BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates

ทักทายรายเดือน

ทักทายรายเดือน พฤศจิกายน 2557

สวัสดีเพื่อนภาคีเครือข่ายฯ การพบปะกันในเดือนพฤศจิกายนนี้เป็นเดือนต้นปีงบประมาณ ซึ่งการงานต่างๆ อาจจะมีการเบาบางลงไปบ้าง แต่งานพัฒนาสังคมไม่ได้ลดลงไปเลย มีแต่หลากหลาย และเพิ่มมากขึ้น เดือนนี้ก็อยากจะสื่อสารเพื่อแลกเปลี่ยน และเชิญชวนทุกท่านมีส่วนร่วมในการพัฒนา

Read More »

ทักทายรายเดือน ตุลาคม 2557

สวัสดีครับเพื่อนภาคีเครือข่ายฯ ในเดือนตุลาคมนี้ ก็เป็นเดือนแรกของปีงบประมาณ 2558 การพัฒนานโยบายสาธารณะก็ยังคงพัฒนาต่อเนื่องไป ในการนี้ก็อยากจะอธิบายให้กับเพื่อภาคีได้รับทราบ โดยในเดือนนี้เราได้พัฒนาแนวคิด (Concept) อยู่ 2 เรื่องสำคัญคือ ประเด็นการติดตามประเมินผล PHA ซึ่งเป็นการประเมินแบบเสริมพลัง โดยมีมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมดำเนินการ และอีกประเด็นที่สำคัญคือร่วมพัฒนา Concept การวิจัย PHA โดยเป็นการศึกษาวิจัยที่เน้นการอภิบาลระบบ และกลไกการพัฒนานโยบายสาธารณะในระดับพื้นที่

Read More »

ทักทายรายเดือน กันยายน 2557

สวัสดีเพื่อนภาคีเครือข่ายฯ ความเคลื่อนไหวในเดือนกันยายนนี้ ได้มีการพัฒนากระบวนการสนับสนุนการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาการขับเคลื่อนนโบลาบสาธารณะในระดับพื้นที่ (L to DxD for PHPP) ซึ่งได้ริเริ่มที่จังหวัดน่าน จังหวัดแพร่ และจังหวัดพะเยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแลกเปลี่ยนระดับพื้นที่ และยกระดับการพัฒนา

Read More »

ทักทายรายเดือน สิงหาคม ๒๕๕๗ “การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย ในการพัฒนาและขับเคลื่อนกระบวนการสมัชชาสุขภาพจังหวัด”

“การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย ในการพัฒนาและขับเคลื่อนกระบวนการสมัชชาสุขภาพจังหวัด”                 รายงานความเคลื่อนไหวของการพัฒนาเครือข่ายสมัชชาสุขภาพจังหวัด ทั้งประเทศ ในเดือนนี้ เราได้ช่วยกันเชื่อมประสานการพัฒนากลไกฯ ระดับจังหวัด ไป ๖๖ จังหวัดแล้วนะครับ และมีจังหวัดที่กำลังขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม อย่างเป็นระบบ มีแบบแผน และมีความต่อเนื่อง ตามความพร้อมและสอดคล้องกับบริบทของจังหวัด ๔๙ จังหวัด

Read More »

ทักทายรายเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๗ “การอภิบาลระบบสุขภาพตำบล ผ่านการพัฒนาและขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพตำบลหนองยาว อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา”

“การอภิบาลระบบสุขภาพตำบล ผ่านการพัฒนาและขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพตำบลหนองยาว อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา” ในเดือน กรกฎาคม นี้ก็ยังอยากที่ชวนคิด และพัฒนากระบวนการเรียนรู้การอภิบาลระบบและกระบวนการนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมโดยเครือข่าย (Governance by network) ที่กำลังได้รับความสนใจอย่างมากในปัจจุบัน และมีการพัฒนาให้เกิดความเข้มแข็งในการบริหารจัดการร่วมกับการอภิบาลโดยระบบ อื่นๆ ควบคู่กันไปต่อเนื่องอีกนะครับ  

Read More »

ทักทายรายเดือน พ.ค.

ในเดือนนี้ อยากชวนกันย้อนไปเมื่อหลายปีก่อน พวกเราคงคุ้นชินกับคำว่า “เรื่องสุขภาพเป็นเรื่องสุขภาวะ..ที่ไม่ใช่เรื่องโรคภัยไข้เจ็บอย่างเดียว แต่ต้องประกอบกันเป็นสุขภาวะที่ดี เป็นองค์รวม  สุขภาวะต้องครอบคลุมทั้ง 4  มิติ

Read More »

ทักทายรายเดือน เม.ย. 2557

สวัสดีพี่น้องในช่วง “เมษาหน้าร้อน” ครับ ณ วันที่เขียนนี้ จ.ลำปางร้อนที่สุด 44.5 องศา ทักทายด้วยหน้าร้อน เมษายนนี้ มีเรื่องแจ้งอยู่ 4 เรื่อง เรื่องแรกเป็นที่ทราบกันดีว่า เราเลื่อนจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติออกไป

Read More »

ทักทายรายเดือน มี.ค. 2557

สวัสดีเพื่อนชาวสมัชชาสุขภาพทุกท่านครับ ในเดือนมีนาคมนี้ ผมมี 3 ประเด็นที่น่าสนใจ อยากนำเสนอ หนึ่งก็คือเรื่องการเปิดพื้นที่ขับเคลื่อนกระบวนการการนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมระดับพื้นที่ ซึ่งมีทั้งระดับจังหวัด และระดับตำบล โดยในระดับจังหวัดนี้ ล่าสุดเราได้เพื่อนสมาชิกเป็นจังหวัดที่ 55 แล้ว นะครับ นั่นคือจังหวัดตาก เราได้ไปชวนกันพัฒนากระบวนการนโยบายฯ ซึ่งแนวทางพัฒนา ก็ยังยืนยันแนวคิดที่จะพัฒนาในระดับจังหวัด โดยมีลักษณะ 5 กลาง คือ

Read More »

ทักทายรายเดือน ก.พ. 2557

สวัสดีครับเพื่อนชาวสมัชชาสุขภาพทุกท่าน ครั้งนี้เป็นครั้งแรกของการทักทายกันของเราผ่านโลกออนไลน์ โลกที่เชื่อมระยะห่างให้ใกล้กัน ผมขอใช้พื้นที่นี้แบ่งปัน อัพเดทข่าวคราวความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจสักหน่อย สำหรับเดือนนี้ผมคิดว่าเรามีเรื่องดีๆ อยู่ถึง 5 เรื่องด้วยกันครับ

Read More »
AreaHpp Facebook