BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates

เรื่องเล่าจากภาคี

สมัชชาสุขภาพจังหวัดอุบลราชธานีจัดเวทีพัฒนาเอกสารร่างมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 7 อย่างเข้มข้น

บรรยากาศการจัดเวทีพัฒนาเอกสารร่างมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 7 ปี 2557 เพื่อเป็นการให้กลุ่มภาคีเครือข่ายในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ได้มีโอกาสเสนอแนะเพิ่มเติมต่อเอกสารร่างมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ซึ่งเป็นขั้นตอนที่สำคัญอีกขั้นตอนหนึ่ง

Read More »

ทรีอินวัน (3 in 1) เข้มข้น คุ้มค่า ในเวทีสมัชชาสุขภาพแม่ฮ่องสอน

เวลาพูดถึง ทรีอินวัน (3 in 1) หลายคนอาจกำลังนึกถึงกาแฟสำเร็จรูป หรือไม่ก็แชมพูสระผมที่มีหลายๆอย่างพร้อมอยู่ในซองหรือขวด เน้นประหยัดและคุ้มค่า แต่วันนี้ ผมจะพาลงพื้นที่ ไปที่อาคารหอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน  เมื่อ 25 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ไปดูว่าเวทีสมัชชาสุขภาพที่นั่น มี 3 in 1 ยังไง ถ้าจะเปรียบว่าหนึ่งวันสมัชชาได้มาถึงสาม ที่แม่สะเรียงวันนี้ก็มีสามหลายเรื่อง เรื่องแรกเลย คือ โครงสร้างสามภาคีมาร่วม ตามหลักการ ” สามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา ” ที่จะทำให้การพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมขยับได้ ทั้งภาครัฐ ที่นำโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ภาคประชาสังคม นำโดย เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก สภาวัฒนธรรม และภาควิชาการ นำโดย ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น มหาวิทยาลัยชีวิต “3” เรื่องที่สอง ก็คือ สามเนื้อหา มาเวทีแม่สะเรียงวันนี้ วันเดียวเต็มอิ่มสามเรื่องเลยครับ ตั้งแต่ช่วงเช้า เป็นเรื่องการพิจารณาระเบียบวาระประเด็นต่างๆที่จะนำเสนอในเวทีสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ  ช่วงบ่าย เป็นเรื่องการพัฒนา-ขับเคลื่อนประเด็นสุขภาวะชาวนาและเกษตรกรที่เป็นบริบทเฉพาะของแม่ฮ่องสอน ต่อด้วยช่วงเย็นอีกชั่วโมงเศษๆ ในเรื่องการพัฒนางานตำบลสุขภาวะที่จะนำร่องในพื้นที่เทศบาลตำบลแม่สะเรียง เรียกได้ว่าจุใจคอนักพัฒนา มาต่อด้วย “3” เรื่องสุดท้าย นั่นคือ สามกระบวนการกลุ่ม ...

Read More »

สังคมไทยต้องการนักสานพลัง

สืบเนื่องจาก  สำนักงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ (สช)  จัดทำโครงการนักสานพลัง จนถึง ปี พศ.2557 รวม 3 รุ่นแล้ว และมีโครงการต่อเนื่อง ไปยังภาคต่างๆด้วย   โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรม  เรียกตัวเองแบบย่อๆว่า นักสานพลัง  หรือ นนส.(  นักสานพลังเพื่อการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะด้านสุขภาพแบบมีส่วนร่วม ) เจตนารมณ์  เพื่อ พัฒนาศักยภาพคนทำงานสาธารณะ  ด้านสุขภาวะ และ ให้ เกิดเครือข่าย นักสานพลัง  ที่จะเป็นตัวทวีคูณเสริม สร้างเพลังเครือข่าย  ในจังหวัด  ภาค  และประเทศ  โดยมีเป้าหมายเดียวกันคือการการสร้างและผลักดัน นโยบายสาธารณะด้านสุขภาพแบบมีส่วนร่วม ให้ขยายตัวอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล นักสานพลังจึงเป็นพลังประสานให้เกิด คานงัดร่วมในสังคม ที่จะผลักดันภารกิจดังกล่าวโดยเน้นกระบวนการสมัชชาสุขภาพเป็นเครื่องมือ  สร้างนโยบายสาธารณะของตนเอง  โดยตนเองและเพื่อตนเอง ทั้ง ยังเกิดความเข้าใจในหลักการประชาธิปไตยคู่ขนาน  ประชาธิปไตยภาคพลเมือง  หรือประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมนั้นเอง ไม่ใช้แค่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเท่านั้น ผลสัมฤทธิ์ปลายทาง คือ การยกระดับ ประชาชน ให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ  เป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยทีมีวิถีชีวิตสอดคล้องกับหลักการประชาธิปไตย โดยส่วนตัวมีความเชื่อว่า หลักการประชาธิปไตย ที่เป็นรูปแบบการปกครอง ที่ว่าดีกว่าระบอบอื่นใช่กันในหลายๆประเทศ     แต่สิ่งที่สำคัญมากคือคนในชาติต้องดำเนินชีวิตหรือมีวิถีชีวิตให้สอดคล้องกับหลักการประชาธิปไตยด้วย  เช่น การไม่ชื้อสิทธิ  ขายเสียง  การไม่ใช้ความรุ่นแรง   ...

