BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates

“นักสื่อสารสุขภาวะภูมิภาค” ผนึกกำลัง เปิดพื้นที่สื่อสาร การขับเคลื่อนโยบายสาธาณะเพื่อสุขภาวะ

 

เมื่อวันที่ 17-18 กันยายน พ.. 2561 ณ ห้องประชุมสุชน 3 ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ เกิดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนเชิงปฏิบัติการเครือข่ายคนทำงานสื่อสารขับเคลื่อนโยบายสาธาณะเพื่อสุขภาวะ ซึ่งประกอบด้วยเครือข่ายคณะทำงานสื่อสารในระดับภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคกลาง ภาคใต้และกรุงเทพมหานคร โดยมีเนื้อหาสาระในการประชุมเน้นถอดกระบวนการสื่อสารในพื้นที่ ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดระหว่างการปฏิบ้ติงานในพื้นที่เพื่อนำไปสู่การประสานความร่วมมือในระดับภาคและข้ามภูมิภาค นำไปสู่การแบ่งปันข่าวสารเรื่องสุขภาพและเป็นเติมเชื้อไฟให้แก่กัน เพื่อเดินหน้าต่อไปสู่การวางแผนงานสื่อสารในงานสมัชชาชาติร่วมกันในเดือนธันวาคมที่จะถึงนี้

จากการรายงานสถานการณ์ของแต่ละพื้นที่ตลอดระยะเวลาสองเดือนที่ผ่านมา พบว่า ในทุกภูมิภาคได้วางระบบแผนงานสื่อสาร และมีการดำเนินการเผยแพร่ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาวะได้ดังนี้

ภาคเหนือ เกิดเพจสังคมสุขภาวะภาคเหนือ ซึ่งมีรูปแบบการนำเสนอแบบคลิปวีดิโอ ข่าว บทความและการไลฟ์สดผ่านสื่อโซเซียล เช่น เฟสบุ๊ค โดยมีทิศทางการสื่อสารใน 3 ประเด็นหลัก คือ 1.อาหารปลอดภัย 2.สุขภาวะทุกช่วงวัยและสุดท้ายการจัดการตนเอง  

เราพยายามเชื่อมโยงคนทำงานด้านสื่อสารในภาค หลายคนไม่ได้อยู่แค่งานสื่อของสช.เพียงอย่างเดียว เราอยากขยายและเชื่อมกับคนทำสื่อในภาค เป็นเป้าหมายใหญ่ ใน 10 จังหวัด พยายามให้แต่ละจังหวัดดูว่าคนทำหน้าที่สื่อสาร ทำหน้าที่รับผิดชอบอะไร มีกระบวนการสื่อสารในพื้นที่และจังหวัดของตัวเอง ทุกจังหวัดมีประเด็นคานงัดของตัวเอง มี 3เรื่องใหญ่ เป็นประเด็นร่วมของภาค ทีมบก.กลางเป็นผู้ชงประเด็นเพื่อให้คนเหนือรู้สึกว่ามีเรื่องร่วมใน 3 ประเด็นนี้ ธีมภาคเหนือคือเรื่องอาหารปลอดภัย ทีมเรามีหน้าที่ยกระดับเนื้อหา และช่วยทีมทำสื่อในพื้นที่ ให้มาถึงการสื่อสารเชิงประเด็นให้ได้ ให้เป็นมากกว่าการรายงาน ในสองสามปีนี้ จะใช้ประเด็นโยงคนเหนือทั้งหมด เป็นเรื่องร่วมข้ามในระดับภาค ถ้าทุกภาคเห็นเรื่องอาหารปลอดภัยเป็นเรื่องหลัก เราใช้ธีมเรื่องนี้เป็นหลักและทุกภาคเน้นเรื่องเดียวกัน ถ้าจะเชื่อมกลไกได้เห็นสิบพื้นที่ในสิบแปดจังหวัด มีคน มีการสื่อสาร มีทีมพลังสื่อ เป็นทุนเดิมที่มีอยู่ เหลือเพียงยกระดับให้ขึ้นเป็นประเด็นของภาคให้ได้ ตัวแทนคณะทำงานภาคเหนือกล่าวสรุป

