BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates

เส้นทางสู่สมัชชาประชาชน ตอน “วิกฤติสุขภาวะภาคใต้ทางออก ทางเลือก ทางรอด” “วิกฤตจากยาฆ่าหญ้า”

เส้นทางสู่สมัชชาประชาชน ตอน “วิกฤติสุขภาวะภาคใต้ทางออก ทางเลือก ทางรอด” “วิกฤตจากยาฆ่าหญ้า”

https://web.facebook.com/scmanews/videos/2160382840653281/

https://web.facebook.com/scmanews/videos/2130488096983295/

ไลฟ์สดโดย : สมาคมสื่อชุมชนภาคใต้นครศรีธรรมราช

Check Also

“นักสื่อสารสุขภาวะภูมิภาค” ผนึกกำลัง เปิดพื้นที่สื่อสาร การขับเคลื่อนโยบายสาธาณะเพื่อสุขภาวะ

  เมื่อวันที่ 17-18 กันยายน พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมสุชน 3 ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ เกิดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนเชิงปฏิบัติการเครือข่ายคนทำงานสื่อสารขับเคลื่อนโยบายสาธาณะเพื่อสุขภาวะ ซึ่งประกอบด้วยเครือข่ายคณะทำงานสื่อสารในระดับภาคเหนือ ภาคอีสาน ...

แสดงความคิดเห็น/แลกเปลี่ยนเรียนรู้
AreaHpp Facebook