BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates

มหกรรมคนพิจิตรตามรอยพ่ออย่างพ่อเพียง

จากการจัดงานงานมหกรรมคนพิจิตรตามรอยพ่ออย่างพ่อเพียง เมื่อวันที่ 14 ก.ย. 2560 ที่บึงสีไฟ จ.พิจิตร เป้าหมายหลักเพื่อเชื่อมพลังปัญญาของคนต้นแบบและคนที่ทำตามรอยพ่อ เชื่อพลังเครือข่ายทั้ง 4 ด้านคือด้านสุขภาพ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม และเชื่อมขยายแผนงานสู่อนาคต มีการเซ็นต์MOU ร่วมกันในระดับจังหวัดเมื่อวันที่ 6 ก.ค.60 และการจัดกิจกรรม โรงเรียนผู้นำตามรอยพ่อในระดับอำเภอทั้ง12 อำเภอตั้งแต่เดือน ก.ค.-ส.ค. การจัดงานในครั้งนี้ตั้งใจจะให้มีการจัดแบบประชารัฐโดยมีภาคประชาสังคมร่วมกับภาคราชการ ผมในฐานะที่ได้รับมอบหมายให้ช่วยออกแบบรูปแบบงาน การจัดสถานที่ บรรยากาศ การจัดนิทรรศการ และรายละเอียดกิจกรรม ตั้งแนวทางหลักๆไว้3อย่างคืออยากให้เป็นประชารัฐอย่างแท้จริงในนามของคนพิจิตรภาพเดียว4ด้านดังที่กล่าวมา ไม่มีแยกเป็นอำเภอหรือหน่วยงาน ไม่มีเต้นท์นิทรรศการอยากให้มีการจัดวางเรื่องราวตาม4ประเด็นแบ่งแบ่งเป็น4โซน เน้นให้เป็นนิทรรศการมีชีวิตชีวา ไม่ใช้ป้ายไวนิล จัดแบบสอดคล้องสมดุลกลมกลืนกับธรรมชาติ และอยากให้มีพัฒนาการทางการสื่อสารในงานไปแบบยุค 4.0 คือการใช้คิวอาร์โค๊ดเพื่อเชื่อมกับลิงค์ต่างๆในโลกออนไลน์ ลดการใช้ป้ายใหญ่ต่อหนังสือเยอะ แต่ทำเป็นเรื่องราว คลิป ในโลกออนไลน์แทน ก่อนการจัดงานมีการนัดคนต้นแบบและทุกภาคส่วนที่ร่วมจัดงานคุยปรึกษาหารือทำความเข้าใจร่วมกัน 2ครั้ง คือ

วันที่10 ส.ค. วันนั้นมาแต่ภาคประชาสังคมกับคนต้นแบบไม่ครบทุกอำเภอ วันที่ 5 ก.ย.มีคณะทำงานจากทุกหน่วยงานและคนต้นแบบมาเกือบครบ จึงได้ออกแบบนิทรรศการร่วมกัน จนถึงวันงานฝนฟ้าปลอดโปร่งแดดแจ่มใส มีวงเสวนาแลกเปลี่ยนแต่ละประเด็นแต่ละประเด็นตามแผนงานที่วางไว้ บรรยากาศธรรมชาติในพื้นที่ธรรมชาติผสมผสานกับนิทรรศการมีชีวิตชีวาทำให้คนหลายพันคนเดินชมงานร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยน ถ่ายรูป กินอาหารในภาชนะธรรมชาติคือกระทงใบตองและใบบัว ซึงมีการรณรงค์ให้ช่วยกันทำกระทงใบตองก่อนงานสามสี่วัน บรรยากาศโดยรวมกับภาพฝันที่ออกแบบไว้ครั้งแรกใกล้เคียงกันมาก ผู้คนเข้ามามีส่วนร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันด้วยความสนใจจริง การเชื่อมพลังปัญญาการเชื่อมพลังเครือข่ายเกิดขึ้นจริง ทั้งในวงเสวนาและในจุดจัดแสดงนิทรรศการ กิจกรรมในภาคกลางวันเริ่มตั้งแต่9.00 -17.00 น. ก่อนจะมีกิจกรรมร้องเพลง รักพ่อไม่มีวันพอเพียงในช่วงค่ำ ภาคบ่ายมีการพูดคุยถึงแผนงานที่แต่ละพื้นที่แต่ละประเด็นจะทำต่อไปในอนาคต จากการมีส่วนร่วมคิดร่วมจัดร่วมทำหลายกิจกรรมในงานครั้งนี้ ขอสรุปข้อดีและข้อบกพร่อง เพื่อพัฒนาต่อยอดและปรับเปลี่ยนแก้ไขให้ดีขึ้นต่อไปดังนี้

