BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates

พีธากร ศรีบุตรวงษ์

พีธากร ศรีบุตรวงษ์
พีธากร ศรีบุตรวงษ์ อดีตเจ้าหน้าที่สื่อสารสาธารณะ Bangkok Forum ปัจจุบันเป็นแกนสำคัญของสมัชชาสุขภาพจังหวัดอุดรธานีและภาคอีสาน เป็นนักสานพลังรุ่นปี 2556 พีธากรจะมาแบ่งปันประสบการณ์ในการขับเคลื่อนกระบวนการนโยบายสาธารณะผ่านการจัดกระบวนการเรียนรู้ การสานพลัง และการทำงานกับภาคประชาสังคมที่มีมากมายหลากหลาย

เกษตรอินทรีย์ทำได้จริงด้วย 4 สิ่งต่อไปนี้

ทุกวันนี้กระแสเกษตรอินทรีย์กำลังมาแรง เนื่องจากทุกคนทั้งผู้บริโภค และผู้ผลิต ต่างให้ความสนใจกับสุขภาพกันมากขึ้น คนกินล้วนอยากทานอาหารที่ปลอดภัย คนผลิตหรือเกษตรกรเองก็อยากมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีสุขภาพที่สมบูรณ์ มีรายได้ที่เพิ่มมากขึ้นเช่นกัน ซึ่งแนวทางเกษตรอินทรีย์สามารถตอบโจทย์นี้ได้เป็นอย่างดี แต่ในความเป็นจริง การจะทำเกษตรอินทรีย์ไม่ใช่เรื่องง่าย สิ่งที่คิดฝันไว้อาจจะสวยหรู แต่ทางเดินจริงๆ ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ วันนี้กลุ่มเกษตรกรอินทรีย์จากจังหวัดมหาสารคามจึงมีเรื่องสำคัญที่อยากบอกให้เพื่อนพี่น้องที่จะทำเกษตรอินทรีย์ได้เรียนรู้ร่วมกัน ๔ ประการ

Read More »

สมัชชาสุขภาพ: ขา(ไม่)เคลื่อน สำคัญกว่าขาขึ้น

ตามที่เราหลายคนทราบแล้วว่าตลอด ๗ ปีที่มีการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติมาแล้ว มีมติสมัชชาออกมามากถึง ๖๔ มติ แต่คำถามสำคัญคือ มติทั้งหลายได้นำไปสู่การปฏิบัติมากน้อยแค่ไหน หรือ มีปัจจัยอะไรที่เกี่ยวข้องต่อความสำเร็จในขาเคลื่อนบ้าง ในวันนี้ (๑๐ มิ.ย. ๕๘) ในงานวิชชาการ ๙ ปี สช. มีการนำเสนอผลการวิจัยของ ดร.กฤษณ์ รักชาติเจริญ ผศ.ดร.สมศักดิ์ อมรสิริพงศ์ และคณะ จากมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งถือเป็นบทเรียนสำคัญที่สามารถนำไปวิเคราะห์และปรับปรุงกระบวนการขาขึ้นและเคลื่อนที่ผ่านมาของสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ และสมัชชาสุขภาพในระดับอื่นๆเช่นกัน

Read More »

สมัชชาพาทัวร์

เชื่อว่าหลายๆคนที่มาร่วมงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 7 ที่ผ่านมา เข้าร่วมงานสมัชชาฯ ครั้งนี้เป็นครั้งแรก  หลายๆคนยังไม่รู้ว่าในงานมีอะไรบ้าง ห้องพิจารณามติ ห้องติดตามมติ ห้องวิชาการ ลานสมัชชา ฯลฯ  เขาทำอะไรกันอย่างไร สมัชชาพาทัวร์ในงานนี้มีคำตอบให้

Read More »

บทเรียนรู้จากสมัชชาสุขภาพอุดรธานี: ที่มาของร่างมติฯ ไฟป่าและหมอกควัน

ในเวทีจัดทำร่างมติประเด็นไฟป่าและหมอกควัน สมัชชาสุขภาพจังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2557 ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานีที่ผ่านมา มีผู้แทนจากหลากหลายองค์กรทั้งที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมแลกเปลี่ยน เช่น ศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (เจ้าภาพประเด็น) กรมป่าไม้ กรมอุทยานฯ  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ 24 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด อบต.ในพื้นที่เสี่ยง เกษตรจังหวัด หมอดินอาสา ฯลฯ ในวงสนทนามีการพูดคุยอย่างเป็นระบบ ค่อยๆร้อยเรียงเรื่องราวจากสภาพปัญหา ไปสู่ร่างมติฯ ได้อย่างสมานฉันท์ และวงสนทนาในครั้งนี้มีสิ่งที่น่าสนใจที่สามารถเป็นบทเรียนรู้ในการจัดทำร่างมติฯ ที่มีคุณภาพสำหรับประเด็นอื่นๆต่อไป

Read More »

“สมัชชาสุขภาพ” ต้องสื่อสารให้ทุกคนเข้าใจ

“…คุณจะยังไม่เข้าใจบางอย่างได้อย่างถ่องแท้ จนกว่าคุณจะอธิบายให้ย่าคุณเข้าใจได้…” อัลเบิร์ต ไอสไตน์ เคยไหมที่เราไม่เข้าใจภาษาของเด็กคุยกัน หรือฟังสิ่งที่คนอื่นๆคุยกันไม่รู้เรื่อง สมัชชาสุขภาพก็เช่นเดียวกัน เราคุยกันเองเข้าใจ แต่คนอื่นไม่เข้าใจ เมื่อเราเดินเข้าไปในเวทีสมัชชาสุขภาพ คงหนีไม่พ้นที่จะต้องเจอคำหรือวลีที่เข้าใจยาก เช่น นโยบายสาธารณะ ฉันทามติ คุยกันอย่างสมานฉันท์ การมีส่วนร่วม การประชุมอย่างเป็นระบบ ภาคีสามภาคส่วน สามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา เอกสารหลัก ร่างมติ ฯลฯ ซึ่งสร้างความสับสนให้กับคนกว่าครึ่งของเวที และยิ่งพยายามอธิบายคำเหล่านี้มากเท่าไหร่ ก็ดูเหมือนว่าทุกคนจะสับสนมากขึ้นไปอีก

Read More »
AreaHpp Facebook