BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates

เรื่องเล่าจากภาคี

สมัชชาสุขภาพ: ขา(ไม่)เคลื่อน สำคัญกว่าขาขึ้น

ตามที่เราหลายคนทราบแล้วว่าตลอด ๗ ปีที่มีการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติมาแล้ว มีมติสมัชชาออกมามากถึง ๖๔ มติ แต่คำถามสำคัญคือ มติทั้งหลายได้นำไปสู่การปฏิบัติมากน้อยแค่ไหน หรือ มีปัจจัยอะไรที่เกี่ยวข้องต่อความสำเร็จในขาเคลื่อนบ้าง ในวันนี้ (๑๐ มิ.ย. ๕๘) ในงานวิชชาการ ๙ ปี สช. มีการนำเสนอผลการวิจัยของ ดร.กฤษณ์ รักชาติเจริญ ผศ.ดร.สมศักดิ์ อมรสิริพงศ์ และคณะ จากมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งถือเป็นบทเรียนสำคัญที่สามารถนำไปวิเคราะห์และปรับปรุงกระบวนการขาขึ้นและเคลื่อนที่ผ่านมาของสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ และสมัชชาสุขภาพในระดับอื่นๆเช่นกัน

Read More »

ทางหลวงหมายเลข9เส้นทางแห่งการเรียนรู้ จากไทยสู่เวียดนาม ตอนที่ 1

ผมได้มีโอกาสไปเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามระหว่างวันที่ 19-23 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ผ่านมา โดยร่วมคณะไปกับผู้บริหาร และ เจ้าหน้าที่ ของสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช) นำโดย นายแพทย์อำพล จินดาวัฒนะ เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ และ คุณสุทธิพงษ์ วสุโสภาพล ผู้อำนวยการโครงการพัฒนาศักยภาพนักสานพลัง เพื่อการพัฒนานโยบายสาธารณะด้านสุขภาพแบบมีส่วนร่วม โดยเชิญผู้เข้าร่วมโครงการที่คัดสรรจากแกนนำจังหวัดที่ขับเคลื่อนงานการจัดสมัชชาสุขภาพจังหวัด มาร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ และร่วมศึกษาดูงาน ณ ประเทศเวียดนามดังกล่าว โดยใช้ทางหลวงหมายเลข9 จากมุกดาหารผ่านชายแดนลาว-เวียดนาม ณ ด่านลาวบาว มุ่งตรงสู่เวียดนามตอนกลาง เมืองเว้ ดานัง สุดปลายทางที่เมืองมรดกโลกฮอยอัน

Read More »

เครือข่ายสมัชชาสุขภาพอุบลฯ แถลงผล การขับเคลื่อนมติฯ ปี 2556

เมื่อวันที่ 25 เดือนพฤษภาคม 2558 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมบ้านสวนคุณตา โฮเทล แอนด์ กอล์ฟ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ภายในงานเวทีขยายผลเพื่อขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะด้านสุขภาพแบบมีส่วนร่วม หรือ ทศวรรษนี้ สู่ ทศวรรษหน้า สมัชชาสุขภาพจังหวัดอุบลราชธานี เครือข่ายสมัชชาสุขภาพจังหวัดอุบลราชธานี ได้รายงานผลการดำเนินงานขับเคลื่อนตามมติสมัชชาสุขภาพจังหวัดอุบลราชธานี ปี 56 ในช่วงระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมาในแต่พื้นที่ โดยมีการจัดวงเสวนาพูดคุยแลกเปลี่ยนเรื่องราว และวิธีการในการนำมติไปขับเคลื่อนในพื้นที่ต่างๆ

Read More »

เครือข่ายสมัชชาสุขภาพอุบลฯกว่า 400 ชีวิต สานแรงร่วมใจ จัดงานขยายผล เคลื่อนงานสู่ทศวรรษหน้า

เมื่อวันที่ 25 เดือนพฤษภาคม 2558 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมบ้านสวนคุณตา โฮเทล แอนด์ กอล์ฟ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี เครือข่ายสมัชชาสุขภาพจังหวัดอุบลราชธานี นำโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี มูลนิธิประชาสังคมจังหวัดอุบลราชธานี และภาคีเครือข่ายจำนวนมาก ร่วมกันจัดกิจกรรมขยายผล เพื่อขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม หรืองาน “ทศวรรษนี้ สู่ ทศวรรษหน้า สมัชชาสุขภาพจังหวัดอุบลราชธานี”

