BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates

admin

ก่อนจะผ่านเลยไป ตอนที่ ๑ “อยากให้มองเลยให้ครบ ๓๖๐ องศา”

ขอขอบคุณหนังสือพิมพ์ “มติเลย” และ คุณ “คนของแผ่นดิน” ที่เป็นหนึ่งในเครือข่ายสมัชชาสุขภาพจังหวัดเลย เอื้อเฟื้อต้นฉบับคอลัมน์ “ก่อนจะผ่านเลยไป” เพื่อบอกเล่าประสบการณ์ มุมมอง การทำงานพัฒนา การพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมในจังหวัดเลยและพื้นที่ใกล้เคียง ทางเว็บไซต์จะได้นำ “ก่อนจะผ่านเลยไป” มาเผยแพร่ให้ทุกท่านได้อ่านและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเป็นระยะครับ

Read More »
AreaHpp Facebook