BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates

Songpon Tulata

Songpon Tulata
ทีมงาน AreaHpp ปัจจุบันล่องลอยอยู่แถบอีสาน ทำงานกับโครงการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เคยอยู่ สช. และเป็นผู้ประสานงานภาคอีสานที่หล่อที่สุด เพราะผู้ประสานงานอีสานมีผู้ชายคนเดียว...เฮ

สช.ร่วมกับ เครือข่ายสมัชชาสุขภาพภาคอีสานจัดเวทีวางยุทธศาสตร์การสื่อสาร 4PW เซ็ตขบวน ร่วมกันสื่อสารขับเคลื่อนนโยบายฯ ในพื้นที่

สช.ร่วมกับ เครือข่ายสมัชชาสุขภาพภาคอีสานจัดเวทีวางยุทธศาสตร์การสื่อสาร 4PW เซ็ตขบวน ร่วมกันสื่อสารขับเคลื่อนนโยบายฯ ในพื้นที่ วางบทบาทขยับ 3 ส่วนพร้อมกันอย่างเป็นระบบ คือ เจ้าของประเด็น/ข้อมูล ผู้ผลิตสื่อ และสื่อในพื้นที่ นำร่องทดลองจัดวาระการสื่อสารประเด็นแรก อธิปไตยทางอาหาร โดยวางแผนสื่อสารประเด็นเดียวยาว 4 เดือน เมื่อวันที่ 29-30 กรกฏาคม 2560 ที่บ้านสวนซูมแซง จ.มหาสารคาม สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ร่วมกับ เครือข่ายสมัชชาสุขภาพภาคอีสานรวมกว่า 20 คน จัด “เวทีสร้างความเข้าใจและสร้างเครือข่ายนักสื่อสาร 4PW ระดับภูมิภาค” เพื่อวางรูปแบบ และวิธีการสื่อสารร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม ในการขับเคลื่อนประเด็น 4PW (Participatory Public Policy Process based on Wisdom) หรือกระบวนการสานพลัง สร้างสรรค์นโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมบนพื้นฐานทางปัญญา โดยภายในงานมีผู้เข้าร่วมประกอบไปด้วย สื่อมวลชนในพื้นที่ ผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตสื่อในรูปแบบต่างๆ เช่น งานเขียน วิทยุ สารคดี งานภาพ เป็นต้น เครือข่ายกลุ่มเกษตรอินทรีย์ และผู้แทนจาก สช. เริ่มการประชุม ...

Read More »

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบสาระการเรียนรู้ Core-Module1 โปรแกรมพัฒนาศักยภาพ นนส.อีสาน ปี2559

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบสาระการเรียนรู้ Core-Module1 โปรแกรมพัฒนาศักยภาพ นนส.อีสาน ปี2559 ณ วารีวัลเล่ย์ รีสอร์ท อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น

Read More »

โครงการพัฒนาศักยภาพ “นักสานพลัง ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมและการพัฒนาสังคมสุขภาวะ”

โครงการพัฒนาศักยภาพ “นักสานพลัง ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมและการพัฒนาสังคมสุขภาวะ” (นนส.) มีเนื้อหาสาระหลัก มุ่งเน้นไปที่กระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม (Participatory Healthy Public Policy Process : PHPPP) ผ่านเครื่องมือสำคัญตาม พรบ.สุขภาพแห่งชาติ ได้แก่ กระบวนการสมัชชาสุขภาพ ธรรมนูญสุขภาพ และการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ โดยคาดหวังให้เกิด ความเข้าใจที่ถูกต้องและใกล้เคียงกัน (Right-understanding) ทัศนคติที่ดีร่วมกัน (Right-attitude) และ สมรรถนะในการเป็นผู้ร่วมกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมที่ดี ไปจนถึงการเป็นผู้เอื้ออำนวยกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ (Policy facilitator)

Read More »

