BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates

เครือข่ายสมัชชาภาคกลาง เตรียมจัดงานมหกรรมสานพลังสร้างสุขภาคกลาง ชูธง 4 ประเด็น “อาหาร/ขยะ/อุบัติเหตุ/คุณภาพชีวิตทุกช่วงวัย”

มหกรรมสานพลังสร้างสุขภาคกลาง เขตสุขภาพเพื่อประชาชน (กขป.)
การเตรียมงาน ด้านนิทรรศการ วันที่ 15 ตุลาคม 2561 อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา
แนวคิดของการจัดนิทรรศการ ว่าด้วยเรื่องปัญหาสุขภาวะที่ทั้ง 3 เขตของภาคกลาง คือ เขต 4,5 และ 6 ที่ร่วมกันวิเคราะห์ ปัญหาเกี่ยวกับด้านสุขภาวะของประชาชนในพื้นที่ มีมติร่วมคัดเลือกได้มา 4 ประเด็นคือ
1.ความมั่นคงทางด้านอาหาร/อาหารปลอดภัย ใช้ชื่อในงานว่า “ อาหารดี ชีวีปลอดภัย”
2.การจัดการขยะ ใช้ชื่อในงานว่า “จัดการดี ไม่มีขยะ”
3.อุบัติทางการจราจร ใช้ชื่อในงานว่า “สัญจรปลอดภัย Save drive – Save life”
4.ปัญหาวัยรุ่น ท้องก่อนวัย การติดบุหรี่ ใช้ชื่อในงานว่า “ช่วงชีวิตแห่งวัย Thailand 4.0 แรกเกิดสมบูรณ์เติบโตคุณภาพ สูงวัยมีคุณค่า”

หลักคิดการจัดนิทรรศการ คือ การนำเสนอ สานพลัง เชื่อมร้อยการทำงาน สร้างนิทรรศการให้มีชีวิต ง่าย งาม ตามเรื่องราว ตามวิถีชีวิตแห่งไท แบ่งกลุ่มการพูดคุยออกเป็น 4 ประเด็น จากสามเขต บทสรุป แต่ละเขตนำเสนอต้นแบบที่เด่นของเขต และ นำมาร้อยเป็นเรื่องราวให้เป็นหนึ่ง ให้เห็นรูปแบบของการทำงานที่เป็นเรื่องเดียวกัน นำสิ่งที่ทำอยู่มาแสดง ทั้งผลผลิต การสื่อสาร เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้ชมได้เห็นแบบอย่าง  ทั้ง 3 เขต ของแต่ละประเด็น ประสานการทำงานและรับผิดชอบร่วมกัน พร้อมเข้าเตรียมงานในพื้นที่ 1 วันก่อนการเปิดงา

 

ข่าวโดย : สุทธิธรรม เลขวิวัฒน์ เครือข่ายสื่อสารสุขภาวะชุมชน จังหวัดระยอง

Check Also

“นักสื่อสารสุขภาวะภูมิภาค” ผนึกกำลัง เปิดพื้นที่สื่อสาร การขับเคลื่อนโยบายสาธาณะเพื่อสุขภาวะ

  เมื่อวันที่ 17-18 กันยายน พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมสุชน 3 ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ เกิดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนเชิงปฏิบัติการเครือข่ายคนทำงานสื่อสารขับเคลื่อนโยบายสาธาณะเพื่อสุขภาวะ ซึ่งประกอบด้วยเครือข่ายคณะทำงานสื่อสารในระดับภาคเหนือ ภาคอีสาน ...

แสดงความคิดเห็น/แลกเปลี่ยนเรียนรู้
AreaHpp Facebook