ภาคกลาง  เกิด เพจสุขาสาธารณะ  ประเด็นหลักในการสื่อสาร คือเรื่องความมั่นคงทางอาหาร เรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องขยะพิษ และการนำเข้าขยะพิษหลายล้านตัน ปัญหาเรื่องน้ำและสุดท้ายการพัฒนาโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ eec  ที่ไม่ตอบโจทย์ชาวบ้านและสาธารณะโดยรวม

เพจสุขาสาธารณะเกิดขึ้นเพื่อเป็นพื้นที่กลางในการนำเสนอประเด็นการขับเคลื่อนนโยบายสุขภาวะในระดับภาค เป้าหมายของภาคกลางคือการเชื่อมเครือข่ายเพื่อให้เกิดการรวมตัวกันมากที่สุด  จากเวทีการประชุมพูดคุยกันเมื่อวันที่ 7 กันยายนที่ผ่านมานี้ทำให้เห็นการพยายามเชื่อมโยงกัน เห็นทิศทางในการทำงาน และความร่วมมือกันในการทำงานของภาค ถือว่าเลยไปครึ่งทางแล้ว เพราะเกิดการสร้างกลไก ความร่วมมือ ส่วนภาคปฏิบัติต้องรอดูร่วมกัน เป็นการร่วมตัวของเครือข่ายที่ไม่ต้องใหญ่มาก เล็กแต่ชัวร์ จัดการที่เราจัดการได้ ภาคกลางใช้ทรัพยากรไปกับการนัดมาเจอกัน ประชุม เพื่อกลับไปทำงานของตัวเอง เป็นโมเดลที่น่าสนใจ การคุยกันบ่อยๆเป็นเรื่องจำเป็น หลังจากที่คุยกัน เพจมีผู้เข้าไปกดถูกใจ ติดตามอยู่เกือบห้าร้อยคน การปรับธง ประเด็นร่วมกันในระยะสั้น เพื่อไปสู่สมัชชาสุขภาพมีความชัดเจน ตัวแทนคณะทำงานภาคกลาง ตะวันตกและตะวันออกกล่าวสรุป

ภาคอีสาน เกิดเพจอีสานทศวรรษใหม่  เน้นการคัดกรองเรื่องราวของจังหวัดขอนแก่นเป็นส่วนใหญ่  นำเสนอเรื่องปัญหาขยะ อาหารปลอดภัย ผู้สูงอายุ และประเด็นอื่นๆและประเด็นสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับคนอีสาน เช่นโรงงานน้ำตาล โรงไฟฟ้าชีวมวล ประเด็นความกังวลผลกระทบจากสารเคมี และการนำเข้าถ่านหิน ซึ่งจะมีการถ่ายทอดสดผ่านเพจ เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้ในสังคมวงกว้างเริ่มที่ประเด็นสถานการณ์ก่อน แล้วค่อยๆขยับไปสู่ประเด็นอื่นๆมีการนำเสนอแบบบทความและวีดิโอ หนังสือพิมพ์ และออนไลน์

การสื่อสารของภาคอีสานยังอยู่ในช่วงผลิตเนื้อหาและตั้งหลักอยู่ ที่ผ่านมามีการประชุมสมัชชาสุขภาพที่ขอนแก่น ในโครงสร้างสคป.มีฝ่ายสื่อสารสาธารณะ เราอาศัยช่องทางนี้ ในการหารือกับทีมของสช.ที่ทำงานร่วม และเห็นประเด็นร่วมกัน มีความชัดเจน มีการคุยกันในทีมงานให้ทุกคนเข้ามาเป็นแอดมิน ได้มอบหมายในการดึงเครือข่ายเข้ามาเป็น

