BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates

สมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น

เส้นทางสู่สมัชชาประชาชนภาคใต้ ตอน “พาราควอต มหันตภัยร้ายใกล้ตัว”

เส้นทางสู่สมัชชาประชาชนภาคใต้ ตอน “พาราควอต มหันตภัยร้ายใกล้ตัว” แปลงเรียนรู้ การบริหารจัดการมะพร้าว (ส่งเสริมเพิ่มประสิทธิภาพของมะพร้าว) https://web.facebook.com/scmanews/videos/2160382840653281/ ไลฟ์สดโดย : สมาคมสื่อชุมชนภาคใต้นครศรีธรรมราช

Read More »

เส้นทางสู่สมัชชาประชาชน ตอน “วิกฤติสุขภาวะภาคใต้ทางออก ทางเลือก ทางรอด” “วิกฤตจากยาฆ่าหญ้า”

เส้นทางสู่สมัชชาประชาชน ตอน “วิกฤติสุขภาวะภาคใต้ทางออก ทางเลือก ทางรอด” “วิกฤตจากยาฆ่าหญ้า” https://web.facebook.com/scmanews/videos/2160382840653281/ https://web.facebook.com/scmanews/videos/2130488096983295/ ไลฟ์สดโดย : สมาคมสื่อชุมชนภาคใต้นครศรีธรรมราช

Read More »

เกษตรอินทรีย์มหาสารคาม ทวงคืนอธิปไตยทางอาหาร ภายใต้สโลแกน “เฮ็ดได้ ผลิตได้ หาได้ ซื้อได้”

กลุ่มเกษตรกรมหาสารคาม ล้อมวงนั่งคุย เผยเรื่องราว สาเหตุที่ทำให้หันมาทำเกษตรอินทรีย์ ปัญหาอุปสรรคที่ต้องพบเจอจนกระทั่งประสบความสำเร็จ สามารถใช้หลักการเกษตรอินทรีย์ ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดำรงชีวิต สร้างรายได้ ไปพร้อมกับดูแลสุขภาพ รวมถึงได้เผื่อแผ่องค์ความรู้ไปยังเพื่อนบ้าน ชุมชนใกล้เคียง ให้พลิกฟื้นจากเกษตรเคมี ที่ผลประโยชน์ไปตกกับกลุ่มพ่อค้าปุ๋ยเคมี และเมล็ดพันธ์ุ ให้กลายเป็นเกษตรอินทรีย์ กระทั่งขยายจากผู้ผลิต เป็นผู้กระจายสินค้า ในรูปแบบตลาดสีเขียว สร้างวงจรสุขภาพดีเริ่มต้นที่การกินตั้งแต่ผู้ผลิตไปจนถึงผู้บริโภค ซึ่งล่าสุดกลายเป็นกลุ่มเครือข่าย ที่ประกาศแนวคิดภายใต้สโลแกน “เฮ็ดได้ ผลิตได้ หาได้ ซื้อได้” พร้อมปักธงรบ “เราจะทวงคืนอธิปไตยทางอาหาร” จากประเด็นความมั่นคงทางอาหารนี้ กลายเป็นจุดเริ่มต้น ให้เครือข่ายสื่อสารนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ (4PW) ได้ร่วมทำข้อตกลงและผนึกกำลังสื่อสารเพื่อขับเคลื่อนประเด็นเกษตรอินทรีย์ เป็นประเด็นร่วมในขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะภาคอีสาน นำร่อง 4 เดือน (สิงหาคม-พฤศจิกายน) เมื่อวันที่ 29-30 กรกฎาคม 2560 ที่บ้านสวนซูมแซง โครงการสร้างความเข้าใจและสร้างเครือข่ายนักสื่อสารเพื่อขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ 4PW (ภาคอีสาน) ภายใต้ความร่วมมือของ สช. และเครือข่ายพื้นที่สร้างเสริมสุขภาวะภาคอีสาน ได้เปิดเวทีพูดคุยกับกลุ่มเกษตรกรจังหวัดมหาสารคาม ผู้ผลักดันเรื่อง “เกษตรอินทรีย์” ว่าด้วยเรื่อง “อาหารปลอดภัย และอธิปไตยทางอาหาร” เพื่อสุขภาวะที่ดีของคนอีสาน ภายในงานมีเครือข่ายสมัชชาสุขภาพภาคอีสาน ที่มีความสนใจใช้สื่อเป็นเครื่องมือในการสื่อสารเพื่อขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพมารวมตัวกันกว่า 20 คนล้อมวงนั่งฟังประสบการณ์การต่อสู้เพื่อพลิกฟื้นผืนดินให้เป็นเกษตรอินทรีย์ เพื่อเก็บข้อมูลสำหรับนำไปสื่อสารสู่สาธารณะ ...

