BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates

Tag Archives: ก่อนจะผ่านเลยไป

ก่อนจะผ่านเลยไป : ตอนที่ ๓ คนเมืองเลยและคนที่มาอยู่เมืองเลย รู้เรื่องเหล่านี้มั๊ยล่ะ

หลังจากได้ต้นฉบับจากหนังสือพิมพ์มติเลย ผมคิดว่าจะลงเว็บไปเรื่อยๆ 2 อาทิตย์ 1 ตอน แต่ด้วยความยุ่งยากของสถานการณ์บ้านเมือง…เอาเป็นว่าด้วยตัวผมเอง เลยได้ลงเฉลี่ยเดือนละ 1 ตอน ในตอนที่ 3 “คนของแผ่นดิน” ผู้เขียน ได้ชี้ให้เห็นถึงข้อมูลจังหวัดเลยที่บางเรื่องคนเมืองเลยเองยังไม่รู้ สะท้อนถึงเป้าหมายของผู้เขียนที่จะชี้ให้เห็นว่าการจะทำงานพัฒนานโยบายสาธารณะในพื้นที่ของเรา เรารู้จักพื้นที่ที่เราอยู่ดีพอหรือยัง ติดตามอ่านได้ครับ ภาพประกอบจาก http://topicstock.pantip.com/blueplanet/topicstock/2009/07/E8036138/E8036138.html

Read More »

ก่อนจะผ่านเลยไป ตอนที่2 นั่งเทียนเขียนแผน

ตอนที่แล้ว ผู้เขียนได้นำเสนอว่า “การกำหนดอนาคตตนเอง”นั้น  เราควรจะ“ต้องหันกลับ”มาทบทวนบทเรียนการพัฒนาตลอดระยะเวลากว่า ๕๐ ปีที่ผ่านมาว่า นโยบายหลาย ๆ นโยบาย มีนโยบายใดหรือโครงการใดสำเร็จหรือล้มเหลวบ้าง จากนั้นจะต้องวิเคราะห์ว่า ความสำเร็จหรือล้มเหลวนั้นเกิดจากสาเหตุใด บางคนบางท่านอาจไม่ค่อยได้คำนึงกับสิ่งเหล่านี้ อาจเป็นเพราะกังวลใจ ละอายใจที่จะบอกหรือให้ใครล่วงรู้ แต่ผู้เขียนคิดว่า “เป็นผลดีมากกว่าเสีย” เพราะจะทำให้เราได้มีโอกาสค้นพบบทเรียนหรือองค์ความรู้ใหม่ที่ดี ๆ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนสังคมร่วมกันต่อไป

Read More »

ก่อนจะผ่านเลยไป ตอนที่ ๑ “อยากให้มองเลยให้ครบ ๓๖๐ องศา”

ขอขอบคุณหนังสือพิมพ์ “มติเลย” และ คุณ “คนของแผ่นดิน” ที่เป็นหนึ่งในเครือข่ายสมัชชาสุขภาพจังหวัดเลย เอื้อเฟื้อต้นฉบับคอลัมน์ “ก่อนจะผ่านเลยไป” เพื่อบอกเล่าประสบการณ์ มุมมอง การทำงานพัฒนา การพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมในจังหวัดเลยและพื้นที่ใกล้เคียง ทางเว็บไซต์จะได้นำ “ก่อนจะผ่านเลยไป” มาเผยแพร่ให้ทุกท่านได้อ่านและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเป็นระยะครับ

Read More »
AreaHpp Facebook