BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates

Songpon Tulata

Songpon Tulata
ทีมงาน AreaHpp ปัจจุบันล่องลอยอยู่แถบอีสาน ทำงานกับโครงการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เคยอยู่ สช. และเป็นผู้ประสานงานภาคอีสานที่หล่อที่สุด เพราะผู้ประสานงานอีสานมีผู้ชายคนเดียว...เฮ

ชุดข้อมูลสำหรับประชาสัมพันธ์ ก่อนและระหว่าง การประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 6

เนื่องจากการประชุมสมัชชาสุขภาพ แห่งชาติครั้งที่6 ในวันที่   17 -18  มิถุนายน 2557 ใกล้เข้ามาถึงทาง Health Station ได้รวบรวม ลิงค์ ดาวน์โหลด บทความ วีดีโอ และ คลิปเสียง เพื่อเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ในช่องทางต่างๆได้อย่างเหมาะสม ตามไฟล์แนบ ( สื่อต่างๆที่เกี่ยวข้อง…) 

Read More »

แลเล แลหาด“ธรรมนูญเยาวชนอนุรักษ์หาดสมิหลาอย่างยั่งยืน”

“นกน้ำเพลินตา สมิหลาเพลินใจ เมืองใหญ่สองทะเล เสน่ห์สะพานติณ ถิ่นธุรกิจแดนใต้” จังหวัดสงขลาเป็นเมืองท่องเที่ยวและเมืองธุรกิจสำคัญในภาคใต้ ดังคำขวัญประจำจังหวัดข้างต้น แหล่งท่องเที่ยวสำคัญที่คุ้นหูนักท่องเที่ยวและคนสงขลาทุกคนรู้จัก คือ หาดสมิหลา แต่ช่วงตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้เกิดการพังทลายของหาดสมิหลาและการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ของหาดทาย ทำให้กลุ่มแกนนำเยาวชนได้ลุกขึ้นมาร่วมกันอนุรักษ์หาดสมิหลา ในนามเครือข่ายเยาวชน Beach for life (BFL) แต่กระบวนการที่กลุ่ม BFL ทำยังไม่เข้าถึงการสร้างการมีส่วนร่วมที่แท้จริงของคนสงขลา พวกเขาจึงได้เดินสายหาเครือข่ายพลเมืองในจังหวัดสงขลาเพื่อขับเคลื่อนธรรมนูญเยาวชนอนุรักษ์หาดสมิหลาอย่างยั่งยืน

Read More »

ก่อนจะผ่านเลยไป : ตอนที่ ๓ คนเมืองเลยและคนที่มาอยู่เมืองเลย รู้เรื่องเหล่านี้มั๊ยล่ะ

หลังจากได้ต้นฉบับจากหนังสือพิมพ์มติเลย ผมคิดว่าจะลงเว็บไปเรื่อยๆ 2 อาทิตย์ 1 ตอน แต่ด้วยความยุ่งยากของสถานการณ์บ้านเมือง…เอาเป็นว่าด้วยตัวผมเอง เลยได้ลงเฉลี่ยเดือนละ 1 ตอน ในตอนที่ 3 “คนของแผ่นดิน” ผู้เขียน ได้ชี้ให้เห็นถึงข้อมูลจังหวัดเลยที่บางเรื่องคนเมืองเลยเองยังไม่รู้ สะท้อนถึงเป้าหมายของผู้เขียนที่จะชี้ให้เห็นว่าการจะทำงานพัฒนานโยบายสาธารณะในพื้นที่ของเรา เรารู้จักพื้นที่ที่เราอยู่ดีพอหรือยัง ติดตามอ่านได้ครับ ภาพประกอบจาก http://topicstock.pantip.com/blueplanet/topicstock/2009/07/E8036138/E8036138.html

Read More »

สช.และ สปสช. เขต 8 ร่วมจัดอบรมและศึกษาดูงานการจัดทำธรรมนูญสุขภาพเฉพาะพื้นที่(มีไฟล์ Download)

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 8 อุดรธานี ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) และ เครือข่ายสมัชชาสุขภาพ 7 จังหวัดอีสานตอนบน ดำเนินการขับเคลื่อนข้อเสนอการรับฟังความเห็นของผู้ให้บริการและผู้รับบริการในระดับพื้นที่ ภายใต้ โครงการขยายผลธรรมนูญสุขภาพเฉพาะพื้นที่การพัฒนาตำบลจัดการสุขภาพต้นแบบร่วมกับยุทธศาสตร์  เพื่อ จัดทำธรรมนูญสุขภาพเฉพาะพื้นที่สู่การพัฒนาตำบลจัดการสุขภาพต้นแบบแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพไปสู่การปฏิบัติแก่ครัวเรือนและชุมชนแบบมีส่วนร่วมโดยมีพื้นที่เป้าหมายอำเภอละ 1 ตำบล จำนวน 109 ตำบล ครอบคลุม 7 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัด เลย หนองบัวลำภู อุดรธานี หนองคาย สกลนคร นครพนม และ บึงกาฬ

Read More »

คุณลักษณะสำคัญ ๕ ประการ (๕ ตัวจี๊ด)ในการพัฒนากระบวนการนโยบายสาธารณะฯ

ช่วงนี้ในแวดวงการขับเคลื่อนกระบวนการนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม หรือแม้แต่ในเครือข่ายนักสานพลังเอง เริ่มมีการพูดถึงบทบาทของตนเองที่สอดคล้องกับคุณลักษณะสำคัญ ๕ ประการในการพัฒนากระบวนการนโยบายสาธารณะฯ ทางทีมงานจึงไปค้นเนื้อหาจากแนวทาง (Guideline) การจัดกระบวนการสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่และสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น(ฉบับปรับปรุง: สิงหาคม ๒๕๕๕) มาเผยแพร่อีกครั้ง

