BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates

เกษตรอินทรีย์มหาสารคาม ทวงคืนอธิปไตยทางอาหาร ภายใต้สโลแกน “เฮ็ดได้ ผลิตได้ หาได้ ซื้อได้”

กลุ่มเกษตรกรมหาสารคาม ล้อมวงนั่งคุย เผยเรื่องราว สาเหตุที่ทำให้หันมาทำเกษตรอินทรีย์ ปัญหาอุปสรรคที่ต้องพบเจอจนกระทั่งประสบความสำเร็จ สามารถใช้หลักการเกษตรอินทรีย์ ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดำรงชีวิต สร้างรายได้ ไปพร้อมกับดูแลสุขภาพ รวมถึงได้เผื่อแผ่องค์ความรู้ไปยังเพื่อนบ้าน ชุมชนใกล้เคียง ให้พลิกฟื้นจากเกษตรเคมี ที่ผลประโยชน์ไปตกกับกลุ่มพ่อค้าปุ๋ยเคมี และเมล็ดพันธ์ุ ให้กลายเป็นเกษตรอินทรีย์ กระทั่งขยายจากผู้ผลิต เป็นผู้กระจายสินค้า ในรูปแบบตลาดสีเขียว สร้างวงจรสุขภาพดีเริ่มต้นที่การกินตั้งแต่ผู้ผลิตไปจนถึงผู้บริโภค ซึ่งล่าสุดกลายเป็นกลุ่มเครือข่าย ที่ประกาศแนวคิดภายใต้สโลแกน “เฮ็ดได้ ผลิตได้ หาได้ ซื้อได้” พร้อมปักธงรบ “เราจะทวงคืนอธิปไตยทางอาหาร” จากประเด็นความมั่นคงทางอาหารนี้ กลายเป็นจุดเริ่มต้น ให้เครือข่ายสื่อสารนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ (4PW) ได้ร่วมทำข้อตกลงและผนึกกำลังสื่อสารเพื่อขับเคลื่อนประเด็นเกษตรอินทรีย์ เป็นประเด็นร่วมในขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะภาคอีสาน นำร่อง 4 เดือน (สิงหาคม-พฤศจิกายน)

เมื่อวันที่ 29-30 กรกฎาคม 2560 ที่บ้านสวนซูมแซง โครงการสร้างความเข้าใจและสร้างเครือข่ายนักสื่อสารเพื่อขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ 4PW (ภาคอีสาน) ภายใต้ความร่วมมือของ สช. และเครือข่ายพื้นที่สร้างเสริมสุขภาวะภาคอีสาน ได้เปิดเวทีพูดคุยกับกลุ่มเกษตรกรจังหวัดมหาสารคาม ผู้ผลักดันเรื่อง “เกษตรอินทรีย์” ว่าด้วยเรื่อง “อาหารปลอดภัย และอธิปไตยทางอาหาร” เพื่อสุขภาวะที่ดีของคนอีสาน ภายในงานมีเครือข่ายสมัชชาสุขภาพภาคอีสาน ที่มีความสนใจใช้สื่อเป็นเครื่องมือในการสื่อสารเพื่อขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพมารวมตัวกันกว่า 20 คนล้อมวงนั่งฟังประสบการณ์การต่อสู้เพื่อพลิกฟื้นผืนดินให้เป็นเกษตรอินทรีย์ เพื่อเก็บข้อมูลสำหรับนำไปสื่อสารสู่สาธารณะ

เริ่มต้นวงคุยจากคำบอกเล่าของคุณนวลจันทร์ จันทะบุตร (ตัวแทนกลุ่มเกษตรอินทรีย์) ได้เปิดเผยว่า ปัญหาและอุปสรรคของการทำเกษตรอินทรีย์ คือครอบครัวและชุมชนไม่เข้าใจ ไม่เห็นด้วย ความขัดแย้งในครอบครัวจึงเกิดขึ้น แต่ระยะเวลาก็ช่วยพิสูจน์ให้เห็นว่าเกษตรอินทรีย์สร้างผลผลิตได้จริง สร้างรายได้ได้ด้วย และที่สำคัญทำให้เราได้กินผัก ผลไม้ปลอดสาร เราจึงมีสุขภาพดี

เช่นเดียวกับคุณพัชรี ตันเสดี (ผู้นำชุมชนเกษตรอินทรีย์) ที่เคยทำงานโรงงานจึงทำให้มีสารเคมีติดในร่างกาย ที่ได้มีโอกาสชมรายการเกษตรพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 เรื่องการทำเกษตรอินทรีย์ปลอดสารเคมี จึงตัดสินใจเลิกทำงานในโรงงานหันมาทำเกษตรอินทรีย์แทน คุณพัชรี กล่าวว่า เกษตรอินทรีย์ทำกินได้ด้วย ขายได้ด้วย ทำให้ทั้งตัวเราและชุมชนมีสุขภาพดี (ภาพคุณพัชรีและคุณนวลจันทร์ โดย คุณพีธากร ศรีบุตรวงษ์ เครือข่ายสมัชชาสุขภาพจังหวัดอุดรธานี)

