BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates

สมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น

การเสริมสร้างสุขภาวะเพื่อการตายดี

ความตายนับเป็นสัจจธรรมของชีวิต ที่มนุษย์ทุกผู้ทุกนามไม่สามารถหลีกพ้น แต่มีคนน้อยมากที่มีการเตรียมตัวที่จะตายในสภาวะทีดี หรือ “การตายดี” เหตุเพราะความประมาท จึงขาดการเตรียมพร้อมที่จะเดินเข้าสู่ความตายที่ดี แต่ในทางตรงกันข้ามที่มีผู้คนไม่น้อยที่ได้วางแผนและเตรียมตัวเดินหน้าเข้าสู่ความตายไว้อย่างสวยงาม

Read More »

เครือข่ายสมัชชาสุขภาพภาคอีสานร่วมผลักดันประเด็นมะเร็งตับ มะเร็งท่อน้ำดี พยาธิใบไม้ตับ ให้เป็นนโยบายของ “สาธารณะ”

มะเร็งตับ มะเร็งท่อน้ำดี เป็นปัญหาสุขภาพสำคัญของพี่น้องชาวอีสาน จากข้อมูลหลายแหล่ง พบว่ามีพี่น้องชาวอีสานเสียชีวิตจากโรคนี้ปีละประมาณ 20,000 คน สำนักสนับสนุนปฏิบัติการพื้นที่ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ได้เริ่มต้นติดตามประเด็นนี้จากการนำเสนอประเด็นการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม ประเด็นมะเร็งตับ มะเร็งท่อน้ำดี และพยาธิใบไม้ตับ ในจังหวัดขอนแก่น และร้อยเอ็ด ให้เป็นวาระในสมัชชาสุขภาพจังหวัด

Read More »

รู้จักสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น/พื้นที่ ผ่านปากคำ “พี่พงษ์” สุทธิพงษ์ วสุโสภาพล ในนามพ่อบ้านแห่งสำนักสนับสนุนปฏิบัติการพื้นที่ สช.

ไขความคิดคุณสุทธิพงษ์ วสุโสภาพล ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนปฏิบัติการพื้นที่ (สปพ.) สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ในฐานะพ่อบ้านที่ยืนอยู่ และมองเห็นความเป็นไปของกระบวนการสมัชชาเฉพาะพื้นที่/ประเด็น…คิด นิยาม สร้างจุดยืน หรือหลักการอย่างไรในเส้นทางเพื่อสุขภาวะของคนในพื้นที่

Read More »
AreaHpp Facebook