Read More »

ประสบการณ์ร่วมเวทีเตรียมความพร้อมเพื่อเปิดพื้นที่ ฟังเสียงประชาชนก่อนเริ่มสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

ในช่วงวันที่ 24-26 ธันวาคม 2557 เป็นช่วงเวลาของการจัดการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 7 ซึ่งจะจัดขึ้น ณ อิมเพค เมืองทองธานี โดยปีนี้ มีระเบียบวาระที่เข้าสู่การประชุม 6 “ระเบียบวาระ” และ 1 การรายงานผลความก้าวหน้าของ “มติ” สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ซึ่งการเดินทางครั้งนี้ทำให้ผมได้อะไรเพิ่มขึ้นและได้เรียนรู้เพิ่มขึ้นเช่น เคยครับ

Read More »

บทเรียนรู้จากสมัชชาสุขภาพอุดรธานี: ที่มาของร่างมติฯ ไฟป่าและหมอกควัน

ในเวทีจัดทำร่างมติประเด็นไฟป่าและหมอกควัน สมัชชาสุขภาพจังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2557 ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานีที่ผ่านมา มีผู้แทนจากหลากหลายองค์กรทั้งที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมแลกเปลี่ยน เช่น ศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (เจ้าภาพประเด็น) กรมป่าไม้ กรมอุทยานฯ  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ 24 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด อบต.ในพื้นที่เสี่ยง เกษตรจังหวัด หมอดินอาสา ฯลฯ ในวงสนทนามีการพูดคุยอย่างเป็นระบบ ค่อยๆร้อยเรียงเรื่องราวจากสภาพปัญหา ไปสู่ร่างมติฯ ได้อย่างสมานฉันท์ และวงสนทนาในครั้งนี้มีสิ่งที่น่าสนใจที่สามารถเป็นบทเรียนรู้ในการจัดทำร่างมติฯ ที่มีคุณภาพสำหรับประเด็นอื่นๆต่อไป

Read More »

“สมัชชาสุขภาพ” ต้องสื่อสารให้ทุกคนเข้าใจ

“…คุณจะยังไม่เข้าใจบางอย่างได้อย่างถ่องแท้ จนกว่าคุณจะอธิบายให้ย่าคุณเข้าใจได้…” อัลเบิร์ต ไอสไตน์ เคยไหมที่เราไม่เข้าใจภาษาของเด็กคุยกัน หรือฟังสิ่งที่คนอื่นๆคุยกันไม่รู้เรื่อง สมัชชาสุขภาพก็เช่นเดียวกัน เราคุยกันเองเข้าใจ แต่คนอื่นไม่เข้าใจ เมื่อเราเดินเข้าไปในเวทีสมัชชาสุขภาพ คงหนีไม่พ้นที่จะต้องเจอคำหรือวลีที่เข้าใจยาก เช่น นโยบายสาธารณะ ฉันทามติ คุยกันอย่างสมานฉันท์ การมีส่วนร่วม การประชุมอย่างเป็นระบบ ภาคีสามภาคส่วน สามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา เอกสารหลัก ร่างมติ ฯลฯ ซึ่งสร้างความสับสนให้กับคนกว่าครึ่งของเวที และยิ่งพยายามอธิบายคำเหล่านี้มากเท่าไหร่ ก็ดูเหมือนว่าทุกคนจะสับสนมากขึ้นไปอีก

Read More »

