BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates

Songpon Tulata

Songpon Tulata
ทีมงาน AreaHpp ปัจจุบันล่องลอยอยู่แถบอีสาน ทำงานกับโครงการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เคยอยู่ สช. และเป็นผู้ประสานงานภาคอีสานที่หล่อที่สุด เพราะผู้ประสานงานอีสานมีผู้ชายคนเดียว...เฮ

สไลด์ประกอบการประชุมขับเคลื่อนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพฯภาคกลาง ๕–๖ ก.พ.๕๗ ณ โรงแรมรามาการ์เด้น กทม.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ร่วมกับ เครือข่ายสมัชชาสุขภาพภาคกลางประกอบด้วยกลไกหน่วยเลขานุการกิจ (นลส.) คณะทำงานบริหาร ผู้ทรงคุณวุฒิ คสช. และ คจ.สช. จัดการประชุมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมโดยเครื่องมือภายใต้ พรบ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้แก่ สมัชชาสุขภาพ(PHA)  การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพของชุมชน (CHIA) และธรรมนูญสุขภาพระดับพื้นที่ ผ่านการเรียนรู้แบบสาธิต (Demonstration effect) ระหว่างพื้นที่  ร่วมออกแบบการพัฒนาศักยภาพและการจัดการความรู้สู่การประชุมวิชชาการนโยบายสาธารณะระดับพื้นที่ของ สช. ตลอดจนเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างภาคีเครือข่าย การขยายภาคี เพื่อให้เห็นภาพการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะในช่องทางและพื้นที่ที่หลากหลายในพื้นที่ภาคกลางทั้ง ๒๖ จังหวัด

Read More »

ไฟล์นำเสนอ การประชุมเชิงปฏิบัติการฯภาคอีสาน 29-30 มกราคม 2557 รร.Pullman ขอนแก่น

จากเวที Workshop 20 จว.ภาคอีสาน เพื่อขับเคลื่อนสมัชชาสุขภาพ ผ่านสมัชชาสุขภาพจังหวัด ที่ รร.พูลแมน จ.ขอนแก่น ผมได้นำไฟล์นำเสนอ การประชุมเชิงปฏิบัติการฯขึ้นเว็บให้ดาวน์โหลดแล้วครับ

Read More »

แจ้งกำหนดการ Core Modulle 3 และการเตรียมความพร้อม

เรียน พี่น้องชาว นนส.ที่รักทุกท่าน ใกล้เวลาที่จะได้พบกันอีกแล้วนะคะ  อย่ามัวทำงานเพลินจนลืมเตรียมความพร้อมมาเรียนรู้ด้วยกันนะคะ ( ครั้งนี้  จัดในโรงแรมใกล้ ๆ กรุงเทพฯ  ไม่ต้องเดินทางไกลเหมือน 2 ครั้งที่ผ่านมา ) (ร่าง) กำหนดการ CM3  คลอดแล้ว  รายละเอียดตามแนบ ที่สำคัญ  มีเอกสารชี้แจง CM3 แนบมาด้วย  ฝากทุกท่านศึกษา เพื่อการเตรียมความพร้อมการเรียนรู้ด้วย

Read More »

ชัยนาทรวมพลัง 70 องค์กร จัดทำ MOU กำหนด 6 ข้อร่วมสร้างนโยบายสุขภาพ พร้อมวิสัยทัศน์ 5 ปี อยากเห็นคนอยู่ดีกินดี กายใจดี เกษตรปลอดภัย

70 องค์กรจังหวัดชัยนาทร่วมลงนามข้อตกลง กำหนดบทบาท 6 ประการสร้างนโยบายสุขภาพ ประกอบไปด้วยร่วมประกาศเป็นนโยบายของหน่วยงาน ที่จะเป็นหลักในการดำเนินงาน, ร่วมประสานเพื่อสร้างเครือข่าย และขยายโอกาสการมีส่วนร่วม, ร่วมพัฒนากลไกทำงาน, ร่วมสนับสนุนทรัพยากร, ร่วมสนับสนุนให้เกิดงานวิจัย การสื่อสาร กระบวนการรับรู้ทางสังคม โดยมี สช.ร่วมสนับสนุนวิชาการ และอื่นๆ ตามเหมาะสม เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2557 ที่โรงแรมชัยนาทธานี คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาทจัดทำพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือการสร้างนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมผ่านกระบวนการสมัชชาและธรรมนูญสุขภาพจังหวัดชัยนาท เพื่อการพัฒนากระบวนการสมัชชาสุขภาพจังหวัดชัยนาท โดยภายในงานมีนายกำธร ถาวรสถิต ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี และกล่าวรายงานโดยนายสมเกียรติ ขำนุรักษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยนาท นอกจากนี้มี นพ.อำพล จินดาวัฒนะ เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาแห่งชาติ กล่าวชื่นชมและเสริมแรง โดยมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 100 คนจาก 70 องค์กรร่วมลงนามในพิธี

Read More »

เริ่มต้นปีหน้าฟ้าใหม่ กับ 6 ทิศทางการทำงาน สมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่ปี 57 นพ.อำพลให้เข็มทิศ R2P เป็นเครื่องมือ

