BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates

แคทรียา สุดดี

โค้งสุดท้าย…ก่อนสมัชชาสุขภาพจังหวัดลำปาง เวทีพิจารณาร่างข้อเสนอเชิงนโยบายสมัชชาสุขภาพจังหวัดลำปาง ๒๓ กันยายน ๒๕๕๗ ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี

“จาก กทม. ถึงลำปาง ระยะทางที่ห่างไกล แต่มิได้ทำให้เราห่างไกลกัน” ในที่นี้หมายถึงมิตรภาพและการร่วมงานกันระหว่างเครือข่ายสมัชชาสุขภาพจังหวัดลำปางกับคณะทำงานสมัชชาสุขภาพและทีมงานสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ทำให้เกิดการประสานและทำงานร่วมกัน รวมทั้งได้เป็นส่วนหนึ่งของกันและกันอย่างแนบแน่นมาโดยตลอด

Read More »

ก้าวย่าง..ทางเดิน สุขภาวะชาวนาเจียงฮาย เวทีสุขภาวะชาวนาจังหวัดเชียงราย วันที่ 29 ตุลาคม 2557 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

วันที่ฝนตกในนาข้าวสาร ชาวนาเชียงรายได้มาพบกันเพื่อพูดคุยถึงประสบการณ์ ความรู้ บทเรียน และภาพฝันสุขภาวะของชาวนา เพื่อพัฒนาสู่การเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายในระดับจังหวัด พื้นที่ในการพบกันมีคุณค่ามีความหมายต่อเครือข่ายอย่างไร ภาพที่ได้เห็นในเวทีนี้ให้คำตอบและสะท้อนคุณค่าได้มากกว่านิยามใดๆ บางเครือข่ายที่ทำเกษตรอินทรีย์ได้ผลผลิตมากมายไม่มีที่ขาย เครือข่ายที่มีที่ส่งขายแต่ผลผลิตไม่เพียงพอ บางเครือข่ายต้องการเมล็ดพันธุ์พืชพื้นเมืองแต่ขาดแคลน บางเครือข่ายเก็บสะสมเมล็ดพันธุ์แต่ไม่มีใครมาเอาไปเพาะปลูก การได้มาพบกันวันนี้ทำให้สมประโยชน์ทั้งสองฝ่าย เหมือนการมาพบกันของนายทุนกับลูกค้า นายทุนนี้ไม่ได้มุ่งหวังผลกำไร แต่เป็นนายทุนน้ำใจที่หยิบยื่นสิ่งดีต่อกัน

Read More »

ภัยพิบัติ…รับมือได้โดยชุมชน

ประชุมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ การจัดการภัยพิบัติโดยชุมชนท้องถิ่นเป็นศูนย์กลาง กรณีแผ่นดินไหว จังหวัดเชียงราย วันที่ 25 สิงหาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ภัยพิบัติบางกรณีสามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้หลายเดือน หลายวัน หรือหลายชั่วโมง แต่สำหรับกรณีแผ่นดินไหวสามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้เพียงไม่กี่นาที นี่คือคำบอกเล่าของอาจารย์เกรียงไกร กอวัฒนา ผู้เชี่ยวชาญอาวุโส ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ อีกทั้งเมื่อเกิดแผ่นดินไหวยังมีการไหวขนาดเล็กบ้างใหญ่บ้างเกิดตามมาอีกหลายครั้ง (Aftershocks) ในพื้นที่ ซึ่งส่งผลต่อความปลอดภัยและความยุ่งยากในการเข้าให้ความช่วยเหลือของเจ้าหน้าที่

Read More »

แม่ฮ่องสอนดินแดนแห่งความสุข ชูประเด็นสุขภาวะเกษตรกร ขับเคลื่อนสู่นโยบายสาธารณะ

การประชุมคณะกรรมการสมัชชาสุขภาพจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อขับเคลื่อนประเด็นนโยบายสาธารณะ เรื่อง “สุขภาวะชาวนา” วันจันทร์ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน หมอกสามฤดู กองมูเสียดฟ้า ป่าเขียวขจี ผู้คนดี ประเพณีงาม ลือนามถิ่นบัวตอง คำขวัญประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน แม้ว่าจากวันที่มีการแต่งคำขวัญขึ้นหลายสิบปีแต่วันนี้ก็ยังคงเป็นอยู่เช่นนั้นจริงๆ

Read More »

หลักกิโลเมตรที่ 50 สุขภาวะคนมุกดาหาร สมัชชาสุขภาพจังหวัดมุกดาหาร พ.ศ. 2557

มุกดาหาร จังหวัดขนาดเล็กที่เต็มเปี่ยมด้วยวัฒนธรรมท้องถิ่น และมีความอบอุ่นแบบพี่น้องตามวิถีคนอีสานที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ โอบอ้อมอารี และมีความสนุกสนาน การประชุมสมัชชาสุขภาพจังหวัดมุกดาหาร ในวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ.2557 จึงต้อนรับกันด้วยการแสดงฟ้อนรำกับดนตรีแบบอีสานในช่วงพิธีเปิดและหมอลำที่เป็นวัฒนธรรมพื้นเมืองในช่วงบ่าย ในเช้าวันนั้นท่ามกลางสายฝนโปรยปราย ซึ่งเป็นธรรมดาของฤดูนี้และความเป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรธรรมชาติ มีพี่น้องกลุ่มเครือข่ายต่างๆ ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาควิชาการ และภาคประชาสังคม ต่างตบเท้าเข้าร่วมงานสมัชชาสุขภาพจังหวัดมุกดาหารด้วยความมุ่งมั่นที่จะเสนอความคิดเห็นต่อประเด็นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้มาซึ่ง นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพของประชาชนคนมุกดาหาร

Read More »
AreaHpp Facebook