BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates

เรื่องเล่าจากภาคี

บอกเล่า๙สิบ มาทำ “ธรรมนูญสุขภาวะโรงเรียนเพื่ออนาคตของลูกหลานเรา” กันเถอะ

พบกับคอลัมน์ประจำ บอกเล่า๙สิบ โดย จิ๊กกะดี้ เตชิต ชาวบางพรหม คนรุ่นใหม่ไฟแรง จากสำนักสนับสนุนปฏิบัติการพื้นที่ จะมาเล่าเรื่องราวการทำงานในพื้นที่ ที่สะท้อน เทคนิค กระบวนการ และสถานการณ์การขับเคลื่อนกระบวนการนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม จากมุมมองของ SO:Synergy Officer ที่ต้องทำมากกว่าการประสานงานพื้นที่

Read More »

ก่อนจะผ่านเลยไป ตอนที่ ๑ “อยากให้มองเลยให้ครบ ๓๖๐ องศา”

ขอขอบคุณหนังสือพิมพ์ “มติเลย” และ คุณ “คนของแผ่นดิน” ที่เป็นหนึ่งในเครือข่ายสมัชชาสุขภาพจังหวัดเลย เอื้อเฟื้อต้นฉบับคอลัมน์ “ก่อนจะผ่านเลยไป” เพื่อบอกเล่าประสบการณ์ มุมมอง การทำงานพัฒนา การพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมในจังหวัดเลยและพื้นที่ใกล้เคียง ทางเว็บไซต์จะได้นำ “ก่อนจะผ่านเลยไป” มาเผยแพร่ให้ทุกท่านได้อ่านและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเป็นระยะครับ

Read More »

เปิดขบวนการต่อสู้ กับขยะพิษ ของชาวบ้านหนองแหนโดยใช้เครื่องมือ CHIA

“แม้แต่น้ำเสียสักหยด จะไม่ให้ตกถึงพื้น” เป็นประโยคที่ อ.มนัส สวัสดี หนึ่งในผู้รับผลกระทบจากขยะพิษ และชาวบ้าน ต.หนองแหนจำได้ขึ้นใจในวันที่บริษัท KSD รีไซเคิล บริษัทที่เปิดกิจการกำจัดของเสีย ได้บอกชาวบ้านไว้ในการประชุมประชาคมหมู่บ้าน เพื่อขอให้ชาวบ้านอนุญาตให้ใช้พื้นที่ตำบลหนองแหนเป็นพื้นที่บำบัดของเสียที่บริษัทรับมาจากที่อื่นๆ แต่ในความเป็นจริงแล้วเหตุการณ์กลับไม่เป็นเช่นนั้น หลังจากการเข้ามาของบริษัทกำจัดของเสียหรือขยะมีพิษเพียงไม่กี่ปี ชาวบ้านต้องทุกข์ทนอยู่กับสารพิษ ไร่นาผลผลิตทางการเกษตรเสียหาย โตไม่เต็มที่ ฟาร์มหมูหลายแห่งต้องปิดกิจการจากการที่หมูเป็นโรค เป็นหมัน ลูกหมูพิการ และเสียชีวิต น้ำดื่มอุปโภคบริโภคปนเปื้อนสารพิษ ชาวบ้านเริ่มเจ็บป่วยเสียชีวิต บางคนต้องกลายเป็นผู้ต้องหามีวัตถุอันตรายในครอบครองจากการที่ที่ดินถูกลักลอบทิ้งสารพิษ ซ้ำร้ายไปกว่านั้นผู้นำชุมชนที่นี่ถูกยิงเสียชีวิตจากการต่อสู้เพื่อปกป้องชาวบ้าน และนำความยุติธรรมยังบ้านเกิดของตนเอง

Read More »

สช. เดินหน้า ขยายผลธรรมนูญสุขภาพเฉพาะพื้นที่ร่วมกับภาคียุทธศาสตร์

ในทศวรรษที่ผ่านมา กระแสการตื่นตัวในเรื่องของการปฏิรูประบบสุขภาพและสุขภาวะของคนไทย กลายเป็นความเคลื่อนไหวที่เห็นอย่างชัดเจนในหมู่องค์กร หน่วยงานและบุคลากรด้านสุขภาพ ตลอดจนชุมชนที่เข้มแข็งในหลายๆพื้นที่ ก่อให้เกิดปัจจัยสำคัญประการหนึ่งที่เป็นเครื่องมือชี้ทิศทาง นโยบายและยุทธศาสตร์ เพื่อนำพาประเทศไปสู่สังคมสุขภาวะ เครื่องมือนั้นมีชื่อว่า “ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2552 ” และเกิดการพัฒนาสู่ธรรมนูญสุขภาพพื้นที่  ธรรมนูญลุ่มน้ำ ธรรมนูญประชาชนในระดับจังหวัด ระดับอำเภอและระดับตำบล แต่อย่างไรก็ตาม แม้ในท่ามกลางกระแสความตื่นตัวดังกล่าว ก็ยังมีผู้คนอีกมากมายที่ไม่คุ้นเคยหรือไม่เข้าใจคำว่า “ธรรมนูญสุขภาพ” และชุมชนหรือพื้นที่อีกจำนวนไม่น้อยที่สนใจแต่ยังไม่เข้าใจว่าเครื่องมือที่ว่านี้จะเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับชีวิตของเราทุกคนอย่างไร

Read More »

