BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates

อำพล จินดาวัฒนะ

บทปาฐกถาของนายแพทย์อำพล จินดาวัฒนะ ในการประชุม “สมัชชาสุขภาพจังหวัดขอนแก่น” วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๗

บทปาฐกถาของนายแพทย์อำพล จินดาวัฒนะ เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ และสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ ในการประชุม “สมัชชาสุขภาพจังหวัดขอนแก่น” วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องคอนเวนชั่น ๑ โรงแรมเซนทาราคอนเวนชันเซ็นเตอร์จังหวัดขอนแก่น

Read More »

บทปาฐกถาของนายแพทย์อำพล จินดาวัฒนะ ในการประชุม “สมัชชาสุขภาพจังหวัดภูเก็ต” วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๗

บทปาฐกถาของนายแพทย์อำพล จินดาวัฒนะ เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ และสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ  ในการประชุม “สมัชชาสุขภาพจังหวัดภูเก็ต” วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ มหาวิทยาลับราชภัฎภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

Read More »

แสงสว่าง ส่องไทย

วันนี้(26กย.57) ผมและทีมงานสช.ไปร่วมทำงานกับสำนักงานสปสช.เขต8อุดรธานี ที่มีคุณหมอปรีดา แต้อารักษ์ เป็นผอ. มีคุณหมอพิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ สาธารณสุขนิเทศก์ เขต8 จากกสธ.ไปร้วมด้วย เพืี่อติดตามงานความร่วมมือการสนับสนุนชุมชนท้องถิ่น109ตำบลใน7จังหวัด ได้แก่ เลย หนองบัวลำภู อุดรธานี หนองคาย สกลนคร บึงกาฬ และนครพนม

Read More »
AreaHpp Facebook