BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates

สานพลังระดับเขต (กระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม4PW ) เขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 2

21 ส.ค. 61 ณ เทศบาล ต.ทุ่งหลวงพี่น้องชาว ต.ทุ่งหลวง อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย ทั้งผู้นำท้องถิ่น รพ.สต. กลุ่มจิตอาสาทำงานสาธารณประโยชน์ ประเด็นต่างๆอาทิ ผู้สูงอายุ เด็กเยาวชน อาหารปลอดภัย คณะกรรมการกองทุนสุขภาพตำบล มีโอกาส เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมสานพลังเครือข่าย และการจัดทำฐานข้อมูล สุขภาวะ จ.สุโขทัย

ในช่วงเช้า มีการจัดกิจกรรมที่มากมาย หลากหลาย เริ่มด้วยการ ต้อนรับ ทีม คณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขต 2 และพี่น้อง ชาวสุโขทัยจาก ที่เป็นภาคีจังหวัดที่ขับเคลื่อนสุขภาวะร่วมกัน อย่างน่าประทับใจ โดยมี ท่านนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลทุ่งหลวงให้เกียรติมาเป็นประธาน กล่าวต้อนรับอาคันตุกะผู้มาเยือน ทาง อ.สุเนตร ทองคำพงษ์ ในฐานะผู้แทนคณะทำงานพัฒนาศักยภาพ เขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขต2 ได้กล่าวชี้แจงความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของการมาลงพื้นที่ จ.สุโขทัย

หลังจากนั้น มีพิธีการมอบโล่ห์รางวัลให้แก่ บุคคลตัวอย่าง การแสดงของกลุ่มแม่บ้าน ผู้สูงอายุ การจัดบูธ ตลาดนัดของดีอาหารเพื่อสุขภาพ จากทั้ง13 หมู่บ้านเพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้ชิม ได้รับประทานกันอย่างจุใจ ซึ่งอาหารแต่ละประเภททีนำมาจัดบูธ ล้วนเป็นการแสดงออกให้เห็นถึงความตระหนักในเรื่องความปลอดภัยการบริโภคอาหารที่มีคุณค่า วัตถุดิบที่มีประโยชน์ปลอดภัยจากสารเคมี รวมทั้งการร่วมใจกันใช้ใช้ภาชนะบรรจุที่ทำจากธรรมชาติ ลด ละ เลิก การใช้พลาสติกและโฟม

ช่วงสายถึงบ่าย ได้มีกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สถานการณ์สังคม สุขภาวะระดับประเทศ การขับเคลื่อนผ่านกระบวนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม ระดับจังหวัด/เขต และเชื่อมโยงผลักดันในประเด็นยุทธศาสตร์เขต กับประเด็นจังหวัด และมุ่งเป้ารับมือและปรับตัวให้สอดรับ สอดคล้องกับสถานการณ์ประเทศ ซึ่งผู้เข้าร่วมได้มีโอกาสบอกเล่าที่มา ความสำคัญ การทำงานที่ผ่านมา ความสำเร็จ ปัญหาอุปสรรค และภารกิจในการสานงาน ภาคีที่เกี่ยวข้อง ในสามประเด็นสำคัญ ได้แก่ เด็กเยาวชน ผู้สูงอายุ และเกษตรและอาหารปลอดภัย ในจังหวัดสุโขทัย

 

 

ภาพ/ข่าวโดย : Chayen chumnooruk  นักวิชาการด้านนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม สช.

Check Also

“นักสื่อสารสุขภาวะภูมิภาค” ผนึกกำลัง เปิดพื้นที่สื่อสาร การขับเคลื่อนโยบายสาธาณะเพื่อสุขภาวะ

  เมื่อวันที่ 17-18 กันยายน พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมสุชน 3 ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ เกิดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนเชิงปฏิบัติการเครือข่ายคนทำงานสื่อสารขับเคลื่อนโยบายสาธาณะเพื่อสุขภาวะ ซึ่งประกอบด้วยเครือข่ายคณะทำงานสื่อสารในระดับภาคเหนือ ภาคอีสาน ...

แสดงความคิดเห็น/แลกเปลี่ยนเรียนรู้
AreaHpp Facebook