ชวนเลยปรับกลไก ยกระดับขบวนสมัชชา ทำประเด็นเย็นเพื่อประเด็นร้อน

บทเรียนการขับเคลื่อนกระบวนการสมัชชาสุขภาพของคณะทำงานสมัชชาสุขภาพจังหวัดเลยที่ผ่านมา คณะทำงานสมัชชาสุขภาพจังหวัดเลย ได้ทำงานร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เพื่อหนุนเสริมและเพิ่มศักยภาพการขับเคลื่อนกระบวนการสมัชชาสุขภาพในระดับพื้นที่ โดยหยิบยก “ประเด็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาวะ”  รวม ๔ ประเด็น สำหรับสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อเตรียมกลไกคณะทำงานขับเคลื่อน ประกอบไปด้วย ๑) กรณีปัญหาเหมืองทองคำที่ อ.วังสะพุง  ๒) กรณีปัญหาเหมืองเหล็กที่ อ.เชียงคาน ๓) กรณีปัญหาที่ดินและป่าไม้ผืนป่าภูค้อภูกระแต อ.ภูกระดึง ๔) กรณีปัญหาโรงงานอุตสาหกรรมที่บ้านปากห้วย อ.ท่าลี่  ๕) กรณีปัญหาที่ดินราชพัสดุ ๒ อำเภอ(อ.เชียงคาน อ.ภูกระดึง) 

Read More »

อีสานมีเฮ ลุกขึ้นจับมือร่วมกันสร้างพลังขับเคลื่อนกำจัดพยาธิใบไม้ตับ มะเร็งตับ และท่อน้ำดีแบบมีส่วนร่วม

คงไม่แปลกถ้าเราจะพูดถึงพลังการมีส่วนร่วม ที่เป็นเครื่องมืออันดับต้น ๆ ในการแก้ไขปัญหาเฉกเช่นเดียวกับปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี  ซึ่งสาเหตุจากผู้ติดเชื้อหรือเคยติดพยาธิใบไม้ตับแบบซ้ำซาก เรื้อรัง  ซึ่งทำให้ภาวะเนื้อเยื่อเกี่ยวพันรอบท่อน้ำดีหนาตัว  จากพฤติกรรมของกลุ่มเสี่ยงพบว่า  การแก้ไขปัญหาที่ผ่านมาไม่มีการตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยง  ไม่มีกระบวนการเฝ้าระวัง  บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง  ผู้ป่วยมาพบแพทย์เมื่อระยะของโรคแพร่กระจาย  สถานการณ์ในประเทศไทยพบว่า  จำนวนผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีรายใหม่เกิดขึ้นประมาณ 10,000 คนต่อปี ทำให้เกิดผลกระทบคือการมีคุณภาพชีวิตที่ไม่ดี และขาดโอกาสในการรับการรักษาที่ถูกต้อง ฉะนั้นแล้วจึงเกิดเวทีสานพลังขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม ในประเด็นมะเร็งตับ มะเร็งท่อน้ำดี และพยาธิใบไม้ตับ ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2556 ณ โรงแรมเจริญธานี จ.ขอนแก่น

Read More »

ตุ๊อ้วน..ชวนเครือข่าย ใช้หลัก 3ส. และ 2 มือ สร้างนโยบาย

ตุ๊อ้วน..ชวนเครือข่าย ใช้หลัก 3ส. และ 2 มือ สร้างนโยบาย พร้อมเคลื่อนไหวสังคม เตรียมชงเครือข่ายสานนโยบาย 5+1 เพื่อเด็ก เยาวชน คนชรา สิ่งแวดล้อม และหลักประกันสุขภาพ “ที่ผ่านมาการทำงานสมัชชา เหมือนเป็นการปรบมือข้างเดียว เราได้แต่ทำนโยบาย แล้วเอาปัญหาของเราไปให้คนอื่น และคิดว่าจบแล้ว แต่ความจริงนั่นคือปัญหาของเรา และในเมื่อเรามีสองมือ ดังนั้นต่อจากนี้เราจะใช้ทั้งสองแรง มือขวาเราจะสร้างนโยบาย ส่วนมือซ้ายเราจะใช้ขับเคลื่อนสังคม เราจะร่วมกันแก้ปัญหาในพื้นที่ของเรา” พระฤทธิชัย  อภิเมธี ผู้ประสานงานสมัชชาสุขภาพจังหวัดเชียงใหม่ (ตุ๊อ้วน)

Read More »

สมัชชาสุขภาพจังหวัดตรัง เปิดวงเครือข่ายค้นหาประเด็น

เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ที่ห้องประชุมเฟื่องฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์ตรัง คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพจังหวัดตรังได้จัดประชุมเครือข่ายเพื่อค้นหาประเด็นการจัดสมัชชาสุขภาพจังหวัดตรังที่กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๒-๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗

Read More »

สกู๊ป: ย้อนรอย 12 ปี บนเส้นทางสุขภาวะคนหละปูน

บนเส้นทางสายสุขภาวะทุกจังหวัดล้วนมุ่งมั่นพยายามแก้ปัญหา พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่ “หละปูน” หรือจังหวัดลำพูนก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่เดินสู้ฟัดอยู่ในเส้นทางนี้เช่นกัน โดยในงานเวทีต่อยอดการพัฒนานโยบายสาธารณะ เพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม ได้มีการบอกเล่าย้อนรอยความเป็นมากว่าจะมาเป็นเครือข่ายสาธารณสุขจังหวัดในวันนี้ผ่านปากคำของ “จรูญ คำปันนา” ผู้มีบทบาทสำคัญทั้งด้านสังคม วัฒนธรรม การเมืองแห่งเมืองหละปูน

Read More »
AreaHpp Facebook