BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates

“สื่อสารเพื่อการขับเคลื่อนสังคม” เครือข่ายในการสร้างเสริมสุขภาวะ สู่การเปลี่ยนแปลง 14 จังหวัดภาคใต้

สื่อสารเพื่อการขับเคลื่อนสังคมเครือข่ายในการสร้างเสริมสุขภาวะ สู่การเปลี่ยนแปลง 14 จังหวัดภาคใต้

นายอานนท์  มีศรี เครือข่ายสื่อสร้างเสริมสุขภาวะภาคใต้

ภาพ : เฟซบุ๊ก อานนท์ มีศรี

ที่ผ่านมาเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาวะภาคใต้  ได้ขับเคลื่อนสังคมสู่การเปลี่ยนแปลง ผ่านนโยบายสาธารณะโดยมุ่งเน้นเรื่องของสุขภาวะของคนในพื้นที่เป็นหลัก “สื่อ” จึงทำหน้าที่เป็นเครื่องมือสื่อเพื่อขับเคลื่อนสังคมนำไปสู่การเปลี่ยนแปลง โดยมีเป้าหมาย 2 ประการคือ

  1. เกิดเครือข่ายสื่อสร้างเสริมสุขภาวะภาคใต้ ครบทั้ง ๑๔ จังหวัดภาคใต้ ภายในปี ๒๕๖๒
  2. สร้างตัวชี้วัดจริยธรรมสื่อท้องถิ่น (ธรรมนูญสื่อท้องถิ่น)
    ทั้งนี้เครือข่ายปฏิบัติการสื่อสารเพื่อการขับเคลื่อนสังคม โดยใช้ประเด็นพื้นที่เป็นตัวตั้ง ๔ ประเด็นหลักกระจายไปยัง ๗ จังหวัด เป็นนโยบายประจำจังหวัด ดังนี้
  • สามจังหวัดชายแดนใต้ (จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส) ประเด็น “พหุวัฒนธรรม”
  • จังหวัดพัทลุง ประเด็นยุทธศาสตร์ข้าว ความมั่นคงทางอาหาร พลังงานทางเลือกและเรื่องอาหารปลอดภัย
  • จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประเด็นปัจจัยเสี่ยงและความมั่นคงของมนุษย์ และการจัดการขยะ
  • จังหวัดชุมพร ประเด็นปัจจัยเสี่ยงและความมั่นคงของมนุษย์ ระบบหลักประกันสุขภาพ และปัจจัยเสี่ยงเด็กและเยาวชน
  • จังหวัดตรัง และจังหวัดกระบี่ ประเด็นท่องเที่ยวในชุมชน

เพื่อนำวิสัยทัศน์ เครือข่ายเพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะโดยใช้นโยบายสาธารณะภาคใต้ “ขับเคลื่อนสังคม สู่การเปลี่ยนแปลงผ่านการจัดรายการวิทยุ กินอิ่ม นอนอุ่นในทุกวันเสาร์และอาทิตย์ออนแอร์ทั่วภาคใต้โดยพร้อมกัน
กลุ่มไลน์กองบก.สื่อสร้างสุขภาคใต้ เป็นช่องทางการสื่อสารเพิ่มเครือข่ายและติดตามความเคลื่อนไหวอีกทางหนึ่ง ที่ผ่านมาเราได้ทำงานร่วมกับสถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้ หนึ่งปีที่ผ่านมาเรามีมีรายการกินอิ่ม นอนอุ่น รายการวิทยุ ๗ จังหวัด ๘สถานี ไม่ครอบคลุมทั้ง ๑๔ จังหวัด สุขภาวะแต่ละจังหวัดมีประเด็นขับเคลื่อนแตกต่างกัน สามจังหวัดชายแดนใต้เป็นเรื่องของพหุวัฒนธรม จังหวัดพัทลุงและสงขลาเป็นเรื่องยุทธศาสตร์ข้าวและพลังงาน จังหวัดกระบี่และตรังเป็นเรื่องการท่องเที่ยวโดยชุมชน จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นความมั่นคงทางอาหาร จังหวัดชุมพรและสุราษฎร์ธานีเคลื่อนในเรื่องของปัจจัยเสี่ยงเด็กและเยาวชนนายอานนท์      มีศรี 