ข้อดี

– สถานที่ นิทรรศการมีชีวิตชีวาและสภาพอากาศและบรรยากาศความเป็นธรรมชาติเอื้ออำนวยต่อการทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันด้วยความสนใจจริง

– ผู้คนที่มีร่วมงานหลากหลายวัย หลากหลายหน่วยงาน จากทุกอำเภอ ทำให้เกิดภาพการเชื่อมประสานระหว่างกลุ่ม เพศ วัย เครือข่ายต่างๆ เข้าด้วยกัน

– เป็นงานในที่จัดในสถานที่ธรรมชาติแบบเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ใช้วัสดุส่วนใหญ่จากธรรมชาติ ทำให้มีขยะในงานน้อยมาก และขยะก็ถูกจัดเก็บอย่างเรียบร้อย

– มีกิจกรรมการแสดงหลากหลาย ทำให้ผู้มาร่วมงานได้ทั้งสาระและสุนทรียะความรื่นรมย์ไปพร้อมๆกัน ทำให้บรรยากาศการแลกเปลี่ยนพูดคุยเป็นไปอย่างราบรื่น

ข้อบกพร่อง

– การจัดการเรื่องระบบเสียง ที่มีเครื่องขยายเสียงหลายจุดทำให้เสียงบางจุดที่ควรชัดไม่ค่อยชัดบางจุดดังเกิน ส่งผลต่อบรรยากาศการเสวนา

– ความเป็นเอกภาพของรูปแบบงาน ยังมีบางจุดบางภาคส่วนที่ยังไม่เป็นประชารัฐร่วมมือกับกันจัดในภาพคนพิจิตรอย่างแท้จริง

– การจัดการเรื่องงบประมาณอย่างเหมาะสมแก่ทุกภาคส่วน เพื่อให้สามารถจัดงานได้ตามแผน

– สิ่งที่ได้จากเวทีย่อยในภาคกลางวันในแต่ละวงเสวนาแต่ละประเด็น ควรได้นำไปเรียบเรียงเป็นปณิธานของแต่ละประเด็นกล่าวบนเวทีใหญ่ก่อนกิจกรรมร้องเพลงในช่วงค่ำด้วย

ในฐานะภาคประชาชนคนเล็กคนน้อยคนหนึ่งที่มีโอกาสร่วมจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ขอขอบพระคุณทุกท่านทุกหน่วยงานที่ให้โอกาสได้เข้าร่วม เรื่องราวทั้งหมดในด้านที่ดีเราก็ควรนำไปพัฒนาต่อยอดเชื่อมขยายงานต่อไป ครั้งแรกที่คิดออกแบบคิดว่างานนี้เป็นเหมือนการเริ่มต้น ไม่ใช่จัดให้เสร็จๆไป เริ่มต้นเพื่อ เชื่อมพลังคน รวมพลังปัญญา เชื่อมเครือข่าย ขยายงาน เพื่อใช้ให้เกิดประโยชน์แก่แผ่นดินต่อไป ส่วนจุดบกพร่องถ้าเปิดใจยอมรับปรับแก้ก็จะเป็นประโยชน์ต่อไปในอนาคตเช่นเดียวกัน

 

สำเริง เชยชื่นจิตร โพสต์ 21 กันยายน 2560  เฟซบุ๊ก : Sumroeng Choeychuenjit รูปแบบข่าวเผยแพร่ : เพจสังคมสุขภาวะภาคเหนือ วันที่ 27 กันยายน 2560

Check Also

สานพลัง ด้วยปัญญาสามฐาน : อีกหนึ่งบทเรียนจากสุนทรียสนทนาว่าด้วยคนพิการและผู้สูงอายุ

” ผมดูกำหนดการแล้ว น่าสนใจนะ แต่ยังนึกไม่ออกว่าอบรมไปแล้วจะกลับไปพัฒนาอะไรให้ดีขึ้นมาได้บ้าง” นักพัฒนาชุมชนหนุ่มใหญ่ จาก อบต.โป่งงาม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย บอกกับเพื่อนๆในช่วงเวลาเช็คอินแนะนำตัว ในเวทีประชุมเชิงปฏิบัติการสุนทรียสนทนาเครือข่ายพัฒนาคุณภาพผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ ที่จัดขึ้นที่เชียงราย เมื่อ ...

แสดงความคิดเห็น/แลกเปลี่ยนเรียนรู้
AreaHpp Facebook