สมัชชาสุขภาพจังหวัดสระบุรีกับศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพจังหวัดสระบุรี นำโดยท่านประธานกรรมการ สืบ  รอดประเสริฐ   ภารกิจของคณะนี้คือการจัดให้มีเวทีรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้เกี่ยวข้องจากหลายภาคส่วน ต่อประเด็ดที่ถูกกำหนดมาจากเวทีประชาคมที่เห็นปัญหาต่างๆทีมีผลกระทบต่อสังคมโดยรวมและยังมีเป้าหมายให้เกิดมีมติที่มีลักษณะเป็นฉันทามติ(Consensus)โดยท้ายที่สุดเพื่อกำหนดให้เป็นนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม และนำเสนอนโยบายเห่ลานั้นให้ผู้มีหน้าทีตั้งแต่ระดับท้องถิ่น จังหวัดและระดับรัฐบาล นำไปปฏิบัติ รวมทั้งกำหนดเป็นนโยบายที่เป็นรูปธรรม ต่อไป

Read More »

สมัชชาสุขภาพ ผู้หญิง และความรุนแรง

หากมากกว่าครึ่งของประเทศไทย คือประชากรสตรีแล้ว วงการนักพัฒนาปัจจุบัน ถ้าจะเป็นนักพัฒนาที่ไม่ตกกระแส จะขาดเสียซึ่งความตระหนักต่อเรื่องนี้ไม่ได้ ที่ต้องเขียนเรื่องนี้ เพราะเดือนพฤศจิกายนของทุกปี ทุกประเทศ ถือเป็นเดือนแห่งการยุติความรุนแรงต่อสตรี นอกจากช่วงเดือนมีนาคม ที่มีวันสตรีสากล ก็มีเดือนนี้ครับ ที่กิจกรรมรณรงค์เรื่องความรุนแรงต่อสตรีมีความคึกคัก หันมามองขบวนสมัชชาสุขภาพของเรา ช่วงนี้ก็กำลังคึกคัก ด้วย

Read More »

ปิดกิจกรรม เปิดกระบวนการ จากความมั่นคงทางอาหาร สู่กระบวนการสมัชชาสุขภาพจังหวัดลำพูน

จบลงด้วยความชื่นมื่นครับ สำหรับเวทีสมัชชาสุขภาพจังหวัดลำพูนครั้งที่ 1 ซึ่งถือเป็นกิจกรรมทางสังคมที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากคณะกรรมการ สุขภาพแห่งชาติ เพื่อผลักดันให้เกิดกระบวนทางการสังคมที่มุ่งเน้นผลิตนโยบายสาธารณะแบบมี ส่วนร่วม โดยกิจกรรมตลอดทั้ง 2 วัน ระหว่างวันที่ 10 – 11 กันยายน 2557 ที่ผ่านมาเป็นการนำเสนอผลงาน ขุมพลังทางธรรมชาติของคนพื้นที่จังหวัดลำพูน พี่น้องชาติพันธุ์ กลุ่มองค์กรทางวิชาการ เอกชน ประชาชน และหน่วยงานภาครัฐที่ร่วมลงขัน ลงแรง ลงใจผลิตงานสมัชชาสุขภาพจังหวัดลำพูนได้อย่างน่าชื่นชมครับ

Read More »

เกาะเวทีออกแบบการสื่อสารเครือข่ายสมัชชาฯ ออกเดินทางไปสู่… “สื่อเพื่อการเปลี่ยนแปลง”

จากลำพูนสู่ไมด้า ซีตี้ รีสอร์ท หลักสี่ การเดินทางคราวนี้มีหลายเรื่องที่ได้เรียนรู้ใหม่ๆเกิดขึ้นก่อนการเข้าร่วมเวทีออกแบบการสื่อสาร ผมเองเดินทางหลายครั้งครับ แต่ครั้งนี้ถึงใจถึงอารมณ์ที่สุด(ฮ่าๆๆๆ) หลังจากการประชุมกับทีมขับเคลื่อนสมัชชาสุขภาพลำพูนจบลง มีการเฟ้นหาทีมงานเพื่อลงไปเรียนรู้วิธีการรับมติสมัชชาติในวันที่ 13 พ.ย. นี้จบลง ผมก็มุ่งหน้าสู่ กทม. ก่อนที่จะถึงที่พัก ผมแวะเดินเที่ยวแถวดอนเมืองครับ การเดินเที่ยวของผมอาจแปลกที่ชอบเดินไปตามแหล่งชุมชน พื้นที่ชีวิต ได้เห็นทุกข์สุข ของผู้คน ผมเดินจาก โรงแรมอมารา ย้อนไปแยกหลักสี่ ระยะทางก็ 5 กิโลครับ แต่เหมือนไกลมาก เพราะกำลังมีการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วง(ท่าจะใช่) ซึ่งระหว่างทางผมพบป้ายที่เห็นบ่อยสุดคือ “พื้นที่กองทัพอากาศ” นึกไปก็รู้สึกว่าพื้นที่ของทหารนี่ช่างกว้างใหญ่เหลือเกิน

Read More »
AreaHpp Facebook