BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates

ยุทธศาสตร์การพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม ระดับพื้นที่ (จังหวัด-เขต) ปี ๒๕๕๙-๖๑

ยุทธศาสตร์การพัฒนา PHPP ระดับพื้นที่ในอีก ๓ ปีข้างหน้าจะเป็นอย่างไร?

ยุทธศาสตร์การทำงานของสำนักปฏิบัติการพื้นที่เป็นแบบไหน? 

::๑๒ คือรหัสลับอะไร?

Picture1

…ติดตามได้จากเอกสารเหล่านี้…

1) ยุทธศาสตร์ร่วมภาคและยุทธศาสตร์ ๔ ภาค (ไฟล์ Powerpoint)

2)  ยุทธศาสตร์ร่วมภาคและยุทธศาสตร์ ๔ ภาค 4.25581109-Area Strategy-A3(Sumary) edit 21 ก.ย. 58 (ไฟล์ Word)

Check Also

“นักสื่อสารสุขภาวะภูมิภาค” ผนึกกำลัง เปิดพื้นที่สื่อสาร การขับเคลื่อนโยบายสาธาณะเพื่อสุขภาวะ

  เมื่อวันที่ 17-18 กันยายน พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมสุชน 3 ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ เกิดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนเชิงปฏิบัติการเครือข่ายคนทำงานสื่อสารขับเคลื่อนโยบายสาธาณะเพื่อสุขภาวะ ซึ่งประกอบด้วยเครือข่ายคณะทำงานสื่อสารในระดับภาคเหนือ ภาคอีสาน ...

แสดงความคิดเห็น/แลกเปลี่ยนเรียนรู้
AreaHpp Facebook