BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates

สมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่

เครือข่ายสมัชชาสุขภาพพื้นที่จัดเวที 4 ภาค ผุดแผนพัฒนา นนส. หวังเกิดเครือข่ายสานสุขภาวะชุมชนทั่วประเทศ

เครือข่ายสมัชชาสุขภาพพื้นที่ 4 ภาค รวมพลังระดมสมอง ออกแบบโปรแกรมเรียนรู้ วางแนวทางการพัฒนาศักยภาพนักสานพลังนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม (นนส.)

Read More »

“สมนึก จงมีวศิน” ต้นแบบโมเดล “ธรรมนูญอ่าวอุดม” จากนักอนุรักษ์วัด วัง บ้าน สู่นักวิจัยชุมชน สู้กับ”ยักษ์”เพื่ออนุรักษ์ชุมชน

ชื่อของกลุ่มเครือข่ายเพื่อนตะวันออก, วาระเปลี่ยนตะวันออก เป็นการรวมกลุ่มของภาคประชาชนที่ลุกขึ้นมาต่อสู้กับภัยที่มาพร้อมกับโครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก ทำให้หลายคนกลายมาเป็นนักวิจัยชุมชน เก็บรวบรวมข้อมูล หลักฐาน ข้อเท็จจริงเพื่อต่อสู้กับผู้ประกอบการ”ยักษ์ใหญ่”ที่ทำให้เกิดมลพิษ ทำลายสิ่งแวดล้อม หนึ่งในนั้นมีชื่อ”อาจารย์เขียว”หรือ ดร.สมนึก จงมีวศิน เป็นที่รู้จักในหมู่นักขับเคลื่อนด้านสิ่งแวดล้อมของภาคตะวันออก โดยมีพื้นฐานความรู้การจัดการมรดกทางสถาปัตยกรรมกับการท่องเที่ยว จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร มีความชอบในงานอนุรักษ์โบราณสถาน วัด วัง บ้าน ทั้งในกรุงเทพฯ อยุธยา จันทบุรี ลพบุรี ฯลฯ มาโดยตลอด

Read More »

เปิดแนวนโยบายสาธารณะ 14 จว.ภาคใต้ เดินหน้าขับเคลื่อนความมั่นคงทางอาหาร และแผนรับมือภัยพิบัติ โดยเครื่องมือภายใต้ พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 11 – 12 มีนาคม 2557 ที่โรงแรมซากุระแกรนด์วิว อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 14 จังหวัดเครือข่ายสุขภาพภาคใต้ ประกอบไปด้วย ชุมพร ระนอง สุราษฏร์ธานี พังงา กระบี่ ภูเก็ต นครศรีธรรมราช ตรัง พัทลุง สตูล สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส รวมตัวจัดประชุมระดมความคิดเห็น

Read More »

เริ่มต้นปีหน้าฟ้าใหม่ กับ 6 ทิศทางการทำงาน สมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่ปี 57 นพ.อำพลให้เข็มทิศ R2P เป็นเครื่องมือ

เป็นเวลากว่า 10 ปีมาแล้วกับย่างก้าวของการทำสมัชชาเฉพาะพื้นที่/ประเด็น เราพัฒนากระบวนการมาหลากหลายวิธี ผ่านการล้มลุกคลุกคลานลองผิดถูก เผชิญทั้งปัญหาการไม่เป็นสาธารณะ การไม่ต่อยอดการทำงาน แต่เราก็เก็บเล็กผสมน้อยเรียนรู้จากบทเรียน และการพัฒนากระบวนการเรื่อยมา สุดท้ายจึงมาเน้นการทำนโยบายสาธารณะ เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนได้จริง

Read More »

“สมัชชาสุขภาพ” : เครื่องมือสร้างประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม

แม้ว่าเจตนารมณ์สำคัญของระบอบประชาธิปไตย คือ การเปิดโอกาสให้ทุกกลุ่มสามารถต่อรองร่วมกันได้ แต่กลับพบว่า คนบางกลุ่มกลับเข้าไม่ถึงกลไกบางอย่าง เพื่อจะทำให้ตัวเองสามารถจะต่อรองกับกลุ่มอื่นๆในสังคมได้  เหตุที่เป็นเช่นนั้นเพราะมีเพียงคนบางกลุ่มเท่านั้นที่สามารถเข้าไปต่อรองในพื้นที่ดังกล่าวได้ โอกาสที่จะเกิดระบอบประชาธิปไตยที่แท้จริงขึ้นในสังคมจึงเกิดขึ้นได้ยากตามไปด้วย

