BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates

อุบลฯ หวั่นสารพิษตกค้างในพืชผล เล็งเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพปี 56 ตั้งเป้า เพิ่มพื้นที่เกษตรอินทรีย์ภายใน 5 ปี

ชาวนาอินทรีย์เมืองดอกบัวร่วมผลักดันมติสมัชชาสุขภาพปี56 อุบลราชธานีแห่งเกษตรอินทรีย์ ประกาศแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ตั้งเป้าเพิ่มพื้นที่ผลิตจาก 0.39% เป็น 1% ภายในปี 2564

วันที่ 8 สิงหาคม 2558 ณ ชั้น G ห้างสรรพสินค้าซิตี้มอลล์ สุนีย์ เครือข่ายเกษตรกรอินทรีย์ กินสบายใจร่วมกับภาคีเครือข่ายสมัชชาสุขภาพจังหวัดอุบลราชธานี ทั้งภาครัฐ เอกชน และผู้ประกอบการ ร่วมกันจัดงานเทศกาลกินสบายใจห่างไกลโรคปี 3 ครั้งที่ 2 เพื่อเปิดพื้นที่ให้เกษตรกรอินทรีย์พบปะผู้บริโภคคนเมือง รณรงค์ให้เห็นความสำคัญของการกินอาหารไร้สารพิษ ให้เกษตรกรลดการใช้สารเคมีทางการเกษตรหันมาทำเกษตรอินทรีย์มากขึ้น โดยมีตัวแทนเกษตรกรอินทรีย์ นายปิยะทัศน์ ทัศนิยม กล่าวเปิดงาน และนายประทีป กีรติเรขา ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นายสุรพร ลอยหา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี พลตรีนิรุทธ เกตุศิริ ผบ.มทบ. 22 นายอาคม ศรีประภาพงศ์ ผู้ช่วยจังหวัดอุบลราชธานี เข้ารับฟัง และแสดงความคิดเห็นให้กำลังใจเกษตรกรอินทรีย์ ผู้มาร่วมงานในครั้งนี้

นายปิยะทัศน์ ทัศนิยม ตัวแทนเกษตรกร กล่าวถึงสถานการณ์เกษตรอินทรีย์ในจังหวัดอุบลราชธานีว่า ขณะนี้จังหวัดมีพื้นที่เกษตรอินทรีย์ ประมาณ 22,800 ไร่ จากพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 5,800,000 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.39 อีกพื้นที่ที่เหลือนั้นเป็นเกษตรเคมี ซึ่งหมายถึงแผ่นดินเกษตรกรรมจังหวัดอุบลราชธานีเต็มไปด้วยสารพิษ นำไปสู่การตกค้างของสารพิษในพืชผลทางการเกษตร และส่งผลกระทบไปสู่สุขภาพของคนและสิ่งแวดล้อม แต่ขณะนี้เกษตรกรยังไม่รู้ตัวว่ากำลังตกอยู่ใต้ภาวะวิกฤต มีหนทางรอดเดียวที่จะกอบกู้ผืนดิน และสิ่งแวดล้อมคืนมา คือต้องหันมาทำเกษตรอินทรีย์เท่านั้น จากการทำงานของเครือข่ายเกษตรกรที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วนจนเกิดนโยบาย “อุบลราชธานีแห่งเกษตรอินทรีย์” และมีการมอบยุทธศาสตร์เกษตรอินทรีย์แก่ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในงานเทศกาลกินสบายใจฯ ที่ผ่านมา และในครั้งนี้ได้จัดทำแผนปฏิบัติการ เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เกษตรอินทรีย์ ให้บรรลุตามเป้าหมายวางไว้ คือการเพิ่มพื้นที่เกษตรอินทรีย์เป็น 1 % ภายในปี 2564

นอกจากนี้ นายประทีป กีรติเรขา ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ยังได้กล่าวให้กำลังใจแก่เกษตรกรอินทรีย์ว่า ขอขอบคุณเกษตรกรอินทรีย์ที่ได้เป็นผู้ให้ชีวิตที่ดีขึ้นและมีความเข้มแข็ง อดทน มุ่งมั่นทำเกษตรอินทรีย์ คุณค่าของเกษตรอินทรีย์คือความดีงาม และถือโอกาสขอบคุณคุณสุนีย์ที่เปิดพื้นที่ชั้น G ให้เกษตรกรมาจัดตลาดนัดสีเขียวกินสบายใจทุกวันเสาร์

พร้อมการนี้ นายสุรพร ลอยหา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ยังได้กล่าวความรู้สึกว่า มีความภาคภูมิใจมากที่ได้เห็นการทำงานของเกษตรกรมีความก้าวหน้า มีการขยายตัวทั้งพื้นที่การผลิต จำนวนสมาชิก ตนเองได้มาเปิดงานครั้งนี้เป็นครั้งที่ 4 แล้ว เห็นตั้งแต่เริ่มต้นประกาศเป็นวาระหรือนโยบาย ตลอดเวลาที่ผ่านมาได้มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง และขอขอบคุณเกษตรกรที่ได้มุ่งมั่นทำเรื่องเกษตรอินทรีย์ เพราะปัจจุบันพบว่าสารตกค้างในผลผลิตมีมากกว่าครึ่งที่มีสารปนเปื้อนเกษตรกรอินทรีย์ช่วยให้ปัญหานี้หมดไป ผู้บริโภคมีความสบายใจในการบริโภคสินค้าเกษตร

นอกจากนี้ภายในงานมีการจำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ อาหารแปรรูป ผัก ผลไม้ การจัดแสดงนิทรรศการมีชีวิต สาธิตการแปรรูปขนมไอศกรีมจากข้าวพื้นบ้านน้ำตาลต่ำเพื่อเพิ่มมูลค่าการผลิต การแสดงดนตรีและการเสวนาในหัวข้อต่างๆเกี่ยวกับความรู้เกษตรอินทรีย์ ทำให้เกษตรกรได้ยกระดับความรู้จากผู้ผลิตมาสู่การแปรรูปซื้อขายในตลาดมากยิ่งขึ้น

Check Also

“นักสื่อสารสุขภาวะภูมิภาค” ผนึกกำลัง เปิดพื้นที่สื่อสาร การขับเคลื่อนโยบายสาธาณะเพื่อสุขภาวะ

  เมื่อวันที่ 17-18 กันยายน พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมสุชน 3 ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ เกิดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนเชิงปฏิบัติการเครือข่ายคนทำงานสื่อสารขับเคลื่อนโยบายสาธาณะเพื่อสุขภาวะ ซึ่งประกอบด้วยเครือข่ายคณะทำงานสื่อสารในระดับภาคเหนือ ภาคอีสาน ...

แสดงความคิดเห็น/แลกเปลี่ยนเรียนรู้
AreaHpp Facebook