BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates

เรื่องเล่าจากภาคี

มหกรรมคนพิจิตรตามรอยพ่ออย่างพ่อเพียง

จากการจัดงานงานมหกรรมคนพิจิตรตามรอยพ่ออย่างพ่อเพียง เมื่อวันที่ 14 ก.ย. 2560 ที่บึงสีไฟ จ.พิจิตร เป้าหมายหลักเพื่อเชื่อมพลังปัญญาของคนต้นแบบและคนที่ทำตามรอยพ่อ เชื่อพลังเครือข่ายทั้ง 4 ด้านคือด้านสุขภาพ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม และเชื่อมขยายแผนงานสู่อนาคต มีการเซ็นต์MOU ร่วมกันในระดับจังหวัดเมื่อวันที่ 6 ก.ค.60 และการจัดกิจกรรม โรงเรียนผู้นำตามรอยพ่อในระดับอำเภอทั้ง12 อำเภอตั้งแต่เดือน ก.ค.-ส.ค. การจัดงานในครั้งนี้ตั้งใจจะให้มีการจัดแบบประชารัฐโดยมีภาคประชาสังคมร่วมกับภาคราชการ ผมในฐานะที่ได้รับมอบหมายให้ช่วยออกแบบรูปแบบงาน การจัดสถานที่ บรรยากาศ การจัดนิทรรศการ และรายละเอียดกิจกรรม ตั้งแนวทางหลักๆไว้3อย่างคืออยากให้เป็นประชารัฐอย่างแท้จริงในนามของคนพิจิตรภาพเดียว4ด้านดังที่กล่าวมา ไม่มีแยกเป็นอำเภอหรือหน่วยงาน ไม่มีเต้นท์นิทรรศการอยากให้มีการจัดวางเรื่องราวตาม4ประเด็นแบ่งแบ่งเป็น4โซน เน้นให้เป็นนิทรรศการมีชีวิตชีวา ไม่ใช้ป้ายไวนิล จัดแบบสอดคล้องสมดุลกลมกลืนกับธรรมชาติ และอยากให้มีพัฒนาการทางการสื่อสารในงานไปแบบยุค 4.0 คือการใช้คิวอาร์โค๊ดเพื่อเชื่อมกับลิงค์ต่างๆในโลกออนไลน์ ลดการใช้ป้ายใหญ่ต่อหนังสือเยอะ แต่ทำเป็นเรื่องราว คลิป ในโลกออนไลน์แทน ก่อนการจัดงานมีการนัดคนต้นแบบและทุกภาคส่วนที่ร่วมจัดงานคุยปรึกษาหารือทำความเข้าใจร่วมกัน 2ครั้ง คือ วันที่10 ส.ค. วันนั้นมาแต่ภาคประชาสังคมกับคนต้นแบบไม่ครบทุกอำเภอ วันที่ 5 ก.ย.มีคณะทำงานจากทุกหน่วยงานและคนต้นแบบมาเกือบครบ จึงได้ออกแบบนิทรรศการร่วมกัน จนถึงวันงานฝนฟ้าปลอดโปร่งแดดแจ่มใส มีวงเสวนาแลกเปลี่ยนแต่ละประเด็นแต่ละประเด็นตามแผนงานที่วางไว้ บรรยากาศธรรมชาติในพื้นที่ธรรมชาติผสมผสานกับนิทรรศการมีชีวิตชีวาทำให้คนหลายพันคนเดินชมงานร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยน ถ่ายรูป กินอาหารในภาชนะธรรมชาติคือกระทงใบตองและใบบัว ซึงมีการรณรงค์ให้ช่วยกันทำกระทงใบตองก่อนงานสามสี่วัน บรรยากาศโดยรวมกับภาพฝันที่ออกแบบไว้ครั้งแรกใกล้เคียงกันมาก ผู้คนเข้ามามีส่วนร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันด้วยความสนใจจริง ...

Read More »

สานพลัง ด้วยปัญญาสามฐาน : อีกหนึ่งบทเรียนจากสุนทรียสนทนาว่าด้วยคนพิการและผู้สูงอายุ

” ผมดูกำหนดการแล้ว น่าสนใจนะ แต่ยังนึกไม่ออกว่าอบรมไปแล้วจะกลับไปพัฒนาอะไรให้ดีขึ้นมาได้บ้าง” นักพัฒนาชุมชนหนุ่มใหญ่ จาก อบต.โป่งงาม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย บอกกับเพื่อนๆในช่วงเวลาเช็คอินแนะนำตัว ในเวทีประชุมเชิงปฏิบัติการสุนทรียสนทนาเครือข่ายพัฒนาคุณภาพผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ ที่จัดขึ้นที่เชียงราย เมื่อ 22-24 มกราคม 2559 ที่ผ่านมา

Read More »

การปาฐกถาพิเศษ เรียนรู้ติดดินกินได้ ในงานวิชาการ ๔ ภาค

บรรยากาศของการจัดเวทีวิชชาการ ๔ ภาครูปธรรมการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพในชุมชนท้องถิ่น ในหัวข้อ เรื่อง ชุมชนเป็นสุข เรียนรู้ติดดินกินได้ ในตอนนี้ ขอเล่าเรื่องราวในช่วงของการปาฐกฐาพิเศษ ของนายแพทย์วิชัย โชควิวัฒน์ ประธานกรรมการบริหารสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

