BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates

การประชุมคณะกรรมการสมัชชาสุขภาพจังหวัดบุรีรัมย์

วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ทพ.จีระศักดิ์ ทิพยสุนทรชัย รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสมัชชาสุขภาพจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อขับเคลื่อนโยบายสาธารณะ เพื่อคนบุรีรัมย์ใน ๓ ประเด็น เพื่อให้ได้ประเด็นข้อเสนอ ไปสู่การกำหนดนโยบาย ในแต่ละประเด็น ได้แก่

๑ ปัญหาวัยรุ่นบุรีรัมย์ (ท้องก่อนวัยอันควร / เด็กแว้น / ติดเกมส์ /สุขภาพจิต /ยาเสพติด ฯลฯ

๒. ปัญหาสุขภาพผู้สูงอายุ (Long Term Care)

๓. ปัญหาด้านอาหารปลอดภัย / ตลาดสีเขียว

สุเทพ พันธุระ

Check Also

ท้องไม่พร้อม ปัญหาวัยรุ่นใครดูแล

ถ้าเด็กผู้หญิงคนหนึ่งท้องไม่พร้อม ศูนย์ประสานงานเพราะรักพักใจ จะช่วยเด็กอย่างไร? “ผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อมแต่ตัดสินใจเก็บเด็กไว้ เกิดจากหลายเหตุผล บางคนกลัวบาป บางคนไม่มีความรู้เรื่องอนามัยเจริญพันธุ์ กว่าจะรู้อายุครรภ์ก็เกินกำหนด บางคนรู้ตอนอายุครรภ์ยังน้อย พอตอนใกล้จะคลอด ปรากฏว่าผู้ชายขอแยกตัว เลยต้องยอมเก็บเด็กไว้ จำนวนไม่น้อยตัดสินใจเอาออกทั้งที่อาจเกิดอันตราย บางคนต้องตัดมดลูกทิ้ง และบางคนต้องเสียชีวิต เมื่อผู้หญิงเข้ามาหา “ศูนย์ประสานงานเพราะรักพักใจ ...

แสดงความคิดเห็น/แลกเปลี่ยนเรียนรู้
AreaHpp Facebook