แอดมิน ทำความเข้าใจกับเครือข่าย ทุกคนสามารถเข้าไปโพสความเคลื่อนไหวได้ด้วยตัวเอง เราเป็นเพจสาธารณะที่ไม่แสวงหากำไร เชิงโครงสร้างในระยะยาว เราทำข่าวทุกวันเครือข่ายมีอยู่แล้ว เหลือเพียงใส่เข้ามาในเพจนี้  สิ่งที่วางโครงสร้างไว้จะมีการกระจายไปยัง4เพจ จะมีการพัฒนาและปรับให้สอดคล้องกับเพจที่เราจัดตั้งขึ้น  ตัวแทนคณะทำงานภาคอีสานกล่าวสรุป

ภาคใต้ เกิดเพจสมาคมสื่อชุมชนภาคใต้จังหวัดนครศรีธรรมราช”  ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาเกิดการเชื่อมโยง เล่นประเด็นข้ามภาค กระบวนการที่ทำได้คือสมัชชาสุขภาพ เพื่อสื่อสารข้ามภาคประเด็นพาราคอต ในการสื่อสารร่วมกัน ลงพื้นที่ นโยบาย ใช้สื่อขับเคลื่อนสังคมที่เกิดพลังภายใต้บริบทของแต่ละพื้นที่ แลกเปลี่ยนพูดคุยกัน เพื่อให้เห็นพลัง ผลิตสื่อตามความถนัด นำไปสู่สังคมแห่งการเปลี่ยนแปลงผ่านการใช้สื่อ เพจสมาคมสื่อชุมชนภาคใต้นครศรีธรรมราช ใช้วิธีการสร้างเนื้อหา และดึงคนเข้ามาติดตาม เป็นช่องทางหลักของภาคใต้ เน้นกลุ่มคนอ่านสิ่งพิมพ์ออนไลน์ พยายามผลิตงานเป็นกราฟฟิคและงานเขียน สามารถนำไปใช้ต่อได้ ทำเป็นสื่อของตัวเอง เสริมให้เขามองประเด็นของตัวเองให้คม สื่อสารได้ ดูช่องทางที่เหมาะสมของตัวเอง พัฒนาศักยภาพของเครือข่ายให้มากขึ้น

ธงที่จะไปต่อนอกจากเรื่องการทำประเด็นข้ามภาคเป็นโจทย์ที่ท้าทายและน่าสนุกมีประเด็นเรื่องที่เป็นหมายของภาคคือจริยธรรมสื่อ ยกระดับและมาตรฐานงานสื่อ ในเชิงการเชื่อมร้อยของภาคแข็งแรง เหลือแต่เรื่องการทำงานเชิงคุณภาพ หัวใจสำคัญคือการรับรู้ร่วมเพื่อสร้างการมีส่วนร่วม การทำงานของทีมที่พยายามเชื่อมร้อยกัน มีการวางหมากการทำงานไว้ เกิดการเซ็ตประเด็นร่วมของกองบก. ประเด็นร่วมมาจากในพื้นที่ มีการคุยกันนักวิชการในพื้นที่ มีตระกูลส. เข้ามามีส่วนร่วม  คนทำงานนโยบายในพื้นที่ งานสื่อในภาคใต้ เป็นการร้อยพวงมาลัยอยู่ในขบวน การเชื่อมเยาวชน ให้ได้ฝึกประสบการณ์และทำสื่อ เป็นการใช้สื่อเป็นเครื่องมือในการเชื่อมร้อยขบวน”  ตัวแทนคณะทำงานภาคใต้กล่าวสรุป

 กรุงเทพมหานคร เกิด เพจเครือข่ายนโยบายสาธารณะฅนกรุงเทพ มีแผนการทำงานเชิงลึกขึ้น ซึ่งยังกำหนดทิศทางของแต่ละโซนไม่ได้ สถานการณ์พื้นที่และวาระของสช. คือประเด็นความปลอดภัยในท้องถนน การขับเคลื่อนสถานการณ์ในพื้นที่ โซนตะวันออกจะมีการพัฒนาเมือง ป็นเมืองใหม่ มีการก่อสร้าง ที่สร้างภาระให้กับคนเมือง จะใช้นโยบายสาธารณะ ในการขับเคลื่อน เป็นประเด็นเย็น เสริมเรื่องสิ่งแวดล้อมชุมชน ที่มีเครือข่ายติดตามและสร้างผู้นำทางธรรมชาติ

