BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates

คณะทำงานวิชชาการ นโยบายสาธารณะ (4PW) ภาคเหนือ ร่วมพัฒนาการจัดชุดความรู้จากชุมชน สู่งานวิชชาการอันเรียบง่าย

คณะทำงานวิชชาการ นโยบายสาธารณะ (4PW) ภาคเหนือ ร่วมพัฒนาการจัดชุดความรู้จากชุมชน สู่งานวิชชาการอันเรียบง่ายเป้าหมายเพื่อการผลักดันและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะในพื้นที่

คณะทำงานวิชชาการขับเคลื่อนกระบวนการนโยบายสาธารณะมีส่วนร่วม (4PW) ร่วมกับคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) จัดการประชุมพัฒนาศักยภาพการจัดทำชุดความรู้ในงานนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมระดับพื้นที่ภาคเหนือ เมื่อวันที่ 29 – 30 กันยายน 2560 ณ โรงแรมสุโขทัยเทรเซอร์ อ.เมือง จ.สุโขทัย วัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาศักยภาพคณะทำงานวิชชาการในการจัดทำชุดความรู้จากงานขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะในพื้นที่ชุมชน สกัด วิเคราะห์ และสังเคราะห์เป็นข้อเขียนทางวิขาการงานนโยบายสาธารณะที่มีความเรียบง่าย กระชับ ชัดเจน สามารถใช้เป็นข้อมูลในการนำเสนอผลักดันและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะได้ในทุกระดับ โดยได้รับเกียรติจาก อ.นายอิทธิพร วันดี เป็นผู้ถ่ายทอดประสบการณ์การเรียนรู้พร้อมเปิดมุมมองใหม่ในการคิด วิเคราะห์ จากเบื้องลึกของตน โดยแต่ละจังหวัดจะได้ทดลองจัดทำผลงานชุดความรู้จากพื้นที่ตนบนแนวคิดเรื่องพื้นที่ความมั่นคงทางอาหารเพื่อเป็นผลงานนวัตกรรมวิชชาการสี่ภาคในงานสมัชชาสุขภาพครั้งที่ 10 ซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนธันวาคม 2560

Check Also

“นักสื่อสารสุขภาวะภูมิภาค” ผนึกกำลัง เปิดพื้นที่สื่อสาร การขับเคลื่อนโยบายสาธาณะเพื่อสุขภาวะ

  เมื่อวันที่ 17-18 กันยายน พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมสุชน 3 ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ เกิดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนเชิงปฏิบัติการเครือข่ายคนทำงานสื่อสารขับเคลื่อนโยบายสาธาณะเพื่อสุขภาวะ ซึ่งประกอบด้วยเครือข่ายคณะทำงานสื่อสารในระดับภาคเหนือ ภาคอีสาน ...

แสดงความคิดเห็น/แลกเปลี่ยนเรียนรู้
AreaHpp Facebook