BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates

เรื่องเล่าจากภาคี

คณะกรรมการพิจารณารางวัลสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ปี 2557 เยี่ยมพื้นที่สมัชชาสุขภาพอุบลราชธานี

คณะกรรมการพิจารณารางวัลสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ปี 2557 เยี่ยมพื้นที่สมัชชาสุขภาพอุบลราชธานี หวังเพื่อยกย่อง เชิดชู สร้างขวัญกำลังใจ และเพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับภาคีเครือข่ายที่เข้าร่วมขับเคลื่อนสมัชชาสุขภาพจังหวัดอุบลราชธานี

Read More »

โค้งสุดท้าย…ก่อนสมัชชาสุขภาพจังหวัดลำปาง เวทีพิจารณาร่างข้อเสนอเชิงนโยบายสมัชชาสุขภาพจังหวัดลำปาง ๒๓ กันยายน ๒๕๕๗ ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี

“จาก กทม. ถึงลำปาง ระยะทางที่ห่างไกล แต่มิได้ทำให้เราห่างไกลกัน” ในที่นี้หมายถึงมิตรภาพและการร่วมงานกันระหว่างเครือข่ายสมัชชาสุขภาพจังหวัดลำปางกับคณะทำงานสมัชชาสุขภาพและทีมงานสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ทำให้เกิดการประสานและทำงานร่วมกัน รวมทั้งได้เป็นส่วนหนึ่งของกันและกันอย่างแนบแน่นมาโดยตลอด

Read More »

ก้าวย่าง..ทางเดิน สุขภาวะชาวนาเจียงฮาย เวทีสุขภาวะชาวนาจังหวัดเชียงราย วันที่ 29 ตุลาคม 2557 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

วันที่ฝนตกในนาข้าวสาร ชาวนาเชียงรายได้มาพบกันเพื่อพูดคุยถึงประสบการณ์ ความรู้ บทเรียน และภาพฝันสุขภาวะของชาวนา เพื่อพัฒนาสู่การเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายในระดับจังหวัด พื้นที่ในการพบกันมีคุณค่ามีความหมายต่อเครือข่ายอย่างไร ภาพที่ได้เห็นในเวทีนี้ให้คำตอบและสะท้อนคุณค่าได้มากกว่านิยามใดๆ บางเครือข่ายที่ทำเกษตรอินทรีย์ได้ผลผลิตมากมายไม่มีที่ขาย เครือข่ายที่มีที่ส่งขายแต่ผลผลิตไม่เพียงพอ บางเครือข่ายต้องการเมล็ดพันธุ์พืชพื้นเมืองแต่ขาดแคลน บางเครือข่ายเก็บสะสมเมล็ดพันธุ์แต่ไม่มีใครมาเอาไปเพาะปลูก การได้มาพบกันวันนี้ทำให้สมประโยชน์ทั้งสองฝ่าย เหมือนการมาพบกันของนายทุนกับลูกค้า นายทุนนี้ไม่ได้มุ่งหวังผลกำไร แต่เป็นนายทุนน้ำใจที่หยิบยื่นสิ่งดีต่อกัน

Read More »

ภัยพิบัติ…รับมือได้โดยชุมชน

ประชุมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ การจัดการภัยพิบัติโดยชุมชนท้องถิ่นเป็นศูนย์กลาง กรณีแผ่นดินไหว จังหวัดเชียงราย วันที่ 25 สิงหาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ภัยพิบัติบางกรณีสามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้หลายเดือน หลายวัน หรือหลายชั่วโมง แต่สำหรับกรณีแผ่นดินไหวสามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้เพียงไม่กี่นาที นี่คือคำบอกเล่าของอาจารย์เกรียงไกร กอวัฒนา ผู้เชี่ยวชาญอาวุโส ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ อีกทั้งเมื่อเกิดแผ่นดินไหวยังมีการไหวขนาดเล็กบ้างใหญ่บ้างเกิดตามมาอีกหลายครั้ง (Aftershocks) ในพื้นที่ ซึ่งส่งผลต่อความปลอดภัยและความยุ่งยากในการเข้าให้ความช่วยเหลือของเจ้าหน้าที่

Read More »

แม่ฮ่องสอนดินแดนแห่งความสุข ชูประเด็นสุขภาวะเกษตรกร ขับเคลื่อนสู่นโยบายสาธารณะ

การประชุมคณะกรรมการสมัชชาสุขภาพจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อขับเคลื่อนประเด็นนโยบายสาธารณะ เรื่อง “สุขภาวะชาวนา” วันจันทร์ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน หมอกสามฤดู กองมูเสียดฟ้า ป่าเขียวขจี ผู้คนดี ประเพณีงาม ลือนามถิ่นบัวตอง คำขวัญประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน แม้ว่าจากวันที่มีการแต่งคำขวัญขึ้นหลายสิบปีแต่วันนี้ก็ยังคงเป็นอยู่เช่นนั้นจริงๆ

Read More »

แลเล แลหาด“ธรรมนูญเยาวชนอนุรักษ์หาดสมิหลาอย่างยั่งยืน”