Read More »

เคลื่อนขบวนกว่า 8,000 คนร่วมงานสมัชชาอุบล 12 ซุ้ม ปลุกลานสมัชชาคึกคัก เตรียมเคลื่อนยุทธศาสตร์การศึกษา และการจัดการขยะ

เมื่อวันที่ 21 – 22 พฤศจิกายน 2556 ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เครือข่ายสมัชชาสุขภาพจังหวัด มีการจัดเวทีประชุมสมัชชาสุขภาพจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2556 โดยภายในงานมีผู้เข้าร่วมงานทั้งจากภาครัฐ ฝ่ายปกครอง สถาบันการศึกษา โรงพยาบาล คนทำงานสาธารณสุข ภาคประชาสังคม ภาคเอกชน รวม 8,364 คน

Read More »

เครือข่ายสมัชชาสุขภาพจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดประชุมคณะทำงานเครือข่ายสมัชชาสุขภาพล้านนา ครั้งที่ 4 ประจำปี 2556

เช้าวันนี้(4 พฤศจิกายน 2556)นายสุรพล พนัสอำพล ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นประธาน การประชุมคณะทำงานเครือข่ายสมัชชาสุขภาพล้านนา ครั้งที่ 4 ประจำปี 2556 ที่โรงแรมอิมพีเรียลธาราแม่ฮ่องสอนเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กระบวนการสานพลังการขับเคลื่อนของเครือข่ายสมัชชาสุขภาพ ที่เป็นบทเรียนสำคัญจากพื้นที่ต่างๆ ที่ตอบสนองตามยุทธศาสตร์ การสานพลังเครือข่ายสมัชชาสุขภาพล้านนา

Read More »

9 จว.เหนือตอนล่างสานพลัง ตั้งกลุ่ม UPPER SIAM CIRCLE

9 จว.เหนือตอนล่างสานพลัง ตั้งกลุ่ม UPPER SIAM CIRCLE จัดทัพวางยุทธศาสตร์เพื่อสุขภาพร่วมกัน เมื่อวันที่ 9 – 11 ตุลาคม 2556 ที่จังหวัดเพชรบูรณ์ เครือข่ายสมัชชาสุขภาพสยามตอนบน เพื่อพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม จัดเวทีประชุม 9 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง โดยมีตัวแทนจาก กำแพงเพชร พิษณุโลก พิจิตร เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ นครสวรรค์ อุทัยธานี และตากเข้าร่วม เพื่อหารือการทำงาน และวางแผนขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพร่วมกัน

Read More »

ชัยภูมิ…เกินคาด ประชุมเตรียมการต่อยอดการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพจังหวัดชัยภูมิ

2-3 ปีที่ผ่านมา ขบวนการทำงานของสมัชชาสุขภาพจังหวัดชัยภูมิและ สช. ว่างเว้นจากการทำงานร่วมกันมามานานพอสมควร นอกจากการประสานงานพื้นที่เข้าร่วมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติที่เข้าร่วมอย่างต่อ เนื่อง ประกอบกับทางพื้นที่เองก็ขาดความต่อเนื่องในการประสานงานร่วมกันเพื่อการขับ เคลื่อนผลักดันนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ แต่ก็มีการดำเนินงานตามภารกิจกิจกรรมของแต่ละองค์กรหน่วยงานนั้นๆ

Read More »

สกู๊ป: ย้อนรอย 12 ปี บนเส้นทางสุขภาวะคนหละปูน

บนเส้นทางสายสุขภาวะทุกจังหวัดล้วนมุ่งมั่นพยายามแก้ปัญหา พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่ “หละปูน” หรือจังหวัดลำพูนก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่เดินสู้ฟัดอยู่ในเส้นทางนี้เช่นกัน โดยในงานเวทีต่อยอดการพัฒนานโยบายสาธารณะ เพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม ได้มีการบอกเล่าย้อนรอยความเป็นมากว่าจะมาเป็นเครือข่ายสาธารณสุขจังหวัดในวันนี้ผ่านปากคำของ “จรูญ คำปันนา” ผู้มีบทบาทสำคัญทั้งด้านสังคม วัฒนธรรม การเมืองแห่งเมืองหละปูน

Read More »
AreaHpp Facebook