เครือข่ายสื่อสร้างเสริมสุขภาวะภาคใต้กล่าวถึงสถานการณ์ปัจจุบันของแต่ละพื้นที่

ถึงแม้ว่าที่ผ่านมาจังหวัดชุมพรผลิตสื่อหนังสือพิมพ์ จังหวัดปัตตานีผลิตรายการวิทยุเสียงสุขภาวะชายแดนใต้โดยทำใช้เสียงมลายู จังหวัดตรังจัดรายการสมัชชาสุขภาพจัดทุกวันเสาร์อาทิตย์ จังหวัดกระบี่สื่อสารเรื่องการท่องเที่ยวกับชุมชน นอกจากนั้นยังร่วมกันรายงานสถานการณ์ อย่างประเด็นเรื่องภัยพิบัติที่เกิดขึ้นภาคใต้ของทุกจังหวัด ผ่านกองบรรณาธิการสื่อสร้างสุขภาคใต้  เกิดกระบวนการขับเคลื่อนงานกันเป็นระยะๆซึ่งถือว่าเป็นการทำงานสื่อสารที่มากกว่าวิสัยทัศน์ที่ได้ตั้งไว้ เพื่อขับเคลื่อนสังคมสู่การเปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลงนโยบายระดับพื้นที่ และจังหวัดให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น การเกิดเพจเฟสบุ๊ค “สมาคมสื่อชุมชนภาคใต้นครศรีธรรมราช” ถือว่าเป็นมิตรหมายอันดีของเครือข่าย ด้วยเป็นเพจที่มีติดตามหลายหมื่นคน และอยู่ในลำดับต้นๆ ๑ ใน ๑๐ ของภาคใต้ในระยะเวลากว่า ๕-๖ปี ที่ผ่านมา ภายใต้ปณิธานของการสร้างนักสื่อสารที่มีความเป็นเลิศ มีความเป็นมืออาชีพ และมีอัตลักษณ์เป็นของตัวเองบนพื้นฐานของความแตกต่างหลากหลาย

คนทำงานสื่อหนุนเสริมให้ชุมชนเข้มแข็งต้องมองธงเดียวกัน หรือหากต้องการพัฒนาประเด็นงานตนเอง คือประชาชนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนา เช่น งานด้านสุขภาวะเราทำเพียงแค่เป็นชั่วคราวก็จะจบสลายหายไป แต่ถ้าสร้างความมั่นคงถาวรก็ควรมีแบรนด์(brand)เป็นอัตลักษณ์ของตนเอง เราก็เลยเลือกเครือข่ายสื่อสร้างเสริมสุขภาวะของภาคใต้ ภายใต้กองบรรณาธิการสื่อภาคใต้ เป็นเครื่องมือกลางที่ทุกคนสามารถใช้ประโยชน์ได้ เราใช้หลายสื่อเรียกได้ว่าเป็นการหลอมรวมสื่อ(media convergence) เราไม่ปิดกั้นเฉพาะสื่อใดสื่อหนึ่ง เราเติมเครือข่ายเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ หนุนเสริมให้สื่อพื้นที่สร้างการขับเคลื่อน นายอานนท์ มีศรี กล่าวทิ้งท้าย

นิภาภรณ์ แสงสว่าง

Check Also

รมต. กอบศักดิ์ ประกาศชัด ดัน “ฝายมีชีวิต ให้สำเร็จใน 4 เดือน”

  เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2561เวลา 09.30 น. ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรี ประจำสำนักสำนักนายกรัฐมนตรี เดินทางมาเป็นประธานเปิดงาน สมัชชาพังงาแห่งความสุข ณ ห้องประชุมศูนย์ศึกษาวิจัยศิลปกรรมวัฒนธรรมและประเพณีแห่งอันดามัน บ้านท่าด่าน ...

แสดงความคิดเห็น/แลกเปลี่ยนเรียนรู้
AreaHpp Facebook