถามสำคัญคือ มติทั้งหลายได้นำไปสู่การปฏิบัติมากน้อยแค่ไหน หรือ มีปัจจัยอะไรที่เกี่ยวข้องต่อความสำเร็จในขาเคลื่อนบ้าง ในวันนี้ (๑๐ มิ.ย. ๕๘) ในงานวิชชาการ ๙ ปี สช. มีการนำเสนอผลการวิจัยของ ดร.กฤษณ์ รักชาติเจริญ ผศ.ดร.สมศักดิ์ อมรสิริพงศ์ และคณะ จากมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งถือเป็นบทเรียนสำคัญที่สามารถนำไปวิเคราะห์และปรับปรุงกระบวนการขาขึ้นและเคลื่อนที่ผ่านมาของสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ และสมัชชาสุขภาพในระดับอื่นๆเช่นกัน

Read More »

มติสมัชชาสุขภาพ…ทำไมไม่เคลื่อน?

มติสมัชชาสุขภาพ ออกมาตั้งเยอะ ทำไมไม่เคลื่อน? โดนถามแบบนี้มาหลายเวที จริงๆหลายๆเรื่องก็มีการนำไปขับเคลื่อนเป็นรูปธรรม มีการดำเนินงานต่างๆพอสมควร แต่สรยุทธไม่ได้มาเล่าในเรื่องเล่าเช้านี้เท่านั้นเอง เลยไม่ค่อยรู้กัน(ฮาาาา) วันนี้จะนำประสบการณ์ทำงานของตนเองทั้งล้มเหลวไม่เป็นท่าและเข้าท่าสุดๆมาประมวล สรุปบทเรียนของตนเองมาแบ่งปันกันจากมุมของผมว่าทำไมไม่เคลื่อน?

Read More »

เครือข่ายสมัชชาสุขภาพอุบลฯ เดินหน้าผลิตสื่อดันประเด็น “น้ำมันทอดซ้ำ” ชิงรางวัลร๊อคกี้เฟลเลอร์

เมื่อต้นเดือน 6 พฤษภาคม 2558 ที่ผ่านมา  ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี เครือข่ายสมัชชาสุขภาพจังหวัดอุบลราชธานี นำโดยนายแพทย์สุรพร ลอยหา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ในฐานะประธานสมัชชาสุขภาพจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานชวนพูดคุยหารือการลงพื้นที่ถ่ายทำวีดีทัศน์กระบวนการสมัชชาสุขภาพจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมให้สัมภาษณ์กับทีมผลิตสื่อของสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

Read More »

ม.ขอนแก่นร่วมขับเคลื่อนมติ “มะเร็งท่อน้ำดี” จัดกิจกรรม อัลตร้าซาวด์สัญจรพบผู้สงสัยเป็นมะเร็งท่อน้ำดี 5 ราย

ในการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 7 ที่ผ่านมาได้มีการนำเสนอระเบียบวาระที่ 3 “การกำจัดปัญหาพยาธิใบไม้ในตับและมะเร็งท่อน้ำดีในประชาชน” เนื่องจากโรคมะเร็งท่อน้ำดีเป็นสาเหตุการเสียชีวิตของประชาชนในภาคอีสานจำนวนมาก ดังนั้นจึงมีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องผลักดันเรื่องการกำจัดปัญหาพยาธิใบไม้ในตับและมะเร็งท่อน้ำดีในประชาชนผลักดันให้เป็นวาระของชาติ เพื่อให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อตะหนักถึงปัญหาและเร่งหาวิธีการแก้ไขปัญหา ซึ่งในที่ประชุมมีมติ ให้มีการพัฒนาระบบทะเบียนมะเร็งท่อน้ำดีและสนับสนุนวิชาการ การฝึกอบรมบุคลากร ผลักดันการคัดกรอง วินิจฉัย รักษาผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีให้ได้ ทั้งนี้ทางมูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี โดยทีมนักวิจัยศูนย์วิจัยพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีการขับเคลื่อนในมติดังกล่าวมาก่อนหน้านี้แล้ว โดยการพัฒนาเครื่องมือ CASCAP Tools   เพื่อจัดทำฐานข้อมูล และการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงที่จะเป็นโรคมะเร็งท่อน้ำดี นอกจากนี้มีกิจกรรมลงพื้นที่จัดงาน “วาระอีสานต้านภัยมะเร็งท่อน้ำดี กับมูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดีสัญจร” ในเขตจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ล่าสุดมีการจัดงาน “วาระอีสานต้านภัยมะเร็งท่อน้ำดี กับมูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดีสัญจร” ครั้งที่ 17 ขึ้นที่โรงเรียนบรบือวิทยาคาร อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ในวันที่ 13 มีนาคม 2558  ซึ่งเป็นความร่วมมือร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น มูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี และ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบรบือ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการกระตุ้นเตือนประชาชนที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งท่อน้ำดี  ให้ตระหนักรู้ถึงอันตรายของโรคมะเร็งท่อน้ำดีซึ่งเป็นปัญหาสาธารณสุขสำคัญของประเทศ โดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่พบผู้ป่วยโรคมะเร็งท่อน้ำดีมากกว่า 14,000 รายต่อปี  และมีกลุ่มเสี่ยงที่จะเป็นโรคมะเร็งท่อน้ำดีถึง 6 ล้านคนต่อปี ให้สามารถป้องกันโรคและได้รับการรักษาอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ โดยในงานแบ่งกิจกรรมออกเป็นสองส่วน ในส่วนแรกเป็นส่วนเวทีและนิทรรศการที่ให้ความรู้เรื่องเกี่ยวกับมะเร็งท่อน้ำดีและการป้องกันกับชาวบ้าน และอสม. ที่มาร่วมงาน นอกจากนี้ยังมีการบรรยายให้ความรู้ เรื่อง “รู้จักมะเร็งท่อน้ำดีเพื่อชีวีมีสุข” โดย รศ.ดร.พวงรัตน์ ...

Read More »

สมัชชาสุขภาพจังหวัดอุบลราชธานี ขับเคลื่อนประเด็นเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่  หวังให้คนอุบลได้รับประทานอาหารที่ปลอดภัย และมีสุขภาพดีกันทั่วหน้า

เมื่อวันที่ ๑๖ ถึงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๘ ณ ตึกสุนีย์แกรนด์ จังหวัดอุบลราชธานี เครือข่ายสมัชชาสุขภาพจังหวัดอุบลราชธานี ได้นำมติสมัชชาสุขภาพจังหวัดอุบลราชธานี ปี ๒๕๕๖ ประเด็น เกษตรอินทรีย์ ไปขับเคลื่อนในการจัดทำยุทธศาสตร์ และจัดเวทีผู้ผลิตพบผู้บริโภค เพื่อกระตุ้นจิตสำนึก สร้างความตระหนัก และผู้บริโภคพบเกษตรกรตัวจริง นำไปสู่การสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้บริโภคในระยะยาวได้

Read More »
AreaHpp Facebook