BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates

รพินทร์ ยืนยาว

รพินทร์ ยืนยาว
โอเล่ รพินทร์ ยืนยาว หนึ่งในหน่วยเลขานุการกิจสมัชชาสุขภาพจังหวัดอุบลราชธานี เป็นมือผลิตสื่อวีดิทัศน์ชั้นดี และยังเป็น นนส. ปี 56 ด้วย

การปาฐกถาพิเศษ เรียนรู้ติดดินกินได้ ในงานวิชาการ ๔ ภาค

บรรยากาศของการจัดเวทีวิชชาการ ๔ ภาครูปธรรมการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพในชุมชนท้องถิ่น ในหัวข้อ เรื่อง ชุมชนเป็นสุข เรียนรู้ติดดินกินได้ ในตอนนี้ ขอเล่าเรื่องราวในช่วงของการปาฐกฐาพิเศษ ของนายแพทย์วิชัย โชควิวัฒน์ ประธานกรรมการบริหารสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

Read More »

วิชชาการ ๔ ภาค รูปธรรมนโยบายสาธารณะ เรียนรู้ติดดินกินได้

 บรรยากาศของการจัดเวทีวิชชาการ ๔ ภาครูปธรรมการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพในชุมชนท้องถิ่น ในหัวข้อ เรื่อง ชุมชนเป็นสุข เรียนรู้ติดดินกินได้

Read More »

อุบลฯ หวั่นสารพิษตกค้างในพืชผล เล็งเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพปี 56 ตั้งเป้า เพิ่มพื้นที่เกษตรอินทรีย์ภายใน 5 ปี

ชาวนาอินทรีย์เมืองดอกบัวร่วมผลักดันมติสมัชชาสุขภาพปี56 “อุบลราชธานีแห่งเกษตรอินทรีย์” ประกาศแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ตั้งเป้าเพิ่มพื้นที่ผลิตจาก 0.39% เป็น 1% ภายในปี 2564

Read More »

นนส. 58 เสริมพลังปัญญา ลงพื้นที่เมืองแปดริ้ว เรียนรู้ 3 เครื่องมือขับเคลื่อนสุขภาวะ

จากความมุ่งมั่นของนนส.หรือนักสานพลังนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม เดินทางข้ามน้ำ ข้ามทะเล ผ่านสายแดดและลมฝน มุ่งสู่ทิศตะวันออกที่เมืองฉะเชิงเทรา หรือที่เรารู้จักกันดี ในนาม “เมืองแปดริ้ว” จากตำนานปลาช่อนตัวใหญ่ ที่แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่แถบแม่น้ำบางปะกง เพื่อมาเสริมพลังปัญญาในการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม นำไปสู่การนำความรู้ไปพัฒนาบ้านเมืองของตนเอง

Read More »

เครือข่ายสมัชชาสุขภาพอุบลฯ แถลงผล การขับเคลื่อนมติฯ ปี 2556

เมื่อวันที่ 25 เดือนพฤษภาคม 2558 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมบ้านสวนคุณตา โฮเทล แอนด์ กอล์ฟ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ภายในงานเวทีขยายผลเพื่อขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะด้านสุขภาพแบบมีส่วนร่วม หรือ ทศวรรษนี้ สู่ ทศวรรษหน้า สมัชชาสุขภาพจังหวัดอุบลราชธานี เครือข่ายสมัชชาสุขภาพจังหวัดอุบลราชธานี ได้รายงานผลการดำเนินงานขับเคลื่อนตามมติสมัชชาสุขภาพจังหวัดอุบลราชธานี ปี 56 ในช่วงระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมาในแต่พื้นที่ โดยมีการจัดวงเสวนาพูดคุยแลกเปลี่ยนเรื่องราว และวิธีการในการนำมติไปขับเคลื่อนในพื้นที่ต่างๆ

Read More »

เครือข่ายสมัชชาสุขภาพอุบลฯกว่า 400 ชีวิต สานแรงร่วมใจ จัดงานขยายผล เคลื่อนงานสู่ทศวรรษหน้า