Read More »

วิชชาการ ๔ ภาค รูปธรรมนโยบายสาธารณะ เรียนรู้ติดดินกินได้

 บรรยากาศของการจัดเวทีวิชชาการ ๔ ภาครูปธรรมการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพในชุมชนท้องถิ่น ในหัวข้อ เรื่อง ชุมชนเป็นสุข เรียนรู้ติดดินกินได้

Read More »

อุบลฯ หวั่นสารพิษตกค้างในพืชผล เล็งเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพปี 56 ตั้งเป้า เพิ่มพื้นที่เกษตรอินทรีย์ภายใน 5 ปี

ชาวนาอินทรีย์เมืองดอกบัวร่วมผลักดันมติสมัชชาสุขภาพปี56 “อุบลราชธานีแห่งเกษตรอินทรีย์” ประกาศแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ตั้งเป้าเพิ่มพื้นที่ผลิตจาก 0.39% เป็น 1% ภายในปี 2564

Read More »

นนส. 58 เสริมพลังปัญญา ลงพื้นที่เมืองแปดริ้ว เรียนรู้ 3 เครื่องมือขับเคลื่อนสุขภาวะ

จากความมุ่งมั่นของนนส.หรือนักสานพลังนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม เดินทางข้ามน้ำ ข้ามทะเล ผ่านสายแดดและลมฝน มุ่งสู่ทิศตะวันออกที่เมืองฉะเชิงเทรา หรือที่เรารู้จักกันดี ในนาม “เมืองแปดริ้ว” จากตำนานปลาช่อนตัวใหญ่ ที่แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่แถบแม่น้ำบางปะกง เพื่อมาเสริมพลังปัญญาในการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม นำไปสู่การนำความรู้ไปพัฒนาบ้านเมืองของตนเอง

Read More »

สาราณียธรรม หลักธรรมสำคัญของสมัชชาและงานสานพลัง

ผมเป็นคนชอบฟังวิทยุขณะขับรถครับ เพลงจากแผ่นซีดีก็ฟังบ้าง แต่ฟังเพลงแผ่นนานๆ นึกได้ว่าคนทำงานอย่างเรา ก็ต้องการอาหารสมองเติมทุกวัน ขับรถทีไร ก็มักจะอดไม่ได้ที่จะต้องเปิดวิทยุฟังโน่นนี่นั่น บางทีก็ฟังสไตล์การจัดรายการของดีเจบ้าง ว่าเขาพูดจาอย่างไร ให้มีคนชอบฟัง เพื่อเอากลับมาใช้ปรับปรุงการจัดรายการของตัวเอง

Read More »

“Soft Power” พลังแห่งความอ่อนโยน

เมื่อกล่าวถึง “นักสานพลัง” ผมเชื่อว่า หลายคนคงนึกถึง นักขับเคลื่อนสังคม นักรบ นักวิชาการ หรือ นักราชการ(นักบริหาร) ที่มีชั้นเชิงทางสั่งการ จูงใจ ปลุกระดมความคิด สร้างจิตวิญญาณร่วมกัน ในการรวมพลังเพื่อไปสู่เป้าหมายอย่างแน่นอน โดยหลักการ 5 ตัวจี๊ดที่เราคุ้นเคยได้แก่ 1)นักประสานงาน 2)นักวิชาการ 3)นักยุทธศาสตร์ 4)นักสื่อสาร และ  5)นักจัดการ แต่ในสายใยแห่งนักสานพลัง จะมีเว้นว่างช่องหนึ่ง นั่นคือ “นัก…………….”

Read More »

นักสานพลัง แห่งประเทศไทย

ท่ามกลางบรรยากาศของมวลมิตร ผู้มีจิตสาธารณะที่เข้าร่วมกระบวนการพัฒนาศักยภาพแบบยกระดับผลงาน สู่การสานและสร้าง นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม ในชื่อหลักสูตรที่ว่า โปรแกรมพัฒนาศักยภาพนักสานพลังขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม หรือ “นนส.” ผมได้พบความรู้สึกบางอย่างที่อยากเล่าสู่กันฟัง ผ่านช่องทางสาธารณะเพื่อจารึกห้วงคำนึงที่เกิดขึ้นในวินาทีนั้น

Read More »

จากปฏิบัติการสู่งานสรรค์สร้างนโยบาย : ผู้หญิงกับบทบาทการจัดการสุขภาวะชุมชน

ผู้ชายคือช้างเท้าหน้า ผู้หญิงคือช้างเท้าหลัง สังคมไทยเรามีค่านิยมเรื่องภาวะผู้นำแบบนี้มานมนานแล้วครับ แม้ปัจจุบันจะมีการบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญว่า หญิงชายเท่าเทียมกัน และมีปรากฏการณ์ว่าผู้หญิงก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำหน่วยงาน ผู้นำทางความคิดในสาขาอาชีพต่างๆ แต่ในทางปฏิบัติ โอกาสที่ผู้หญิงจะเข้าสู่สถานะผู้นำอย่างนี้นั้น ไม่ใช่ง่าย เราท่านทั้งหลายต่างก็รู้ดี

Read More »
AreaHpp Facebook