คุณสุเมธ ปานจำลอง แกนนำกลุ่มเกษตรอินทรีย์มหาสารคาม กล่าวว่า ทุกวันนี้ที่คนมีปัญหาสุขภาพมากขึ้น เพราะอาหารไม่ปลอดภัย มีสารเคมี เช่น ไก่ใช้สารทำให้โตเลี้ยงแค่ 21 วัน ปลามียาปฏิชีวนะ ระบบอาหารเปลี่ยนไป ทุกวันนี้เราอยู่ภายใต้โฆษณามากมายที่อยู่รายล้อมรอบตัวเรา เป็นการผสมผสานของค่านิยมและอาหาร

เรื่องราวเกษตรอินทรีย์จากกลุ่มเกษตรกร สะท้อนให้ผู้ฟังในเวทีเล็งเห็นถึงความสำคัญของความปลอดภัยทางอาหาร นำไปสู่การขับเคลื่อนเพื่อสร้างเสริมสุขภาวะที่ดีของคนอีสาน ร่วมผลักดันให้เกิดพลังให้คนหันมาร่วมกันตระหนักและสนับสนุนการทำเกษตรอินทรีย์ อย่างกลุ่มเกษตรอินทรีย์มหาสารคามมี “ตลาดเขียว” ที่เปิดให้ผู้บริโภคในมหาสารคามได้เลือกซื้ออาหารที่ปลอดสารเคมี ซึ่งเป็นผลผลิตที่ถูกต้องตามฤดูกาล หากมีผลผลิตนอกฤดูกาลมาขายในตลาด คุณฐิติพร นวลจันทร์ ผู้ดูแลและจัดการระบบ ได้มาตรการการสอดส่อง หากมีผลผลิตนอกฤดูกาลเกิดขึ้นก็ต้องตรวจสอบ และตัดสิทธิ์ในการเป็นสมาชิก ไม่สามารถขายในตลาดได้

ในเวทีพูดคุยมีการตั้งคำถามถึงกระบวนการปลูก และความปลอดภัยของผักผลไม้นอกฤดูกาล นอกจากนี้ตั้งคำถามถึงในความมั่นคงทางอาหารของคนไทย โดยเฉพาะผู้คนในเขตเมืองที่ห่างไกลพื้นที่เพาะปลูกว่ามีความสามารถในการเข้าถึงอาหารปลอดภัยได้อย่างแท้จริงหรือไม่ แม้จะสามารถหาซื้อเนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้มาบริโภคได้อย่างสะดวกสบาย แต่แท้ที่จริงแล้วกลับไม่ทราบแน่ชัดว่า ผลผลิตเหล่านั้นมีต้นตอการผลิตมาจากที่ไหน และมีกระบวนการผลิตอย่างไร และหากเรายังตอบคำถามเหล่านี้ไม่ได้ นั่นเป็นเหตุผลเพียงพอหรือไม่ที่จะยอมรับว่า ประเทศที่มีทรัพย์ในดิน สินในน้ำอย่างเรา กำลังขาดความมั่นคงทางอาหาร เพื่อที่จะสร้างความตระหนักร่วมกันว่า ทำอย่างไร จึงจะสื่อสารขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ เพื่อทวงคืนอธิปไตยทางอาหาร ให้กลับมาอยู่ในมือประชาชนคนไทย ทำอย่างไรให้อย่างน้อย เราได้มีตลาดเขียวมีทั่วประเทศ เหมือนดั่งที่คุณสุเมธ ปานจำลอง ได้กล่าวในวงเวทีว่า เกษตรอินทรีย์คือ อธิปไตยในอาหาร อาหารต้องปลอดภัย “เฮ็ดได้ ผลิตได้ หาได้ ซื้อได้

เรื่อง ศิริพร แซ่ลิ้ม

 

Check Also

“นักสื่อสารสุขภาวะภูมิภาค” ผนึกกำลัง เปิดพื้นที่สื่อสาร การขับเคลื่อนโยบายสาธาณะเพื่อสุขภาวะ

  เมื่อวันที่ 17-18 กันยายน พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมสุชน 3 ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ เกิดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนเชิงปฏิบัติการเครือข่ายคนทำงานสื่อสารขับเคลื่อนโยบายสาธาณะเพื่อสุขภาวะ ซึ่งประกอบด้วยเครือข่ายคณะทำงานสื่อสารในระดับภาคเหนือ ภาคอีสาน ...

แสดงความคิดเห็น/แลกเปลี่ยนเรียนรู้
AreaHpp Facebook