BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates

สมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่

เครือข่ายกลุ่มเฝ้าระวังผิวน้ำดิน 3 อำเภอ ร่วมขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ ดึงทุกภาคส่วนฟื้นฟูแหล่งน้ำผิวดิน ทั้ง”ภาคครัวเรือนเกษตรและอุตสาหกรรม”

การประชุมเชิงปฏิบัติการ “นโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม บนพื้นฐานทางปัญญา” คณะกรรมการสมัชชาสุขภาพ จังหวัดระยอง” วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2561 ผู้เข้าร่วม จากภาคส่วนต่างๆ ชุมชน ประชาสังคม ท้องถิ่น ท้องที่ หน่วยงานภาครัฐ ภาควิชาการ กว่าร้อยคน การนำเสนอการขับเคลื่อน กลุ่มเฝ้าระวังน้ำผิวดิน เครือข่าย 3 อำเภอ (อำเภอบ้านค่าย อำเภอนิคมพัฒนา อำเภอปลวกแดง) บทบาทหน้าที่ของกลุ่ม คือ ประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนในการเฝ้าระวังแหล่งน้ำผิวดินทั้ง 3 อำเภอ ทำการประชาสัมพันธ์ให้ทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน ชุมชน ร่วมอนุรักษ์ เฝ้าระวัง แหล่งน้ำผิวดิน และประสานหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านกฎหมาย ประสานทุกภาคส่วนเพื่อการฟื้นฟูแหล่งน้ำผิวดิน แหล่งน้ำตื้นสำคัญ ประกอบด้วย อ่างเก็บน้ำ ลำคลอง หนองน้ำ สระน้ำ บ่อน้ำตื้นครัวเรือน ประโยชน์จากแหล่งน้ำผิวดิน ในเขต 3 อำเภอ ใช้อุปโภคบริโภคในครัวเรือน ใช้ในภาคการเกษตร ใช้ในภาคอุตสาหกรรมสาเหตุหลักที่เป็นต้นเหตุให้น้ำเสื่อมโทรม ในภาคเกษตรกรรม ได้แก่ สารกำจัดสัตรูพืช สารกำจัดวัชพืช การเพาะเลี้ยงปลากระชัง ...

Read More »

ดาวน์โหลดไฟล์สรุปการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างพื้นที่ 4 ภาค

ท่านสามารถดาว์นโหลดเอกสาร สรุปการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างพื้นที่ 4 ภาค โครงการความร่วมมือขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมในระดับตำบล ปีที่ 2  ที่จัดขึ้นวันที่ 10 -11 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุมเบญจรัตน์ โรงแรมเอบิน่าเฮาส์ กรุงเทพมหานคร

Read More »

ดาว์นโหลดเอกสาร สรุปการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Phpp by PHA

ท่านสามารถดาว์นโหลดเอกสาร สรุปประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม ผ่านสมัชชาสุขภาพจังหวัด (PHPP by PHA) ที่จัดขึ้นในวันที่ 24 –25 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุมกินรี 1 โรงแรมอมารีแอร์พอร์ต ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร โดยมีไฟล์ประกอบดังต่อไปนี้

Read More »

[ดาวน์โหลด] เอกสารทิศทางและเป้าหมาย สู่การพัฒนาโดยกระบวนการนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม

ดาวน์โหลดเอกสารทิศทางและเป้าหมาย สู่การพัฒนาโดยกระบวนการนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม ดาวน์โหลดที่นี่

Read More »

สมัชชาสุขภาพ ผู้หญิง และความรุนแรง

หากมากกว่าครึ่งของประเทศไทย คือประชากรสตรีแล้ว วงการนักพัฒนาปัจจุบัน ถ้าจะเป็นนักพัฒนาที่ไม่ตกกระแส จะขาดเสียซึ่งความตระหนักต่อเรื่องนี้ไม่ได้ ที่ต้องเขียนเรื่องนี้ เพราะเดือนพฤศจิกายนของทุกปี ทุกประเทศ ถือเป็นเดือนแห่งการยุติความรุนแรงต่อสตรี นอกจากช่วงเดือนมีนาคม ที่มีวันสตรีสากล ก็มีเดือนนี้ครับ ที่กิจกรรมรณรงค์เรื่องความรุนแรงต่อสตรีมีความคึกคัก หันมามองขบวนสมัชชาสุขภาพของเรา ช่วงนี้ก็กำลังคึกคัก ด้วย

