BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates

ทีมวิชชาการ ๔ ภาคดันพื้นที่นิทรรศการในงานสมัชชาสุขภาพครั้งที่ ๑๐ หวังสร้างพื้นที่สื่อนวัตกรรมการทำงานวิชชาการด้วยนิทรรศการที่มีชีวิต

งานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ ๑๐ จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ อิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี จ.นนทบุรี ทีมวิชชาการ ๔ ภาคดันพื้นที่นิทรรศการในงานสมัชชาสุขภาพครั้งที่ ๑๐ หวังสร้างพื้นที่สื่อนวัตกรรมการทำงานวิชชาการด้วยนิทรรศการที่มีชีวิต

เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมสานใจ ๑/๒ ชั้น ๖ อาคารสุขภาพแห่งชาติ อ.เมือง จ.นนทบุรี คณะอนุประสานการพัฒนานโยบายสาธารณะ ร่วมกับภาคีเจ้าภาพประเด็นนิทรรศการและเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ร่วมประชุมเตรียมประเด็นนิทรรศการในงานสมัชชาสุขภาพครั้งที่ ๑๐ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสรุปประเด็นและรูปแบบการนำเสนอนิทรรศการในงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติและเตรียมส่งต่อข้อมูลให้คณะผู้จัดงาน โดยแบ่งพื้นที่นิทรรศการ ๓ โซน ได้แก่

-โซนนิทรรศการมีชีวิต สานพลังเครือข่ายสะท้อนความสำเร็จ ๑๐ ปี   พรบ.สุขภาพแห่งชาติ

-โซนดอกผลจาก พรบ.สุขภาพแห่งชาติ ๕ ประเด็น

-โซนนวัตกรรมจากพื้นที่ ๔ ภาค

โดยสรุปข้อคิดเห็นจากทีมวิชชาการและสื่อ ๔ ภาค ต้องการให้มีพื้นที่นิทรรศการที่ร้อยเรียงการทำงานอันเป็นนวัตกรรมของพื้นที่ทั้ง ๔ ภาคเป็นเรื่องราวเดียวกันผ่านการนำเสนอของแต่ละภาคในรูปแบบนิทรรศการที่มีชีวิต อาทิ การตั้งวงเสวนาในบูทนิทรรศการ การเล่าเรื่องผ่านการแสดงทางศิลปวัฒนธรรมประจำภาค รวมถึงการถ่ายทอดชุดความรู้แก่ผู้เข้าชมนิทรรศการ และการเสวนาในห้องวิชาการในงานสมัชชา สำหรับงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ ๑๐ จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ อิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี จ.นนทบุรี

เครือข่ายสมัชชาสุขภาพภาคเหนือ โดยคุณ ประดิษฐ์ เลี้ยงอยู่

เผยแพร่วันที่  ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐ รูปแบบข่าว เพจสมัชชาสุขภาพพื้นที่

Check Also

“นักสื่อสารสุขภาวะภูมิภาค” ผนึกกำลัง เปิดพื้นที่สื่อสาร การขับเคลื่อนโยบายสาธาณะเพื่อสุขภาวะ

  เมื่อวันที่ 17-18 กันยายน พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมสุชน 3 ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ เกิดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนเชิงปฏิบัติการเครือข่ายคนทำงานสื่อสารขับเคลื่อนโยบายสาธาณะเพื่อสุขภาวะ ซึ่งประกอบด้วยเครือข่ายคณะทำงานสื่อสารในระดับภาคเหนือ ภาคอีสาน ...

แสดงความคิดเห็น/แลกเปลี่ยนเรียนรู้
AreaHpp Facebook