Read More »

สปสช.เขต 8 อุดรธานี จับมือ สช. หนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น ขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพตำบลพัฒนาตำบลจัดการสุขภาพต้นแบบ

19 มีนาคม 2557 – สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 8 อุดรธานี จัดพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) และ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น จำนวน 109 แห่ง ดำเนินการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพเฉพาะพื้นที่สู่การพัฒนาตำบลจัดการสุขภาพต้นแบบ ในวันที่ 19 มีนาคม 2557 ณ โรงแรมนภาลัย อ.เมือง จ.อุดรธานี มีผู้ร่วมงานกว่า 500 คน ใน 7 จังหวัดอีสานตอนบน ประกอบด้วย จังหวัดเลย หนองบัวลำภู อุดรธานี หนองคาย สกลนคร นครพนม และ บึงกาฬ ตั้งเป้าหมายประชาชนในพื้นที่มีหลักประกันสุขภาพที่มั่นคง เข้าถึงบริการสาธารณสุขที่จำเป็น ทั้งด้านการรักษาพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค และการฟื้นฟูสมรรถภาพ 

Read More »

ก่อนจะผ่านเลยไป ตอนที่2 นั่งเทียนเขียนแผน

ตอนที่แล้ว ผู้เขียนได้นำเสนอว่า “การกำหนดอนาคตตนเอง”นั้น  เราควรจะ“ต้องหันกลับ”มาทบทวนบทเรียนการพัฒนาตลอดระยะเวลากว่า ๕๐ ปีที่ผ่านมาว่า นโยบายหลาย ๆ นโยบาย มีนโยบายใดหรือโครงการใดสำเร็จหรือล้มเหลวบ้าง จากนั้นจะต้องวิเคราะห์ว่า ความสำเร็จหรือล้มเหลวนั้นเกิดจากสาเหตุใด บางคนบางท่านอาจไม่ค่อยได้คำนึงกับสิ่งเหล่านี้ อาจเป็นเพราะกังวลใจ ละอายใจที่จะบอกหรือให้ใครล่วงรู้ แต่ผู้เขียนคิดว่า “เป็นผลดีมากกว่าเสีย” เพราะจะทำให้เราได้มีโอกาสค้นพบบทเรียนหรือองค์ความรู้ใหม่ที่ดี ๆ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนสังคมร่วมกันต่อไป

Read More »

“สมนึก จงมีวศิน” ต้นแบบโมเดล “ธรรมนูญอ่าวอุดม” จากนักอนุรักษ์วัด วัง บ้าน สู่นักวิจัยชุมชน สู้กับ”ยักษ์”เพื่ออนุรักษ์ชุมชน

ชื่อของกลุ่มเครือข่ายเพื่อนตะวันออก, วาระเปลี่ยนตะวันออก เป็นการรวมกลุ่มของภาคประชาชนที่ลุกขึ้นมาต่อสู้กับภัยที่มาพร้อมกับโครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก ทำให้หลายคนกลายมาเป็นนักวิจัยชุมชน เก็บรวบรวมข้อมูล หลักฐาน ข้อเท็จจริงเพื่อต่อสู้กับผู้ประกอบการ”ยักษ์ใหญ่”ที่ทำให้เกิดมลพิษ ทำลายสิ่งแวดล้อม หนึ่งในนั้นมีชื่อ”อาจารย์เขียว”หรือ ดร.สมนึก จงมีวศิน เป็นที่รู้จักในหมู่นักขับเคลื่อนด้านสิ่งแวดล้อมของภาคตะวันออก โดยมีพื้นฐานความรู้การจัดการมรดกทางสถาปัตยกรรมกับการท่องเที่ยว จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร มีความชอบในงานอนุรักษ์โบราณสถาน วัด วัง บ้าน ทั้งในกรุงเทพฯ อยุธยา จันทบุรี ลพบุรี ฯลฯ มาโดยตลอด

Read More »

ดาวน์โหลดสไลด์งาน เด็กและเยาวชนไทย สร้างคุณค่า สร้างคุณธรรม

วันที่ 18 มีนาคม 2557 ทีมสำนักสนับสนุนปฏิบัติการพื้นที่ โดย นายจารึก ไชยรักษ์ นายทรงพล ตุละทา และนายวิสุทธิ บุญญะโสภิต ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ได้ร่วมเป็นวิทยากร แนะนำให้ผู้เข้าร่วมรู้จักกระบวนการนโยบายสาธารณะและกระบวนการสมัชชาสุขภาพ เพื่อผู้เข้าร่วมสามารถกลับไปออกแบบกระบวนการสมัชชาเด็กและเยาวชนในพื้นที่ ที่ โรงแรมพิมาน การ์เด้น อ.เมือง จ.ขอนแก่น ผู้เข้าร่วมสามารถดาวน์โหลดไฟล์ที่วิทยากรจากสำนักสนับสนุนปฏิบัติการพื้นที่นำเสนอได้ที่นี่ครับ รู้จักนโยบายสาธารณะและกระบวนการสมัชชาฯ    

Read More »

การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการ 500 ตำบล

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ โดยสำนักสนับสนุนปฏิบัติการพื้นที่ ร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้ง ๔ ภาค จัดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างพื้นที่ ๔ ภูมิภาค โครงการความร่วมมือขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมในระดับตำบล ในวันศุกร์ที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. ณ ห้องประชุมกินรี ๒ โรงแรมอมารี แอร์พอร์ต ดอนเมือง

Read More »
AreaHpp Facebook