Read More »

ดาว์นโหลดเอกสาร สรุปการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Phpp by PHA

ท่านสามารถดาว์นโหลดเอกสาร สรุปประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม ผ่านสมัชชาสุขภาพจังหวัด (PHPP by PHA) ที่จัดขึ้นในวันที่ 24 –25 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุมกินรี 1 โรงแรมอมารีแอร์พอร์ต ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร โดยมีไฟล์ประกอบดังต่อไปนี้

Read More »

ก้าวย่าง..ทางเดิน สุขภาวะชาวนาเจียงฮาย เวทีสุขภาวะชาวนาจังหวัดเชียงราย วันที่ 29 ตุลาคม 2557 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

วันที่ฝนตกในนาข้าวสาร ชาวนาเชียงรายได้มาพบกันเพื่อพูดคุยถึงประสบการณ์ ความรู้ บทเรียน และภาพฝันสุขภาวะของชาวนา เพื่อพัฒนาสู่การเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายในระดับจังหวัด พื้นที่ในการพบกันมีคุณค่ามีความหมายต่อเครือข่ายอย่างไร ภาพที่ได้เห็นในเวทีนี้ให้คำตอบและสะท้อนคุณค่าได้มากกว่านิยามใดๆ บางเครือข่ายที่ทำเกษตรอินทรีย์ได้ผลผลิตมากมายไม่มีที่ขาย เครือข่ายที่มีที่ส่งขายแต่ผลผลิตไม่เพียงพอ บางเครือข่ายต้องการเมล็ดพันธุ์พืชพื้นเมืองแต่ขาดแคลน บางเครือข่ายเก็บสะสมเมล็ดพันธุ์แต่ไม่มีใครมาเอาไปเพาะปลูก การได้มาพบกันวันนี้ทำให้สมประโยชน์ทั้งสองฝ่าย เหมือนการมาพบกันของนายทุนกับลูกค้า นายทุนนี้ไม่ได้มุ่งหวังผลกำไร แต่เป็นนายทุนน้ำใจที่หยิบยื่นสิ่งดีต่อกัน

Read More »

สมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น : อีกเส้นทางการพัฒนานโยบายสาธารณะที่มีชีวิต

“สมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น” : อีกเส้นทางการพัฒนานโยบายสาธารณะที่มีชีวิต  ๕ มิถุนายน ๒๕๕๗ อีกไม่กี่วันข้างหน้าจะถึงวันจัดงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ ๖ ซึ่งจะจัดในวันที่ ๑๗-๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ ที่จะถึงนี้ ณ ศูนย์การประชุมและนิทรรศการอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี “สมัชชาสุขภาพ” เป็นเครื่องมือพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพที่เน้นความเป็นระบบและการมี ส่วนร่วม เกิดขึ้นตามพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งได้ถูกจำแนกออกเป็น ๓ ประเภท คือ สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ สมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่ และสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น

Read More »

