BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates

ดาวน์โหลด

powerpoint งาน WS เสริมศักยภาพด้านการสื่อสาร

แชร์เพิ่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อ   ดร.มานะ ตรีรยาภิวัฒน์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ที่ สถาบันวิชาการ TOT วันที่ 31 มีนาคม – 1 เมษายน 2559   บทเรียนแรก Social media 101 บทเรียนวันที่ ๒ การปรับเทคนิคการเขียนข่าวในการ  

Read More »

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบสาระการเรียนรู้ Core-Module1 โปรแกรมพัฒนาศักยภาพ นนส.อีสาน ปี2559

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบสาระการเรียนรู้ Core-Module1 โปรแกรมพัฒนาศักยภาพ นนส.อีสาน ปี2559 ณ วารีวัลเล่ย์ รีสอร์ท อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น

Read More »

ยุทธศาสตร์การพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม ระดับพื้นที่ (จังหวัด-เขต) ปี ๒๕๕๙-๖๑

ยุทธศาสตร์การพัฒนา PHPP ระดับพื้นที่ในอีก ๓ ปีข้างหน้าจะเป็นอย่างไร? ยุทธศาสตร์การทำงานของสำนักปฏิบัติการพื้นที่เป็นแบบไหน?  ๓:๙:๑๒ คือรหัสลับอะไร? …ติดตามได้จากเอกสารเหล่านี้… 1) ยุทธศาสตร์ร่วมภาคและยุทธศาสตร์ ๔ ภาค (ไฟล์ Powerpoint) 2)  ยุทธศาสตร์ร่วมภาคและยุทธศาสตร์ ๔ ภาค 4.25581109-Area Strategy-A3(Sumary) edit 21 ก.ย. 58 (ไฟล์ Word)

Read More »

แนวทางการพัฒนาและการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม (Guideline PHPP) ระดับพื้นที่-ประเด็น

    Download ไฟล์นำเสนอ (Powerpoint) แนวทางการพัฒนาและการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม (Guideline PHPP) ระดับพื้นที่-ประเด็น โดย นายวินิจ ชุมนูรักษ์ สำนักสนับสนุนปฏิบัติการพื้นที่   คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์นำเสนอ Guideline PHPP (20_10_15)

Read More »

Powerpoint จากงาน “การพัฒนาศักยภาพกลไกพี่เลี้ยง : ธรรมนูญสุขภาพพื้นที่ สปสช.เขต ๑ เชียงใหม่”

Download ไฟล์นำเสนอ “ชวนคิด ชวนคุย ธรรมนูญสุขภาพพื้นที่” จากงาน “การพัฒนาศักยภาพกลไกพี่เลี้ยง : ธรรมนูญสุขภาพพื้นที่ สปสช.เขต ๑ เชียงใหม่” เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ สวนพฤกษศาสตร์ทวีชล ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์นำเสนอ ชวนคิด ชวนคุย ธรรมนูญสุขภาพพื้นที่ (๑๖ ตค ๕๘)

Read More »

ดาวน์โหลด “การพัฒนาพื้นที่เรียนรู้ (พื้นที่ต้นแบบ) : ธรรมนูญสุขภาพพื้นที่ ๑๓ แห่ง”

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุม (PowerPoint) โดย สุทธิพงษ์ วสุโสภาพล ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ / ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนปฏิบัติการพื้นที่ ในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้  “การพัฒนาพื้นที่เรียนรู้ (พื้นที่ต้นแบบ) : ธรรมนูญสุขภาพพื้นที่”  ระหว่างวันที่ ๗-๘ กันยายน ๒๕๕๘ ณ โรงแรมอมารีแอร์พอร์ต กรุงเทพฯ   คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์นำเสนอ พื้นที่เรียนรู้ธรรมนูญฯ (7-8 กย. 58)

Read More »

แนวทางการพัฒนาการสื่อสารธรรมนูญสุขภาพพื้นที่

Download ไฟล์นำเสนอ แนวทางการพัฒนาการสื่อสารธรรมนูญสุขภาพพื้นที่ หรือ 5 ยกกำลัง 3 โดย สุทธิพงษ์ วสุโสภาพล ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ / ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนปฏิบัติการพื้นที่   คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์นำเสนอ แนวทางการพัฒนาการสื่อสารธรรมนูญสุขภาพพื้นที่

Read More »

ดาวน์โหลดไฟล์สรุปการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างพื้นที่ 4 ภาค

ท่านสามารถดาว์นโหลดเอกสาร สรุปการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างพื้นที่ 4 ภาค โครงการความร่วมมือขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมในระดับตำบล ปีที่ 2  ที่จัดขึ้นวันที่ 10 -11 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุมเบญจรัตน์ โรงแรมเอบิน่าเฮาส์ กรุงเทพมหานคร

Read More »

ดาว์นโหลดเอกสาร สรุปการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Phpp by PHA

ท่านสามารถดาว์นโหลดเอกสาร สรุปประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม ผ่านสมัชชาสุขภาพจังหวัด (PHPP by PHA) ที่จัดขึ้นในวันที่ 24 –25 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุมกินรี 1 โรงแรมอมารีแอร์พอร์ต ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร โดยมีไฟล์ประกอบดังต่อไปนี้

Read More »

Download ไฟล์นำเสนอ จังหวะก้าว…ความร่วมมือ ขับเคลื่อนกระบวนการนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมฯ ระดับตำบล ปีที่ 2 คลิกที่นี่เพื่อ Download

Download ไฟล์นำเสนอ จังหวะก้าว…ความร่วมมือ ขับเคลื่อนกระบวนการนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมฯ ระดับตำบล ปีที่ 2 คลิกที่นี่เพื่อ Download   Download ไฟล์นำเสนอ สรุปภาพรวมการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างพื้นที่ ๔ ภาค โครงการความร่วมมือขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมในระดับตำบล ปีที่ ๒  คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด

Read More »
AreaHpp Facebook