BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates

สาวๆจ๋า มีข่าวดีมาฝาก ประกันสังคมและบัตรทอง ครอบคลุมตรวจฟรี 8 รายการ

 

วันจันทร์วันที่ 15 ต.ค.2561 ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าหน่วยรับเรื่องร้องเรียนที่เป็นอิสระจากผู้ให้บริการ 50(5) เชิญแกนนำในชุมชนเขตบึงกุ่ม มาประชุมทำความเข้าใจกับหลักประสุขภาพถ้วนหน้า(สปสช.)ร่วมกับสำนักงานประกันสังคม(สป.) เรื่องสิทธิการรักษา โดยเป็นไปตามมติคณะอนุกรรมการพัฒนาการบูรณาการด้านส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคในระบบหลักประกันสุขภาพ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ส่งผลให้ผู้ใช้สิทธิบัตรทองและผู้ใช้สิทธิประกันสังคม สามารถรับบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ทั้ง 8 รายการนี้ได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

การฝากครรภ์ ตรวจยืนยันโลหิตจาง ธาลัสซีเมียในหญิงตั้งครรภ์และสามี ตรวจคัดกรองดาวน์ซินโดรมในหญิงตั้งครรภ์อายุ 35ปีขึ้นไป การตรวจคัดกรองภาวะพร่องฮอร์โมนไทรอยด์ในเด็กแรกเกิด การป้องกันการยุติการตั้งครรภ์ที่ไม่ปลอดภัย การคุมกำเนิดกึ่งถาวรการใส่ห่วงอนามัย หรือฝังยาคุมกำเนิดในหญิงอายุ 20ปีขึ้นไป หรือต่ำกว่ากรณีหลังยุติการตั้งครรภ์บริการคุมกำเนิดกึ่งถาวรการใส่ห่วงอนามัย หรือฝังยาคุมกำเนิดในหญิงในอายุ 20ปีขึ้นไป การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก

ขณะนี้มี รพ.เอกชนในระบบประกันสังคมเข้าร่วมให้บริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค เพื่อให้บริการในระบบหลักประกันสุขภาพเพิ่มขึ้น

รอบบ่ายให้แต่ละชุมชนพูดแสดงความคิดเห็นซักถามพร้อมทั้งเสนอแนะในเรื่องต่างๆที่สงสัยเกี่ยวกับสิทธิหลักประกันสุขภาพ จบการประชุมได้ถ่ายรูปร่วมกัน

 

รายงานข่าวโดย นางสมพิศ กนกลดารมย์ เครือข่ายสื่อสารสุขภาวะชุมชนกทม. โซนกรุงเทพตะวันออก

Check Also

“นักสื่อสารสุขภาวะภูมิภาค” ผนึกกำลัง เปิดพื้นที่สื่อสาร การขับเคลื่อนโยบายสาธาณะเพื่อสุขภาวะ

  เมื่อวันที่ 17-18 กันยายน พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมสุชน 3 ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ เกิดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนเชิงปฏิบัติการเครือข่ายคนทำงานสื่อสารขับเคลื่อนโยบายสาธาณะเพื่อสุขภาวะ ซึ่งประกอบด้วยเครือข่ายคณะทำงานสื่อสารในระดับภาคเหนือ ภาคอีสาน ...

แสดงความคิดเห็น/แลกเปลี่ยนเรียนรู้
AreaHpp Facebook