BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates

สมัชชาสุขภาพจ.สุพรรณบุรี ร่วมวางยุทธศาสตร์จังหวัดปี 63 เตรียมรองรับสังคมสูงวัยอย่างมีส่วนร่วม

ประชุมคณะทำงานสมัชชาสุขภาพจังหวัดสุพรรณบุรี 4P-W สู่การเตรียมรองรับสังคมผู้สูงวัย และแผนโครงการยุทธศาตร์จังหวัดปี 2563 https://web.facebook.com/che107/videos/1774228959291696/

คลิป/ข่าวโดย : คุณเชลศ ฐิติธำรงกุล เครือข่ายสื่อสารสุขภาวะชุมชนจังหวัดสุพรรณบุรี

Check Also

“นักสื่อสารสุขภาวะภูมิภาค” ผนึกกำลัง เปิดพื้นที่สื่อสาร การขับเคลื่อนโยบายสาธาณะเพื่อสุขภาวะ

  เมื่อวันที่ 17-18 กันยายน พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมสุชน 3 ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ เกิดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนเชิงปฏิบัติการเครือข่ายคนทำงานสื่อสารขับเคลื่อนโยบายสาธาณะเพื่อสุขภาวะ ซึ่งประกอบด้วยเครือข่ายคณะทำงานสื่อสารในระดับภาคเหนือ ภาคอีสาน ...

แสดงความคิดเห็น/แลกเปลี่ยนเรียนรู้
AreaHpp Facebook