BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates

Tag Archives: กระบวนการนโยบายสาธารณะ

ทักทายรายเดือนมีนาคม-เมษายน 2559

ทักทายรายเดือน พบกับ คุณสุทธิพงษ์ วสุโสภาพล ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนปฏิบัติการพื้นที่ สช. ได้ทุกเดือนครับ ทาง www.areahpp.net ได้ปรับวิธีการนำเสนอทักทายรายเดือนในรูปแบบคลิปวีดีโอ เป็นคลิปที่ถ่ายทำง่ายๆด้วยโทรศัพท์มือถือ สามารถสื่อสารได้ด้วยอุปกรณ์ใกล้ตัว เราจะได้พบปะกันบ่อยครั้งมากขึ้น

Read More »

สปพ.เปิดยุทธศาสตร์เชิงรุก พัฒนากระบวนการนโยบายสาธารณะ 12 จว.

เมื่อวันที่ 1 -2 กรกฎาคม 2558 ที่โรงแรมเอบีน่า เฮ้าส์ กรุงเทพฯ สำนักสนับสนุนปฏิบัติการพื้นที่ (สปพ.) สช. ร่วมกับเครือข่ายสมัชชาสุขภาพ 11 จัง จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม ระดับจังหวัด: กลไก กระบวนการเครือข่าย และประเด็นสาธารณะของพื้นที่ เพื่อเขียนแผนงานในการจัดกระบวนการนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมในระดับจังหวัดในระยะ 3 เดือน

Read More »

[ดาวน์โหลด] เอกสารทิศทางและเป้าหมาย สู่การพัฒนาโดยกระบวนการนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม

ดาวน์โหลดเอกสารทิศทางและเป้าหมาย สู่การพัฒนาโดยกระบวนการนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม ดาวน์โหลดที่นี่

Read More »

“๗๐ ฮู้” เว้าสู่หมู่ฟัง

“๗๐ ฮู้ เว้าสู่หมู่ฟัง” เป็นภาษาอิสาน แปลว่า 70 เรื่องที่รู้จะเล่าให้เพื่อนฟัง เป็นงานมหกรรมแลกเปลี่ยน เรียนรู้บทเรียนในการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม 70 ตำบล ใน 4 จังหวัดอีสานใต้ ของกลุ่มเจริญธานีศรีโสธร ได้แก่ อำนาจเจริญ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ และยโสธร โดยได้ร่วมมือกันในการสร้างกลไกคณะทำงานระดับจังหวัดและระดับตำบล เพื่อถอดบทเรียนจัดการความรู้แบบเสริมพลังใน 70 ตำบล ภายใต้โครงการความร่วมมือการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมในระดับตำบลพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้จัดขึ้นในวันที่ 10 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดยมีผู้เข้าร่วมในงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากตัวแทนในระดับตำบล ตำบลละ 5 คน นอกจากนี้มีนักวิชาการ นักศึกษา และประชาชนทั่วไปกว่า 500 คน

Read More »

แม่ฮ่องสอนดินแดนแห่งความสุข ชูประเด็นสุขภาวะเกษตรกร ขับเคลื่อนสู่นโยบายสาธารณะ

การประชุมคณะกรรมการสมัชชาสุขภาพจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อขับเคลื่อนประเด็นนโยบายสาธารณะ เรื่อง “สุขภาวะชาวนา” วันจันทร์ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน หมอกสามฤดู กองมูเสียดฟ้า ป่าเขียวขจี ผู้คนดี ประเพณีงาม ลือนามถิ่นบัวตอง คำขวัญประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน แม้ว่าจากวันที่มีการแต่งคำขวัญขึ้นหลายสิบปีแต่วันนี้ก็ยังคงเป็นอยู่เช่นนั้นจริงๆ

Read More »

พัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายสไตล์บ้านทุ่ง ตอนที่ ๑

ไม่ใช่เรื่องง่ายนักเมื่อใครสักคนต้องลุกขึ้นมาทำ “ข้อเสนอเชิงนโยบาย” เพราะแค่คำว่า “นโยบาย” ก็สามารถแปลความได้อย่างหลากหลาย นี้ไม่นับว่า “เขาพัฒนาเอกสารข้อเสนอเชิงนโยบายกันอย่างไร” ยิ่งยากขึ้นไปอีก เพราะคำถามข้างต้นนี้เอง จึงทำให้ผมและน้องๆ ทีมงานจากสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) จึงมีโอกาสมาร่วมเวทีเตรียมการจัดสมัชชาสุขภาพจังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ที่ผ่านมา (ภาพประกอบจาก http://www.donot6.info/)

Read More »

คุณลักษณะสำคัญ ๕ ประการ (๕ ตัวจี๊ด)ในการพัฒนากระบวนการนโยบายสาธารณะฯ

ช่วงนี้ในแวดวงการขับเคลื่อนกระบวนการนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม หรือแม้แต่ในเครือข่ายนักสานพลังเอง เริ่มมีการพูดถึงบทบาทของตนเองที่สอดคล้องกับคุณลักษณะสำคัญ ๕ ประการในการพัฒนากระบวนการนโยบายสาธารณะฯ ทางทีมงานจึงไปค้นเนื้อหาจากแนวทาง (Guideline) การจัดกระบวนการสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่และสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น(ฉบับปรับปรุง: สิงหาคม ๒๕๕๕) มาเผยแพร่อีกครั้ง

Read More »

บทเรียน และประสบการณ์จากนักสานพลัง บอกเล่าความหมาย…นักสานพลัง

จาก วันพิพัฒน์ คมภักดี และ ดร.โทนี่ วิทยา จันทร์แดง “นักสานพลังคือคนที่ทำให้เกิดการประสานพลัง การทำงานเป็นทีมส่งเสริมกันให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ปกติคนเก่งก็มักจะทำอะไรคนเดียว ไม่มีใครทำได้ดีกว่า แต่นักสานพลังจะไม่คิดเช่นนั้น จะคิดว่าเราต้องร่วมกัน”

Read More »

งานวิจัยพบ ปลาดิบ วัฒนธรรม ความเชื่อ เป็นต้นเหตุมะเร็งตับ ท่อน้ำดี และพยาธิใบไม้ในตับ เครือข่ายสุขภาพภาคอีสานเตรียมวางข้อเสนอขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ

นโยบายสาธารณะประเด็นมะเร็งตับ มะเร็งท่อน้ำดีที่ผ่านมา ประเด็น มะเร็งตับมะเร็งท่อน้ำดี และพยาธิใบไม้ตับ เป็นเรื่องที่อยู่ในวิถีชีวิตของคนอีสาน รวมถึงคนที่อยู่ในภาคเหนือ

Read More »

26 จังหวัดภาคกลางผนึกกำลัง ออกแบบนโยบายสาธารณะ 3 ส่วน

26 จังหวัดภาคกลางผนึกกำลัง ออกแบบนโยบายสาธารณะ 3 ส่วน สร้างเวทีวิชชาการ, เสริมศักยภาพนักสานพลัง, พร้อมจับประเด็นน้ำ และอาหาร

Read More »
AreaHpp Facebook