เปิดแนวนโยบายสาธารณะ 14 จว.ภาคใต้ เดินหน้าขับเคลื่อนความมั่นคงทางอาหาร และแผนรับมือภัยพิบัติ โดยเครื่องมือภายใต้ พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 11 – 12 มีนาคม 2557 ที่โรงแรมซากุระแกรนด์วิว อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 14 จังหวัดเครือข่ายสุขภาพภาคใต้ ประกอบไปด้วย ชุมพร ระนอง สุราษฏร์ธานี พังงา กระบี่ ภูเก็ต นครศรีธรรมราช ตรัง พัทลุง สตูล สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส รวมตัวจัดประชุมระดมความคิดเห็น

Read More »

งานวิจัยพบ ปลาดิบ วัฒนธรรม ความเชื่อ เป็นต้นเหตุมะเร็งตับ ท่อน้ำดี และพยาธิใบไม้ในตับ เครือข่ายสุขภาพภาคอีสานเตรียมวางข้อเสนอขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ

นโยบายสาธารณะประเด็นมะเร็งตับ มะเร็งท่อน้ำดีที่ผ่านมา ประเด็น มะเร็งตับมะเร็งท่อน้ำดี และพยาธิใบไม้ตับ เป็นเรื่องที่อยู่ในวิถีชีวิตของคนอีสาน รวมถึงคนที่อยู่ในภาคเหนือ

Read More »

“สมัชชาสุขภาพ” : เครื่องมือสร้างประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม

แม้ว่าเจตนารมณ์สำคัญของระบอบประชาธิปไตย คือ การเปิดโอกาสให้ทุกกลุ่มสามารถต่อรองร่วมกันได้ แต่กลับพบว่า คนบางกลุ่มกลับเข้าไม่ถึงกลไกบางอย่าง เพื่อจะทำให้ตัวเองสามารถจะต่อรองกับกลุ่มอื่นๆในสังคมได้  เหตุที่เป็นเช่นนั้นเพราะมีเพียงคนบางกลุ่มเท่านั้นที่สามารถเข้าไปต่อรองในพื้นที่ดังกล่าวได้ โอกาสที่จะเกิดระบอบประชาธิปไตยที่แท้จริงขึ้นในสังคมจึงเกิดขึ้นได้ยากตามไปด้วย

Read More »

อีสานมีเฮ ลุกขึ้นจับมือร่วมกันสร้างพลังขับเคลื่อนกำจัดพยาธิใบไม้ตับ มะเร็งตับ และท่อน้ำดีแบบมีส่วนร่วม

คงไม่แปลกถ้าเราจะพูดถึงพลังการมีส่วนร่วม ที่เป็นเครื่องมืออันดับต้น ๆ ในการแก้ไขปัญหาเฉกเช่นเดียวกับปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี  ซึ่งสาเหตุจากผู้ติดเชื้อหรือเคยติดพยาธิใบไม้ตับแบบซ้ำซาก เรื้อรัง  ซึ่งทำให้ภาวะเนื้อเยื่อเกี่ยวพันรอบท่อน้ำดีหนาตัว  จากพฤติกรรมของกลุ่มเสี่ยงพบว่า  การแก้ไขปัญหาที่ผ่านมาไม่มีการตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยง  ไม่มีกระบวนการเฝ้าระวัง  บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง  ผู้ป่วยมาพบแพทย์เมื่อระยะของโรคแพร่กระจาย  สถานการณ์ในประเทศไทยพบว่า  จำนวนผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีรายใหม่เกิดขึ้นประมาณ 10,000 คนต่อปี ทำให้เกิดผลกระทบคือการมีคุณภาพชีวิตที่ไม่ดี และขาดโอกาสในการรับการรักษาที่ถูกต้อง ฉะนั้นแล้วจึงเกิดเวทีสานพลังขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม ในประเด็นมะเร็งตับ มะเร็งท่อน้ำดี และพยาธิใบไม้ตับ ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2556 ณ โรงแรมเจริญธานี จ.ขอนแก่น

Read More »
AreaHpp Facebook