BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates

สมัชชาสุขภาพจังหวัด

คจ.สจ.อุดรฯเคาะ 4 มติสมัชชาสุขภาพ ตั้งเป้าเป็นเมืองไร้ขยะภายใน 5 ปี พร้อมเพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชน 25%

คจ.สจ. อุดรฯ เปิดเวทีสมัชชาสุขภาพจังหวัดอุดรธานี มีวาระการพิจารณาร่างมติ การจัดการขยะ ผักปลอดสารพิษ การเพิ่มพื้นที่สีเขียว และปัญหาเด็กเยาวชนเป็นข้อเสนอเชิงนโยบาย ก่อนเชื่อมโยงเข้าสู่สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ โดยตั้งเป้าเป็นเมือง Zero Waste (ขยะเป็นศูนย์) ภายใน 5 ปี พร้อมเตรียมตั้งโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ และกองทุนพัฒนาสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ โดยให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้บริหารจัดการ ด้านประเด็นผักปลอดสาร ห่วงผลผลิตไม่ได้คุณภาพตามมาตรฐาน ส่วนพื้นที่สีเขียว เตรียมวางแผนให้บ้าน วัด โรงเรียน พื้นที่สาธารณะ เพิ่มพื้นที่สีเขียวร้อยละ 25 ของพื้นที่ชุมชน

Read More »

มุกดาหารเปิดเวทีเช็คกำลังเครือข่ายสุขภาพ พบเครือข่ายตื่นตัวเปิดอาเซียนปี 58

มุกดาหารเปิดเวทีเช็คกำลังเครือข่ายสุขภาพ พบเครือข่ายตื่นตัวเปิดอาเซียนปี 58 ห่วงปัญหาเยาวชนติดสุรา ยาเสพติด และการค้ามนุษย์

Read More »

รู้จักสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น/พื้นที่ ผ่านปากคำ “พี่พงษ์” สุทธิพงษ์ วสุโสภาพล ในนามพ่อบ้านแห่งสำนักสนับสนุนปฏิบัติการพื้นที่ สช.

ไขความคิดคุณสุทธิพงษ์ วสุโสภาพล ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนปฏิบัติการพื้นที่ (สปพ.) สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ในฐานะพ่อบ้านที่ยืนอยู่ และมองเห็นความเป็นไปของกระบวนการสมัชชาเฉพาะพื้นที่/ประเด็น…คิด นิยาม สร้างจุดยืน หรือหลักการอย่างไรในเส้นทางเพื่อสุขภาวะของคนในพื้นที่

Read More »

เครือข่ายชาวลำพูนพร้อมหน้า จัดทัพสู้ปัญหาสุขภาวะ สช.ขานรับ พร้อมเป็นแรงหนุนจัดเวทีเชิงนโยบาย

     เครือข่ายด้านสาธารณสุขกว่าครึ่งร้อยร่วมหาแนวทางการทำงานพัฒนา นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม ผ่านเวทีสมัชชาสุขภาพจังหวัดลำพูน โดยเสนอประเด็นเด็ก และเยาวชน การสืบสานวัฒนธรรม ทั้งนี้มีแรงหนุนทั้งจาก สสจ.จังหวัด และสช. บรรยากาศชื่นมื่นเรียกกำลังใจคนทำงาน

Read More »
AreaHpp Facebook