ทักทายรายเดือนมีนาคม-เมษายน 2559

ทักทายรายเดือน พบกับ คุณสุทธิพงษ์ วสุโสภาพล ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนปฏิบัติการพื้นที่ สช. ได้ทุกเดือนครับ ทาง www.areahpp.net ได้ปรับวิธีการนำเสนอทักทายรายเดือนในรูปแบบคลิปวีดีโอ เป็นคลิปที่ถ่ายทำง่ายๆด้วยโทรศัพท์มือถือ สามารถสื่อสารได้ด้วยอุปกรณ์ใกล้ตัว เราจะได้พบปะกันบ่อยครั้งมากขึ้น

Read More »

แนวทางการพัฒนาการสื่อสารธรรมนูญสุขภาพพื้นที่

Download ไฟล์นำเสนอ แนวทางการพัฒนาการสื่อสารธรรมนูญสุขภาพพื้นที่ หรือ 5 ยกกำลัง 3 โดย สุทธิพงษ์ วสุโสภาพล ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ / ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนปฏิบัติการพื้นที่   คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์นำเสนอ แนวทางการพัฒนาการสื่อสารธรรมนูญสุขภาพพื้นที่

Read More »

บทปาฐกถาของนายแพทย์อำพล จินดาวัฒนะ เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ และสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติในการประชุม สมัชชาสุขภาพ จ.กระบี่ ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๘

บทปาฐกถาของนายแพทย์อำพล จินดาวัฒนะ เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ และสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติในการประชุม สมัชชาสุขภาพ จ.กระบี่ ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๘ “สานพลัง สู่สุขภาวะ คนกระบี่” โร้ม้าย สมรมวันนี้ ชันชีหัวเกลอ เมื่อวันเสาร์ที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรมบุญสยาม อ.เมือง จ.กระบี่

Read More »

มติสมัชชาสุขภาพ…ทำไมไม่เคลื่อน?

มติสมัชชาสุขภาพ ออกมาตั้งเยอะ ทำไมไม่เคลื่อน? โดนถามแบบนี้มาหลายเวที จริงๆหลายๆเรื่องก็มีการนำไปขับเคลื่อนเป็นรูปธรรม มีการดำเนินงานต่างๆพอสมควร แต่สรยุทธไม่ได้มาเล่าในเรื่องเล่าเช้านี้เท่านั้นเอง เลยไม่ค่อยรู้กัน(ฮาาาา) วันนี้จะนำประสบการณ์ทำงานของตนเองทั้งล้มเหลวไม่เป็นท่าและเข้าท่าสุดๆมาประมวล สรุปบทเรียนของตนเองมาแบ่งปันกันจากมุมของผมว่าทำไมไม่เคลื่อน?

Read More »

เครือข่ายสมัชชาสุขภาพภาคอีสานร่วมออกแบบกระบวนการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาเครื่องมือนโยบายสาธารณะด้านสุขภาพแบบมีส่วนร่วม

เครือข่ายสมัชชาสุขภาพภาคอีสาน ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ สช. และมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดทำโครงการวิชชาการการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาเครื่องมือนโยบายสาธารณะด้านสุขภาพแบบมีส่วนร่วมภาคอีสาน โดยมี ดร.สมพันธ์ เตชะอธิก จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นหัวหน้าโครงการ มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดกระบวนการรวบรวม แลกเปลี่ยนเรียนรู้และจัดการความรู้องค์ความรู้ บทเรียน กรณีศึกษาที่เกิดจากการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะด้านสุขภาพในภาคอีสาน รวมถึงสร้างการยอมรับและรับรู้การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมผ่านการสื่อสารสาธารณะ และมีเป้าหมายจัดเวทีวิชชาการนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมภาคอีสาน

Read More »

การคิดเป็นระบบเพื่อการจัดการงาน (Systems Thinking) โดยศาสตราภิชานไกรฤทธิ์ บุณยเกียรติ

ศาสตราภิชานไกรฤทธิ์ บุณยเกียรติ ได้มาบรรยายเรื่องการคิดเป็นระบบเพื่อการจัดการงาน (Systems Thinking) ในโปรแกรมนักสานพลังฯภาคกลาง ทางคณะทำงานจึงนำเนื้อหามาเผยแพร่ให้ได้ใช้ประโยชน์ครับ

Read More »
AreaHpp Facebook