เป็นเวลากว่า 10 ปีมาแล้วกับย่างก้าวของการทำสมัชชาเฉพาะพื้นที่/ประเด็น เราพัฒนากระบวนการมาหลากหลายวิธี ผ่านการล้มลุกคลุกคลานลองผิดถูก เผชิญทั้งปัญหาการไม่เป็นสาธารณะ การไม่ต่อยอดการทำงาน แต่เราก็เก็บเล็กผสมน้อยเรียนรู้จากบทเรียน และการพัฒนากระบวนการเรื่อยมา สุดท้ายจึงมาเน้นการทำนโยบายสาธารณะ เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนได้จริง

Read More »

สช. เดินหน้า ขยายผลธรรมนูญสุขภาพเฉพาะพื้นที่ร่วมกับภาคียุทธศาสตร์

ในทศวรรษที่ผ่านมา กระแสการตื่นตัวในเรื่องของการปฏิรูประบบสุขภาพและสุขภาวะของคนไทย กลายเป็นความเคลื่อนไหวที่เห็นอย่างชัดเจนในหมู่องค์กร หน่วยงานและบุคลากรด้านสุขภาพ ตลอดจนชุมชนที่เข้มแข็งในหลายๆพื้นที่ ก่อให้เกิดปัจจัยสำคัญประการหนึ่งที่เป็นเครื่องมือชี้ทิศทาง นโยบายและยุทธศาสตร์ เพื่อนำพาประเทศไปสู่สังคมสุขภาวะ เครื่องมือนั้นมีชื่อว่า “ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2552 ” และเกิดการพัฒนาสู่ธรรมนูญสุขภาพพื้นที่  ธรรมนูญลุ่มน้ำ ธรรมนูญประชาชนในระดับจังหวัด ระดับอำเภอและระดับตำบล แต่อย่างไรก็ตาม แม้ในท่ามกลางกระแสความตื่นตัวดังกล่าว ก็ยังมีผู้คนอีกมากมายที่ไม่คุ้นเคยหรือไม่เข้าใจคำว่า “ธรรมนูญสุขภาพ” และชุมชนหรือพื้นที่อีกจำนวนไม่น้อยที่สนใจแต่ยังไม่เข้าใจว่าเครื่องมือที่ว่านี้จะเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับชีวิตของเราทุกคนอย่างไร

Read More »

ชวนเลยปรับกลไก ยกระดับขบวนสมัชชา ทำประเด็นเย็นเพื่อประเด็นร้อน

บทเรียนการขับเคลื่อนกระบวนการสมัชชาสุขภาพของคณะทำงานสมัชชาสุขภาพจังหวัดเลยที่ผ่านมา คณะทำงานสมัชชาสุขภาพจังหวัดเลย ได้ทำงานร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เพื่อหนุนเสริมและเพิ่มศักยภาพการขับเคลื่อนกระบวนการสมัชชาสุขภาพในระดับพื้นที่ โดยหยิบยก “ประเด็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาวะ”  รวม ๔ ประเด็น สำหรับสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อเตรียมกลไกคณะทำงานขับเคลื่อน ประกอบไปด้วย ๑) กรณีปัญหาเหมืองทองคำที่ อ.วังสะพุง  ๒) กรณีปัญหาเหมืองเหล็กที่ อ.เชียงคาน ๓) กรณีปัญหาที่ดินและป่าไม้ผืนป่าภูค้อภูกระแต อ.ภูกระดึง ๔) กรณีปัญหาโรงงานอุตสาหกรรมที่บ้านปากห้วย อ.ท่าลี่  ๕) กรณีปัญหาที่ดินราชพัสดุ ๒ อำเภอ(อ.เชียงคาน อ.ภูกระดึง) 

Read More »

หนองคายวางแผน KICK OFF พัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อความสุขคนหนองคาย

เครือข่ายสมัชชาสุขภาพจังหวัดหนองคาย และสำนักสนับสนุนปฏิบัติการพื้นที่ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ จัดการประชุมหารือเพื่อขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมจังหวัดหนองคาย ณ โรงแรมอัศวรรณ อ.เมือง จ.หนองคาย เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน 2556 ทุกฝ่ายเห็นเป็นโอกาสอันดีในการต่อยอดและพัฒนากระบวนการนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมของจังหวัดหนองคาย ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและเกิดประโยชน์สูงสุด

Read More »

ตุ๊อ้วน..ชวนเครือข่าย ใช้หลัก 3ส. และ 2 มือ สร้างนโยบาย

ตุ๊อ้วน..ชวนเครือข่าย ใช้หลัก 3ส. และ 2 มือ สร้างนโยบาย พร้อมเคลื่อนไหวสังคม เตรียมชงเครือข่ายสานนโยบาย 5+1 เพื่อเด็ก เยาวชน คนชรา สิ่งแวดล้อม และหลักประกันสุขภาพ “ที่ผ่านมาการทำงานสมัชชา เหมือนเป็นการปรบมือข้างเดียว เราได้แต่ทำนโยบาย แล้วเอาปัญหาของเราไปให้คนอื่น และคิดว่าจบแล้ว แต่ความจริงนั่นคือปัญหาของเรา และในเมื่อเรามีสองมือ ดังนั้นต่อจากนี้เราจะใช้ทั้งสองแรง มือขวาเราจะสร้างนโยบาย ส่วนมือซ้ายเราจะใช้ขับเคลื่อนสังคม เราจะร่วมกันแก้ปัญหาในพื้นที่ของเรา” พระฤทธิชัย  อภิเมธี ผู้ประสานงานสมัชชาสุขภาพจังหวัดเชียงใหม่ (ตุ๊อ้วน)

Read More »
AreaHpp Facebook