เมื่อวันที่ 25 เดือนพฤษภาคม 2558 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมบ้านสวนคุณตา โฮเทล แอนด์ กอล์ฟ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี เครือข่ายสมัชชาสุขภาพจังหวัดอุบลราชธานี นำโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี มูลนิธิประชาสังคมจังหวัดอุบลราชธานี และภาคีเครือข่ายจำนวนมาก ร่วมกันจัดกิจกรรมขยายผล เพื่อขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม หรืองาน “ทศวรรษนี้ สู่ ทศวรรษหน้า สมัชชาสุขภาพจังหวัดอุบลราชธานี”

Read More »

เครือข่ายสมัชชาสุขภาพอุบลฯ เดินหน้าผลิตสื่อดันประเด็น “น้ำมันทอดซ้ำ” ชิงรางวัลร๊อคกี้เฟลเลอร์

เมื่อต้นเดือน 6 พฤษภาคม 2558 ที่ผ่านมา  ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี เครือข่ายสมัชชาสุขภาพจังหวัดอุบลราชธานี นำโดยนายแพทย์สุรพร ลอยหา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ในฐานะประธานสมัชชาสุขภาพจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานชวนพูดคุยหารือการลงพื้นที่ถ่ายทำวีดีทัศน์กระบวนการสมัชชาสุขภาพจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมให้สัมภาษณ์กับทีมผลิตสื่อของสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

Read More »

นนส.อีสานและกลไกสมัชชาสุขภาพภาคอีสาน 20 จังหวัด ประกาศเจตนารมณ์ พันธะสัญญาใจ ร่วมขับเคลื่อนพัฒนาอีสานอยู่เย็นเป็นสุข

เมื่อวันที่ 20 มี.ค.2558  ที่ โรงแรม พูนแมน จังหวัดขอนแก่น ภายในงานเวทีจัดทำยุทธศาสตร์ภาคอีสาน หรือเวทีเชื่อมเครือข่ายสานพลังขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม “ภัยคุกคามและทิศทางสุขภาวะคนอีสาน ปี 2558 – 2560 นั้น จากการที่สำนักงานสุขภาพแห่งชาติ หรือ สช.ได้มียุทธศาสตร์การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม โดยการทำงานกับกลไกสมัชชาจังหวัดจากทุกภาคส่วนอย่างมีคุณภาพภายใต้ยุทธศาสตร์สามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา คือการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม ภาควิชาการ และภาครัฐ ในการส่งเสริมการรับรู้ปัญหาสาธารณะด้านสุขภาพของประชาชนในภูมิภาคนั้นๆ เพื่อนำเสนอแนวทางหรือมาตรการเพื่อแก้ไขปัญหาที่มีกระบวนการทำงานอย่างเป็นระบบ

Read More »

