BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates

จารึก ไชยรักษ์

บทปาฐกถา เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (นายแพทย์อำพล จินดาวัฒนะ) เรื่อง “สมัชชาสุขภาพมีความสำคัญต่อวิถีและความเป็นอยู่ของคนเมืองเลยอย่างไร?” ในเวที “สมัชชาสุขภาพจังหวัดเลย” ประจำปี ๒๕๕๘ วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๘ ณ โรงแรมเลยพาเลซ อำเภอเมือง จังหวัดเลย

เรียน    รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย (นายเสน่ห์ นนทโชติ) สมาชิกสมัชชาสุขภาพจังหวัดเลย และพ่อแม่พี่น้องทุกท่านครับ   นับเป็นเกียรติอย่างยิ่งในโอกาสที่ผมได้มายืนอยู่ท่ามกลางสมาชิกสมัชชาสุขภาพจังหวัดเลยที่คึกคักในวันนี้ หากพูดถึงจังหวัดเลยในวันนี้ ผมคิดว่า หลายคนในที่นี้จะคิดถึง คือ ความเป็นเมืองที่สวยงาม เมืองแห่งการท่องเที่ยว เพราะจังหวัดเลยเป็นจังหวัดที่โอบล้อมด้วยภูเขาสลับซับซ้อนท่ามกลางสายหมอกปกคลุม อุดมไปด้วยพืชพรรณป่าไม้นานาชนิดที่รู้จักกันดี มีสถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อ อาทิ ภูกระดึง ภูหลวง ภูเรือ ที่มี อากาศอันเย็นสบาย ภูมิประเทศที่งดงาม นอกจากนั้นจังหวัดเลยยังเป็นเมืองที่มีประเพณีวัฒนธรรมอันแตกต่างไปจากถิ่นอื่น ซึ่งได้แก่การละเล่นผีตาโขน รวมทั้งเชียงคานที่รอคอยนักเดินทางมาสัมผัสเมืองแห่งขุนเขาดินแดนมหัศจรรย์แห่งนี้  สมกับคำขวัญที่ว่า “เมืองแห่งทะเลภูเขา สุดหนาวในสยาม ดอกไม้งามสามฤดู” ก่อนเดินทางมาครั้งนี้ ผมได้ศึกษาข้อมูลพื้นฐานจังหวัดเลย พบต้นทุนที่สำคัญที่ถือเป็นของ “คนจังหวัดเลย” ที่ไม่เหมือนคนในจังหวัดอื่น ซึ่งผมขอยกตัวอย่างให้เห็นภาพสัก ๔ ด้าน ได้แก่ จังหวัดเลยเป็น ๑ ใน ๙ เมือง ที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กำหนดให้เป็นจังหวัดที่มีศักยภาพสูงในการจัดการท่องเที่ยว เพราะเป็นพื้นที่ที่มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ มากถึงจำนวน ๙๐ แห่ง มีแหล่งท่องเที่ยวด้านโบราณคดี จำนวน ๒๘ แห่ง และแหล่งท่องเที่ยวด้านประเพณีวัฒนธรรม จำนวน ๓๘ ...

Read More »
AreaHpp Facebook