BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates

แม่ทัพนายกอง”สมัชชาสุขภาพ” มารวมตัว ในเวที สรุปบทเรียน วางแผนการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ

เมื่อวันที่ 10-11 กันยายน พ.ศ. 2561 ณ โรงแรม รามาการ์เด้นส์
แม่ทัพใหญ่ เลขาธิการสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ สรุปเนื้อหาการทำงานขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะปีที่ผ่านมา เป็นเอกสาร ผลงานหลายด้าน ทั้งพลังคน พลังปัญญา การเชื่อมร้อยพลังองค์กรเครือข่าย พลังภาคีภาคส่วนต่างๆ ร่วมคิด แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 13 เขตงานทั้งประเทศ ก้าวต่อไปอย่างมีพลังของสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ แบบมีส่วนร่วม บนพื้นฐานทางปัญญา (4PW) หรือ Participatory Public Policy Process on wisdom

 

ข้อเสนอเชิงนโยบายสาธารณะทั้ง 13 เขต ที่กำลังขับเคลื่อนเป็นนโยบายสาธารณะของทุกจังหวัด ประเด็นหลักที่สอดคล้องกันของแต่ละเขตนำมาเชื่อมโยงการทำงาน เช่นในพื้นที่เขตที่๖ ประกอบด้วย 8 จังหวัด สมุทรปราการ ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด สระแก้ว ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี ประเด็นสาธารณะที่สอดคล้องคือ อาหารปลอดภัย (ปกป้องพื้นที่อาหาร) จึงมีแนวคิดขับเคลื่อนประสานกัน สร้างกิจกรรมพื้นที่การเรียนรู้ แลกเปลี่ยนวิธีคิด วิธีทำงาน เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวเรียนรู้ ประสานงานแบบมีส่วนร่วมสม่ำเสมอ (โครงการพบกันกันกินข้าวบ้านเพื่อน) จากอาหารปลอดภัย

 

 

อาหารจะปลอดภัย สุขภาพผู้คนจะดี มีองค์ประกอบปัจจัย อีกมากมายที่ต้องขับเคลื่อน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องทรัพยากร-สิ่งแวดล้อม ความเป็นอยู่ในสังคม การมีส่วนร่วม การขับเคลื่อนทั้งมวลจึงต้องอยู่บนพื้นฐานทางปัญญา ที่ค่อยคิด ค่อยทำ ไม่ทอดทิ้งกัน

 

ข่าวโดย : สุทธิธรรม เลขวิวัฒน์ เครือข่ายสื่อสารสุขภาวะชุมชนจังหวัดระยอง

Check Also

“นักสื่อสารสุขภาวะภูมิภาค” ผนึกกำลัง เปิดพื้นที่สื่อสาร การขับเคลื่อนโยบายสาธาณะเพื่อสุขภาวะ

  เมื่อวันที่ 17-18 กันยายน พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมสุชน 3 ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ เกิดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนเชิงปฏิบัติการเครือข่ายคนทำงานสื่อสารขับเคลื่อนโยบายสาธาณะเพื่อสุขภาวะ ซึ่งประกอบด้วยเครือข่ายคณะทำงานสื่อสารในระดับภาคเหนือ ภาคอีสาน ...

แสดงความคิดเห็น/แลกเปลี่ยนเรียนรู้
AreaHpp Facebook