Read More »

สมัชชาสุขภาพจังหวัดกระบี่ ๒๕๕๗-๒๕๕๘

การพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม (Participatory Healthy Public Policy : PHPP) ผ่านกระบวนการสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่ (Area- specific Health Assembly : AHA) กรณีสมัชชาสุขภาพจังหวัด (Provincial Health Assembly: PHA) จ.กระบี่ เป็น“สมัชชาสุขภาพจังหวัด” เต็มรูปแบบเป็นกระบวนการสมัชชาสุขภาพ ที่ใช้พื้นที่จังหวัดเป็นขอบเขตดำเนินการ ที่เปิดให้กลุ่มเครือข่ายทุกภาคส่วนในจังหวัด ทั้งภาคประชาสังคม/เอกชน ภาควิชาการ/วิชาชีพ และภาคราชการ/การเมืองได้เข้ามีส่วนร่วมมีการออกแบบ และวางแผนการสอดคล้องกับสมัชชาสุขภาพแห่งชาติในส่วนกลาง ตั้งแต่การก่อเกิดประเด็นนโยบาย และการกำหนดทางเลือก การตัดสินใจเชิงนโยบาย การนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ การติดตามประเมินผล และการทบทวนนโยบาย  

Read More »

มติสมัชชาสุขภาพ…ทำไมไม่เคลื่อน?

มติสมัชชาสุขภาพ ออกมาตั้งเยอะ ทำไมไม่เคลื่อน? โดนถามแบบนี้มาหลายเวที จริงๆหลายๆเรื่องก็มีการนำไปขับเคลื่อนเป็นรูปธรรม มีการดำเนินงานต่างๆพอสมควร แต่สรยุทธไม่ได้มาเล่าในเรื่องเล่าเช้านี้เท่านั้นเอง เลยไม่ค่อยรู้กัน(ฮาาาา) วันนี้จะนำประสบการณ์ทำงานของตนเองทั้งล้มเหลวไม่เป็นท่าและเข้าท่าสุดๆมาประมวล สรุปบทเรียนของตนเองมาแบ่งปันกันจากมุมของผมว่าทำไมไม่เคลื่อน?

Read More »

เครือข่ายสมัชชาสุขภาพอุบลฯ เดินหน้าผลิตสื่อดันประเด็น “น้ำมันทอดซ้ำ” ชิงรางวัลร๊อคกี้เฟลเลอร์

เมื่อต้นเดือน 6 พฤษภาคม 2558 ที่ผ่านมา  ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี เครือข่ายสมัชชาสุขภาพจังหวัดอุบลราชธานี นำโดยนายแพทย์สุรพร ลอยหา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ในฐานะประธานสมัชชาสุขภาพจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานชวนพูดคุยหารือการลงพื้นที่ถ่ายทำวีดีทัศน์กระบวนการสมัชชาสุขภาพจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมให้สัมภาษณ์กับทีมผลิตสื่อของสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

Read More »

นนส.อีสานและกลไกสมัชชาสุขภาพภาคอีสาน 20 จังหวัด ประกาศเจตนารมณ์ พันธะสัญญาใจ ร่วมขับเคลื่อนพัฒนาอีสานอยู่เย็นเป็นสุข

เมื่อวันที่ 20 มี.ค.2558  ที่ โรงแรม พูนแมน จังหวัดขอนแก่น ภายในงานเวทีจัดทำยุทธศาสตร์ภาคอีสาน หรือเวทีเชื่อมเครือข่ายสานพลังขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม “ภัยคุกคามและทิศทางสุขภาวะคนอีสาน ปี 2558 – 2560 นั้น จากการที่สำนักงานสุขภาพแห่งชาติ หรือ สช.ได้มียุทธศาสตร์การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม โดยการทำงานกับกลไกสมัชชาจังหวัดจากทุกภาคส่วนอย่างมีคุณภาพภายใต้ยุทธศาสตร์สามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา คือการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม ภาควิชาการ และภาครัฐ ในการส่งเสริมการรับรู้ปัญหาสาธารณะด้านสุขภาพของประชาชนในภูมิภาคนั้นๆ เพื่อนำเสนอแนวทางหรือมาตรการเพื่อแก้ไขปัญหาที่มีกระบวนการทำงานอย่างเป็นระบบ