Read More »

สช.เปิดยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะระดับพื้นที่วางกำลังจัดเวที Workshop พัฒนากระบวนการหนุนเครือข่ายทำงานทั่วประเทศ

สำนักสนับสนุนการปฏิบัติงานพื้นที่ สช. จัด Workshop พัฒนากระบวนการสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม เดินหน้าขายไอเดีย วางยุทธศาสตร์เพื่อสุขภาวะ พร้อมรุดหน้า ดำเนินการไปแล้วทั่วประเทศ โดยนายสุทธิพงษ์ วสุโสภาพล ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการปฎิบัติงานพื้นที่ สช. ระบุ หากทำได้ตามยุทธศาสตร์ คนไทยจะมีนโยบายเพื่อสุขภาวะที่กำหนดโดยพื้นที่แต่ละตำบล แต่ละจังหวัด

Read More »

เปลือยพื้นที่ 26 จังหวัดภาคกลาง สมัชชาจังหวัด-ธรรมนูญตำบล-500 ตำบล-HIA-นนส.

ณ จุดๆ นี้ คนที่นี่ ขับเคลื่อน เปิดหน้างานอะไร อย่างไรบ้าง…โปรดติดตาม           ศักยภาพจังหวัดพื้นที่ภาคกลาง ณ เวลานี้คนในพื้นที่ได้ขับเคลื่อนโยบายฯ สานสุขภาวะไปถึงไหน อย่างไรแล้ว อาจารย์กรรณิการ์ บรรเทิงจิตร รองเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ได้บรรยายเปิดข้อมูล ฉายภาพการขยับก้าวแบบหมดจด ทุกซอกทุกมุม ทุกประเด็นงานเลยทีเดียว[/box]

Read More »

หลักกิโลเมตรที่ 50 สุขภาวะคนมุกดาหาร สมัชชาสุขภาพจังหวัดมุกดาหาร พ.ศ. 2557

มุกดาหาร จังหวัดขนาดเล็กที่เต็มเปี่ยมด้วยวัฒนธรรมท้องถิ่น และมีความอบอุ่นแบบพี่น้องตามวิถีคนอีสานที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ โอบอ้อมอารี และมีความสนุกสนาน การประชุมสมัชชาสุขภาพจังหวัดมุกดาหาร ในวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ.2557 จึงต้อนรับกันด้วยการแสดงฟ้อนรำกับดนตรีแบบอีสานในช่วงพิธีเปิดและหมอลำที่เป็นวัฒนธรรมพื้นเมืองในช่วงบ่าย ในเช้าวันนั้นท่ามกลางสายฝนโปรยปราย ซึ่งเป็นธรรมดาของฤดูนี้และความเป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรธรรมชาติ มีพี่น้องกลุ่มเครือข่ายต่างๆ ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาควิชาการ และภาคประชาสังคม ต่างตบเท้าเข้าร่วมงานสมัชชาสุขภาพจังหวัดมุกดาหารด้วยความมุ่งมั่นที่จะเสนอความคิดเห็นต่อประเด็นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้มาซึ่ง นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพของประชาชนคนมุกดาหาร

Read More »

อ่านความรู้ “ผศ.ดร.กุลวดี โรจน์ไพศาลกิจ” บอกเล่าประสบการณ์การถอดบทเรียน สานพลัง สร้างคุณค่า: บทเรียนการสานพลังในพื้นที่ โครงการ 500 ตำบล

“จากประสบการณ์และบทเรียนการพัฒนา ถ้าจะให้บรรลุเป้าหมายการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและความสามารถในการจัดการกระบวนการนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพได้ด้วยตนเองได้นั้น จำเป็นต้องให้ความสำคัญในเรื่องการเชื่อมโยงจุดแข็งและความเชี่ยวชาญของแต่ละตำบลและหน่วยงานองค์กรภาคีทุกภาคส่วน ให้เกิดการเสริมพลังกัน  โดยการเสริมสร้าง  “กระบวนการนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม” 

Read More »
AreaHpp Facebook