BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates

รมต. กอบศักดิ์ ประกาศชัด ดัน “ฝายมีชีวิต ให้สำเร็จใน 4 เดือน”

 

นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2561เวลา 09.30 น. ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรี ประจำสำนักสำนักนายกรัฐมนตรี เดินทางมาเป็นประธานเปิดงาน สมัชชาพังงาแห่งความสุข ณ ห้องประชุมศูนย์ศึกษาวิจัยศิลปกรรมวัฒนธรรมและประเพณีแห่งอันดามัน บ้านท่าด่าน อ.เมือง จ.พังงา พร้อมลงพื้นที่เกาะปีนหยี เพื่อรับฟังปัญหาจากพี่น้องประชาชน และ รับข้อเสนอจากกลุ่มเครือข่ายพังงาแห่งความสุข โดยมี นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา กล่าวต้อนรับ

นายชำนาญ พึ่งถิ่น ผู้แทนสมาคมประชาสังคมพังงาแห่งความสุข หนึ่งในคณะทำงานจัดงานสมัชชาพังงาแห่งความสุขได้กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่า งานสมัชชาพังงาแห่งความสุข จัดขึ้นมาครั้งนี้เป็นครั้งที่ 6 ปกติจะจัดในช่วงเดือน กันยายน ของทุกปี แต่ได้มาถอดบดเรียนและวิเคราะห์ร่วมกัน ก็เจอปัญหาเรื่องของภาคส่วนราชการที่เข้าร่วมที่ตรงกับปลายปีงบประมาณ จึงมาคุยร่วมกันและกำหนดช่วงระยะเวลาจัดใหม่ จึงเป็นที่มาว่า เดือนตุลาคมจะเหมาะสมที่สุด การเตรียมงานจนถึงวันนี้จะเห็นความพร้อมของเครือข่ายร่วมจัดและผู้เข้าร่วม จำนวนกว่า 2,000 คน โดยจุดร่วมของคนในวันนี้ คือการคิดร่วม ทำร่วมไปด้วยกัน ที่เป็น ไฮไลท์ที่สำคัญคือ คนที่มาร่วมงานทุกคน ถือ ปิ่นโตมาทุกคน เพื่อมากินข้าวด้วยกัน ซึ่งครั่งนี้ได้ชื่อว่า “ปิ่นโต 1,000 สาย และหลังจากพิธีเปิด แล้ว จะมีการแบ่งห้องย่อย เพื่อที่จะระดมความคิดเห็น เพื่อได้ข้อเสนอยื่นให้กับรัฐมนตรี ในช่วงภาคบ่าย นายชำนาญ พึ่งถิ่นกล่าว

ด้านนายไมตรี จงไกรจักร นายกสมาคมประชาสังคมพังงาแห่งความสุข ได้กล่าวว่า พังงาแห่งความสุข เกิดจากจุดร่วมของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในจังหวัดคิดร่วมกัน ภายใต้ประเด็นการขับเคลื่อนที่นำไปสู่เป้าหมายเดียวกัน ซึ่งเห็นได้ชัดวันนี้ที่เห็นทุกภาคส่วนที่มาร่วมและการลงงบประมาณร่วมกันกำหนดยุทธศาสตร์การเคลื่อนร่วมกัน นายไมตรี จงไกรจักรกล่าว
หลังจากนั้น ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายก กล่าวเปิดงานและกล่าว ปาฐกถาในหัวข้อ “ปฏิรูประดับพื้นที่ สู่พังงาแห่งความสุข” ได้กล่าวตอนหนึ่งว่า การพัฒนาที่เริ่มจากฐานรากจะเห็นรูปธรรมความสำเร็จชัดเจนเพราะที่ผ่านมานั้น การพัฒนาพื้นที่โดยกำหนดนโยบายจากข้างบนจะมีปัญหาชุมชนไม่ได้รับประโยชน์ ซึ่งตอนนี้เองรัฐบาลก็จะมีโครงการที่จะแก้ปัญหาในระยะสั้นเพื่อจะนำเข้าสู่ ครม.และเป็นนโยบายเพื่อที่จะสร้างรายได้และเศรษฐกิจในระดับฐานรากให้ได้อย่างแน่นนอน เช่น ในระยะ 4 เดือนนี้ รัฐบาลจะดำเนินโครงการฝายมีชีวิต ให้สำเร็จ เพราะเห็นปัญหาและวิธีการแก้ปัญหาเรื่องของการจัดการน้ำทั้งระบบโดยภูมิปัญญา หลังจากนั้นได้เดินทาง ลงเรือไปเกาะปันหยีเพื่อที่จะรับฟังปัญหาจากพื้นที่ และได้เดินทางมารับ ข้อเสนอจากเครือข่าย สมัชชาพังงาแห่งความสุข

นอกจากนี้ ภายในงาน เครือข่ายสุขภาวะชุมชนภาคใต้ นำโดย นายอานนท์ มีศรี จากสมาคมสื่อชุมชนภาคใต้นครศรีธรรมราช เป็นผู้ดำเนินรายการไลฟ์สด  (live) รายการ เส้นทางสู่สมัชชาประชาชน งานสมัชชาพังงาแห่งความสุข   คุณอานนท์พาเยี่ยมชมบูธต่างๆภายในงาน พร้อมทั้งได้สัมภาษณ์ นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเกี่ยวกับกระบวนการขับเคลื่อนประเด็นอาหารปลอดภัย ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ได้เปิดเผยว่า พังงาได้มีกระบวนการทำเกษตรอินทรีย์ปลอดสารเคมี green and green hospital เชื่อมโยงกับชุมชน มาตรฐานผู้ประกอบอาหาร เฝ้าระวังภาวะคุกคามจากอาหาร พาชนะธรรมชาติใช้แทนวัสดุโฟม พลาสติก  และภายในงานยังมีข้าวยำ ที่ใช้สีจากธรรมชาติ  สำหรับประเด็นผู้สูงอายุ ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา กล่าวว่า จังหวัดพังงาได้มีการขับเคลื่อนเรื่องการดูแลผู้สูงอายุ โดยมีการสอนอาสาสมัครและครอบครัว ผู้ใกล้ชิด ในการดูแลผู้สูงอายุอย่างถูกต้องและเหมาะสม รวมถึงโรงเรียนผู้สูงอายุด้วย

พี่น้องสามารถติดตามชมรายละเอียดตามลิ้งค์ : https://web.facebook.com/scmanews/videos/306901200141126/ 

 

 

รายงานข่าวโดย : อานนท์ มีศรี สมาคมสื่อชุมชนภาคใต้นครศรีธรรมราช

Check Also

“นักสื่อสารสุขภาวะภูมิภาค” ผนึกกำลัง เปิดพื้นที่สื่อสาร การขับเคลื่อนโยบายสาธาณะเพื่อสุขภาวะ

  เมื่อวันที่ 17-18 กันยายน พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมสุชน 3 ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ เกิดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนเชิงปฏิบัติการเครือข่ายคนทำงานสื่อสารขับเคลื่อนโยบายสาธาณะเพื่อสุขภาวะ ซึ่งประกอบด้วยเครือข่ายคณะทำงานสื่อสารในระดับภาคเหนือ ภาคอีสาน ...

แสดงความคิดเห็น/แลกเปลี่ยนเรียนรู้
AreaHpp Facebook