Read More »

เลขาธิการ สช.ชี้ประเทศไทยเข้าสู่ยุคแห่งเครือข่าย หรือการอภิบาลระบบ

นายแพทย์อำพล จินดาวัฒนะ เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เป็นผู้กล่าวปาฐกในเวทีเชื่อมเครือข่ายสานพลังขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม ปี พ.ศ. 2558 – 2560 ในหัวข้อ “เหลียวหลังแลหน้า การพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม ท่ามกลางกระแสการปฏิรูปประเทศ ชี้ประเทศไทยเข้าสู่ยุคแห่งเครือข่าย หรือการอภิบาลระบบแล้ว เมื่อวันที่ 19 – 20 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา ณ โรงแรม พูลแมน จังหวัดขอนแก่น นายแพทย์อำพล จินดาวัฒนะ เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เป็นองค์ปาฐกกล่าว ในเวทีเชื่อมเครือข่ายสานพลังขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม “ภัยคุกคามและทิศทางสุขภาวะคนอีสาน” ปี 2558 – 2560 ในหัวข้อ “เหลียวหลังแลหน้า การพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมท่ามกลางกระแสการปฏิรูปประเทศ” โดยเลขาธิการฯสมัชชาสุขภาพ ได้พูดถึงประเด็นประเทศไทยเข้าสู่ยุคแห่งเครือข่ายหรือ “Governance by Network” หรือการอภิบาลระบบ ว่า ในสมัยก่อนเราอยู่กันอย่างประเทศเดียวตลาดเดียว ไม่เคยได้ค้าขาย สอนลูกให้เป็นเจ้าเป็นนายคน คนชอบมีอำนาจในการซื้อ ไปเที่ยวส่วนตัวที่ไหนจะต้องซื้อติดไม้ติดมือกลายเป็นวัฒนธรรมนี้ไป ตอนนี้เราทำมาหากินเป็นหรือไม่ ยกตัวอย่าง ประเทศญี่ปุ่นร่วมมือกับทางพม่า แล้วญี่ปุ่นเปิดสายการบินให้นักธุรกิจมาลงทุนที่ประเทศพม่า แต่ประเทศเรายังหวงแผ่นดิน อย่างเช่น กรณีเขาพระวิหาร และจากที่คนจีนได้เติบโตมาทุกวันนี้ ก็คือทำมาค้าขาย ...

Read More »

สมรมคนใต้หยับพลังสู่สุขภาวะ

เมื่อวันที่ 16 – 17 เมษายน 2558 เครือข่ายสมัชชาสุขภาพภาคใต้ ร่วมกับ สำนักสนับสนุนปฏิบัติการพื้นที่ (สปพ.) สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) จัดเวทีเชื่อมเครือข่ายสานพลังขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะ เพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมภาคใต้ “สมรม (รวม) คนใต้หยับพลังสู่สุขภาวะ” ที่โรงแรมเจบี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ภายในเวที ได้จัดการแบ่งกลุ่มย่อยตามจังหวัด 5 กลุ่มจังหวัด ดังนี้ คือกลุ่มที่ 1 ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส กลุ่มที่ 2 กระบี่ ตรัง และสตูล กลุ่มที่ 3 ภูเก็ต และพังงา กลุ่มที่ 4 สงขลา นครศรีธรรมราช และพัทลุง กลุ่มที่ 5 ชุมพร ระนอง และสุราษฏร์ธานี ทั้งนี้เมื่อได้ทำการแยกกลุ่มในการหยับ (ขยับ) ความคิด ร่วมคิดในเรื่องต่างๆ ทั้งที่ผ่านการดำเนินงานมาแล้ว และกำลังทำอยู่ ซึ่งจะทำให้เห็นถึงปัจจัยสำคัญในพื้นที่ว่าอะไรที่ดี และอะไรคือปัญหา เมื่อตกผลึกแล้วก็ได้แสดงความคิด โดยแต่ละกลุ่มได้มีประเด็นประกอบไปด้วย ความสมบูรณ์ด้านอาหาร ...

Read More »
AreaHpp Facebook