เลขาธิการ สช.ชี้ประเทศไทยเข้าสู่ยุคแห่งเครือข่าย หรือการอภิบาลระบบ

นายแพทย์อำพล จินดาวัฒนะ เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เป็นผู้กล่าวปาฐกในเวทีเชื่อมเครือข่ายสานพลังขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม ปี พ.ศ. 2558 – 2560 ในหัวข้อ “เหลียวหลังแลหน้า การพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม ท่ามกลางกระแสการปฏิรูปประเทศ ชี้ประเทศไทยเข้าสู่ยุคแห่งเครือข่าย หรือการอภิบาลระบบแล้ว เมื่อวันที่ 19 – 20 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา ณ โรงแรม พูลแมน จังหวัดขอนแก่น นายแพทย์อำพล จินดาวัฒนะ เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เป็นองค์ปาฐกกล่าว ในเวทีเชื่อมเครือข่ายสานพลังขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม “ภัยคุกคามและทิศทางสุขภาวะคนอีสาน” ปี 2558 – 2560 ในหัวข้อ “เหลียวหลังแลหน้า การพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมท่ามกลางกระแสการปฏิรูปประเทศ” โดยเลขาธิการฯสมัชชาสุขภาพ ได้พูดถึงประเด็นประเทศไทยเข้าสู่ยุคแห่งเครือข่ายหรือ “Governance by Network” หรือการอภิบาลระบบ ว่า ในสมัยก่อนเราอยู่กันอย่างประเทศเดียวตลาดเดียว ไม่เคยได้ค้าขาย สอนลูกให้เป็นเจ้าเป็นนายคน คนชอบมีอำนาจในการซื้อ ไปเที่ยวส่วนตัวที่ไหนจะต้องซื้อติดไม้ติดมือกลายเป็นวัฒนธรรมนี้ไป ตอนนี้เราทำมาหากินเป็นหรือไม่ ยกตัวอย่าง ประเทศญี่ปุ่นร่วมมือกับทางพม่า แล้วญี่ปุ่นเปิดสายการบินให้นักธุรกิจมาลงทุนที่ประเทศพม่า แต่ประเทศเรายังหวงแผ่นดิน อย่างเช่น กรณีเขาพระวิหาร และจากที่คนจีนได้เติบโตมาทุกวันนี้ ก็คือทำมาค้าขาย ...

Read More »

ภาคีสมัชชาสุขภาพ 20 จว.ระดมแนวคิด วาง 5 แนวทางหลัก ระบบสื่อสาร, PHPP, สานเครือข่าย, ระบบยุทธศาสตร์ และประเด็นพื้นที่เตรียมรับมือภัยคุกคามอีสาน

เมื่อวันที่ 19 – 20 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา ณ โรงแรม พูนแมน จังหวัดขอนแก่น เครือข่ายสมัชชาสุขภาพภาคอีสาน 20 จังหวัด ร่วมกันจัดทำยุทธศาสตร์ภาคอีสาน หรือเวทีเชื่อมเครือข่ายสานพลังขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม “ภัยคุกคามและทิศทางสุขภาวะคนอีสาน ปี 2558 – 2560 เพื่อกำหนดทิศทางในการขับเคลื่อนกระบวนการสมัชชาสุขภาพของจังหวัด กลุ่มจังหวัด และระดับภาค จะมีการขับเคลื่อนไปสู่สังคมอีสานมีสุขภาวะที่ดีได้อย่างไร โดยมีผู้เข้าร่วมกว่า 200 คน ประกอบด้วย คณะทำงานกลไกสมัชชาสุขภาพ และนักสานพลังภาคอีสาน กระบวนการเริ่มต้นด้วยการเปิดมุมมองแนวคิดต่อสถานการณ์ภัยคุกคามของภาคอีสาน ในด้านการพัฒนาทางเศรษฐกิจ และภัยคุกคามพร้อมกับปัญหาด้านสุขภาพของคนอีสาน ต่อด้วยการชี้แจงวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการร่วมคิด ร่วมทำยุทธศาสตร์พร้อมการชี้แจงแนวคิด ทิศทาง การพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบาย เพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม โดยใช้เครื่องมือตามพรบ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 โดยคุณสุทธิพงษ์ วสุโสภาพล ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการพื้นที่ สำนักงานสุขภาพแห่งชาติกล่าวว่า “จากที่สำนักงานสุขภาพแห่งชาติ มีการสนับสนุนส่งเสริมให้เกิดการขับเคลื่อนกระบวนการสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่ เฉพาะประเด็น มากว่า 8 ปี ทำให้เกิดความสัมฤทธิ์ช่วยแก้ไขปัญหาให้กับสังคมหลายอย่างในพื้นที่ เกิดทิศทางข้อเสนอนโยบายหลายประเด็น แต่สิ่งที่เรากำลังทำในวันนี้ เป็นการให้คนอีสานคิดภาพใหญ่ร่วมกัน ไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งภาคอีสานจะนำพาระบบสุขภาพของตนเองไปในทิศทางใด ในบริบทภูมิภาค ให้ทุกท่านคิดในเชิงระบบ ครอบคลุมปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างซับซ้อน ...

Read More »
AreaHpp Facebook