BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates

ประชุมย่อยคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม (4PW) จ.บุรีรัมย์ ประเด็น สุขภาวะผู้สูงอายุ

ประชุมย่อยคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม (4PW) จ.บุรีรัมย์ ประเด็น “สุขภาวะผู้สูงอายุ” ณ ห้องประชุม สนง.พมจ.บุรีรัมย์ โดยมีนายยงยุทธ วิชัยธรรม เป็นประธานในที่ประชุม เพื่อเตรียมลงพื้นที่และถอดบทเรียน ชมรมผู้สูงอายุในพื้นที่ต้นแบบ ที่

1.ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและพัฒนาอาชีพผู้สูงอายุ ต.หายโศก อ.พุทไธสง วันที่ 1 พ.ย.2560

2.ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและพัฒนาอาชีพผู้สูงอายุ ตำบลบุกระสัง อ.หนองกี่ วันที่ 8 พ.ย.2560

#สมัชชาสุขภาพจังหวัดบุรีรัมย์

Check Also

ท้องไม่พร้อม ปัญหาวัยรุ่นใครดูแล

ถ้าเด็กผู้หญิงคนหนึ่งท้องไม่พร้อม ศูนย์ประสานงานเพราะรักพักใจ จะช่วยเด็กอย่างไร? “ผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อมแต่ตัดสินใจเก็บเด็กไว้ เกิดจากหลายเหตุผล บางคนกลัวบาป บางคนไม่มีความรู้เรื่องอนามัยเจริญพันธุ์ กว่าจะรู้อายุครรภ์ก็เกินกำหนด บางคนรู้ตอนอายุครรภ์ยังน้อย พอตอนใกล้จะคลอด ปรากฏว่าผู้ชายขอแยกตัว เลยต้องยอมเก็บเด็กไว้ จำนวนไม่น้อยตัดสินใจเอาออกทั้งที่อาจเกิดอันตราย บางคนต้องตัดมดลูกทิ้ง และบางคนต้องเสียชีวิต เมื่อผู้หญิงเข้ามาหา “ศูนย์ประสานงานเพราะรักพักใจ ...

แสดงความคิดเห็น/แลกเปลี่ยนเรียนรู้
AreaHpp Facebook