BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates

ดาวน์โหลด “การพัฒนาพื้นที่เรียนรู้ (พื้นที่ต้นแบบ) : ธรรมนูญสุขภาพพื้นที่ ๑๓ แห่ง”

AHS20150907

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุม (PowerPoint) โดย สุทธิพงษ์ วสุโสภาพล ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ / ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนปฏิบัติการพื้นที่ ในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้  “การพัฒนาพื้นที่เรียนรู้ (พื้นที่ต้นแบบ) : ธรรมนูญสุขภาพพื้นที่”  ระหว่างวันที่ ๗-๘ กันยายน ๒๕๕๘ ณ โรงแรมอมารีแอร์พอร์ต กรุงเทพฯ

 

คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์นำเสนอ พื้นที่เรียนรู้ธรรมนูญฯ (7-8 กย. 58)

Check Also

powerpoint งาน WS เสริมศักยภาพด้านการสื่อสาร

แชร์เพิ่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อ   ดร.มานะ ตรีรยาภิวัฒน์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ที่ สถาบันวิชาการ TOT วันที่ 31 มีนาคม – 1 เมษายน 2559 ...

แสดงความคิดเห็น/แลกเปลี่ยนเรียนรู้
AreaHpp Facebook