“นกน้ำเพลินตา สมิหลาเพลินใจ เมืองใหญ่สองทะเล เสน่ห์สะพานติณ ถิ่นธุรกิจแดนใต้” จังหวัดสงขลาเป็นเมืองท่องเที่ยวและเมืองธุรกิจสำคัญในภาคใต้ ดังคำขวัญประจำจังหวัดข้างต้น แหล่งท่องเที่ยวสำคัญที่คุ้นหูนักท่องเที่ยวและคนสงขลาทุกคนรู้จัก คือ หาดสมิหลา แต่ช่วงตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้เกิดการพังทลายของหาดสมิหลาและการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ของหาดทาย ทำให้กลุ่มแกนนำเยาวชนได้ลุกขึ้นมาร่วมกันอนุรักษ์หาดสมิหลา ในนามเครือข่ายเยาวชน Beach for life (BFL) แต่กระบวนการที่กลุ่ม BFL ทำยังไม่เข้าถึงการสร้างการมีส่วนร่วมที่แท้จริงของคนสงขลา พวกเขาจึงได้เดินสายหาเครือข่ายพลเมืองในจังหวัดสงขลาเพื่อขับเคลื่อนธรรมนูญเยาวชนอนุรักษ์หาดสมิหลาอย่างยั่งยืน

Read More »

ก่อนจะผ่านเลยไป : ตอนที่ ๓ คนเมืองเลยและคนที่มาอยู่เมืองเลย รู้เรื่องเหล่านี้มั๊ยล่ะ

หลังจากได้ต้นฉบับจากหนังสือพิมพ์มติเลย ผมคิดว่าจะลงเว็บไปเรื่อยๆ 2 อาทิตย์ 1 ตอน แต่ด้วยความยุ่งยากของสถานการณ์บ้านเมือง…เอาเป็นว่าด้วยตัวผมเอง เลยได้ลงเฉลี่ยเดือนละ 1 ตอน ในตอนที่ 3 “คนของแผ่นดิน” ผู้เขียน ได้ชี้ให้เห็นถึงข้อมูลจังหวัดเลยที่บางเรื่องคนเมืองเลยเองยังไม่รู้ สะท้อนถึงเป้าหมายของผู้เขียนที่จะชี้ให้เห็นว่าการจะทำงานพัฒนานโยบายสาธารณะในพื้นที่ของเรา เรารู้จักพื้นที่ที่เราอยู่ดีพอหรือยัง ติดตามอ่านได้ครับ ภาพประกอบจาก http://topicstock.pantip.com/blueplanet/topicstock/2009/07/E8036138/E8036138.html

Read More »

อ่านความรู้ “ผศ.ดร.กุลวดี โรจน์ไพศาลกิจ” บอกเล่าประสบการณ์การถอดบทเรียน สานพลัง สร้างคุณค่า: บทเรียนการสานพลังในพื้นที่ โครงการ 500 ตำบล

“จากประสบการณ์และบทเรียนการพัฒนา ถ้าจะให้บรรลุเป้าหมายการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและความสามารถในการจัดการกระบวนการนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพได้ด้วยตนเองได้นั้น จำเป็นต้องให้ความสำคัญในเรื่องการเชื่อมโยงจุดแข็งและความเชี่ยวชาญของแต่ละตำบลและหน่วยงานองค์กรภาคีทุกภาคส่วน ให้เกิดการเสริมพลังกัน  โดยการเสริมสร้าง  “กระบวนการนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม” 

Read More »

ก่อนจะผ่านเลยไป ตอนที่2 นั่งเทียนเขียนแผน

ตอนที่แล้ว ผู้เขียนได้นำเสนอว่า “การกำหนดอนาคตตนเอง”นั้น  เราควรจะ“ต้องหันกลับ”มาทบทวนบทเรียนการพัฒนาตลอดระยะเวลากว่า ๕๐ ปีที่ผ่านมาว่า นโยบายหลาย ๆ นโยบาย มีนโยบายใดหรือโครงการใดสำเร็จหรือล้มเหลวบ้าง จากนั้นจะต้องวิเคราะห์ว่า ความสำเร็จหรือล้มเหลวนั้นเกิดจากสาเหตุใด บางคนบางท่านอาจไม่ค่อยได้คำนึงกับสิ่งเหล่านี้ อาจเป็นเพราะกังวลใจ ละอายใจที่จะบอกหรือให้ใครล่วงรู้ แต่ผู้เขียนคิดว่า “เป็นผลดีมากกว่าเสีย” เพราะจะทำให้เราได้มีโอกาสค้นพบบทเรียนหรือองค์ความรู้ใหม่ที่ดี ๆ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนสังคมร่วมกันต่อไป

Read More »

บอกเล่าประสบการณ์จัดทำธรรมนูญสุขภาพ จากหมู่บ้านคลองอาราง ถึงตำบลบ้านแก้ง โดยหมอวิจิตต์ สีมา รองนพ.สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

“ธรรมนูญสุขภาพ คือข้อตกลง (ความฝัน) ร่วมกันของคนในตำบล ที่อยากเห็น อยากเป็น อยากมี (ภาพที่พึงประสงค์) เพื่อนำไปสู่การมีสุขภาพ (สุขภาวะ) ที่ดีทั้งทางกาย ทางใจ ทางปัญญา และทางสังคม และคุณค่าของธรรมนูญสุขภาพตำบลนั้นคือ เป็นภาพอนาคตที่คนในตำบลมาร่วมกันคิด โดยที่คนนอกไม่เกี่ยว เป็นสิ่งที่กำหนดการทำงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน นอกจากนี้เป็นสิ่งยึดโยงคน หมู่บ้าน หน่วยงาน องค์กร เป็นที่รวมสรรพกำลังคน เงิน (กองทุน) และอื่น ๆ รวมถึงว่าธรรมนูญสุขภาพนี้บ่งบอกว่าคนในตำบลมีความรักความสามัคคีกัน” (คัดจาก Power Point นำเสนอในเวทีธรรมนูญสุขภาพระดับพื้นที่ 15 ม.ค. 2557 โดยนพ.วิจิตต์ สีมา)

Read More »
AreaHpp Facebook