ต่อจากนี้เครือข่ายจะมีธงในระดับการสร้างความเข้าใจ สร้างบรรยากาศ ก้าวแรกยังเป็นเรื่องยาก ท้าทาย มีคนรอตัดสิน ทำให้การทำงานในช่วงเริ่มยังยากอยู่ เห็นการสร้างเครือข่ายเพิ่ม เราไม่ตัดคนเก่าออกแต่เสริมพลังคนใหม่เข้าไป การวางเป้าหมายร่วม มีปัญหาเรื่องการไม่รู้ว่าขบวนจะเป็นอย่างไร จะมีความเข้าใจร่วมกันใหม่ ปัญหายังไม่พบนักสื่อสารตัวจริงในพื้นที่ ยังต้องอาศัยเวลาในการค้นหา และขาดคนเชื่อมโยงในประเด็นและพื้นที่โอกาสที่นักสื่อสารที่จะเข้าไปสร้างแนวร่วมน่าจะมีในโอกาสต่อไป นโยบายของกรุงเทพมหานคร มีการติดตามเชิงลึก พรบ.กรุงเทพที่สร้างผลกระทบต่อนักพัฒนาในกรุงเทพ ประเด็นร่วมในพื้นที่จะเป็นขาขึ้นและขาเคลื่อนเป็นหลัก เนื้อหาและคอนเท้นยังต้องพัฒนา ยังขาดการเชื่อมเครือข่ายในพื้นที่ จะทำให้เนื้อหามีคุณภาพมากยิ่งขึ้น บก.กลางช่วยเสริมให้เนื้อหามีคุณภาพมายิ่งขึ้น ตัวแทนคณะทำงานกรุงเทพมหานครกล่าวสรุป

          นอกจากนี้ยังเกิดปฏิบัติการร่วม ในการสื่อสารข้ามภูมิภาค ซึ่งมีประเด็นร่วม เป็นประเด็นขาขึ้นและขาเคลื่อนของมติสมัชชา สิ่งสำคัญคือประเด็นที่จะขับเคลื่อนต่อในปีนี้คือโจทย์ว่าทำอย่างไรให้คนมีส่วนร่วมในระดับพื้นที่ เพื่อให้สอดรับกับประเด็นยุทธศาสตร์สมัชชา เช่นประเด็นการแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยให้ชุมชนเป็นศูนย์กลางของภาคกลางและประเด็นความมั่นคงทางอาหาร สารเคมี เกษตรยั่งยืน อาหารปลอดภัย ของภาคเหนือ  ประเด็นพาราคอตของภาคใต้ นำไปสู่การวางแผน แพลตฟอร์มการสื่อสารเส้นทางสู่สมัชชาแห่งชาติในเดือนธันวาคมนี้อย่างเป็นรูปธรรม

Check Also

เครือข่ายสื่อเดินหน้าจัดตั้ง“กองบก.เครือข่ายสุขภาวะชุมชน” วางแผนยุทธศาสตร์สื่อสาร 4PW ทั่วประเทศ

  เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 ที่อาคารสุขภาพแห่งชาติ เกิดการประชุมเครือข่ายทำงานสื่อสารนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพจากทั้ง 4 ภาค เพื่อสรุปบทเรียนการทำงานเมื่อปีพ.ศ.2560 และออกแบบการทำงานสื่อสารร่วมกันเพื่อสร้างยุทธศาสตร์และจัดภูมิทัศน์การขับเคลื่อนกระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมบนพื้นฐานทางปัญญา (4PW) ในระดับพื้นที่ ประกอบด้วยภาคเหนือ ภาคกลาง ...

แสดงความคิดเห็น/แลกเปลี่ยนเรียนรู้
AreaHpp Facebook