BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates

นนส. 58 เสริมพลังปัญญา ลงพื้นที่เมืองแปดริ้ว เรียนรู้ 3 เครื่องมือขับเคลื่อนสุขภาวะ

จากความมุ่งมั่นของนนส.หรือนักสานพลังนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม เดินทางข้ามน้ำ ข้ามทะเล ผ่านสายแดดและลมฝน มุ่งสู่ทิศตะวันออกที่เมืองฉะเชิงเทรา หรือที่เรารู้จักกันดี ในนาม “เมืองแปดริ้ว” จากตำนานปลาช่อนตัวใหญ่ ที่แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่แถบแม่น้ำบางปะกง เพื่อมาเสริมพลังปัญญาในการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม นำไปสู่การนำความรู้ไปพัฒนาบ้านเมืองของตนเอง

วันนี้( 20 มิถุนายน 2558 )นนส. ปี 58 ส่วนกลาง ได้มาเรียนรู้กระบวนการเครื่องมือสมัชชาสุขภาพ ที่รู้จักกันดี ถ้าดูตาม พรบ.สุขภาพแห่งชาติ ปี 2550 ที่ได้กำหนดไว้ในมาตรา 25 มีอยู่ 3 เครื่องมือหลักๆ ได้แก่ การใช้กระบวนการสมัชชาสุขภาพ การใช้ประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ หรือ CHIA และธรรมนูญสุขภาพ ด้วยเครื่องมือที่กำหนดไว้ ภาคีเครือข่ายก็ได้นำเครื่องมือดังกล่าวไปปรับใช้ในพื้นที่ทั่วประเทศ

พื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ก็ได้มีการนำเครื่องมือสมัชชาสุขภาพไปใช้ในพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่ด้วยเช่นกัน เช่น พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบของการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินบริเวณเขาหินซ้อน การลักลอบทิ้งขยะพิษจากโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ และนอกพื้นที่ ซึ่งมีการนำเอาเครื่องมือประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ ไปใช้ในการประเมินผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับพี่น้องชาวบ้านในพื้นที่ และ มีการทำธรรมนูญสุขภาพพื้นที่ตำบลหนองแหน อำเภอพนมสารคาม เพื่อรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมที่จะเกิดขึ้นในอนาคต นอกจากนี้ยังมีการแลกเปลี่ยนการนำเครื่องมือกระบวนการสมัชชาสุขภาพไปใช้ โดยมีจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งได้รับรางวัลการนำกระบวนการสมัชชาสุขภาพไปขับเคลื่อนอย่างโดดเด่นปี 2557 ที่ผ่านมา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน

หนองแหนเป็นพื้นที่ตำบลหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากการขยายตัวของอุตสาหกรรมในพื้นที่ เขตเมืองระยอง เมืองฉะเชิงเทรา บริเวณแนวยาวขนาดเส้นถนนสาย 304 ตามนโยบายรัฐบาลที่ได้วางแผนไว้ เพื่อสะดวกในการขนส่งลงท่าเรือที่แหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี และผลกระทบจากอุตสาหกรรมในรอบเขตปริมณฑล อาทิ แถบจังหวัดสมุทรปราการ ฯลฯ

นายจร เนาวโอภาส เป็นหนึ่งคนที่ได้รับผลกระทบจากการสร้างโรงงานอุตสาหกรรม เล่าให้เพื่อนภาคีเครือข่ายฟังว่า บริบทตำบลหนองแหน เป็นพื้นที่ราบลูกฟูกเชิงเขา มีหนองน้ำขนาดใหญ่ที่มีแหนขึ้นเป็นจำนวนมาก เหมาะสมในการทำเกษตรกรรม ปลูกพืชไร่ พืชสวน และการทำปศุสัตว์ ถือว่าเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญแห่งหนึ่งของภาคตะวันออก ประมาณปี 2545 เริ่มมีนายทุนภายนอกเข้ามาซื้อที่ดินเพื่อขุดหน้าดินขายในหลายจุด ทำให้เกิดบ่อดินร้าง กระจายอยู่รอบชุมชน ขณะเดียวกันก็มีนายทุนหัวใสคิดหาผลประโยชน์จากบ่อดินนั้นจึงมีการซื้อบ่อร้างเพื่อฝังกลบขยะจากโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆในพื้นที่ใกล้เคียงและแถบปริมณฑล ทำให้เกิดปัญหาเรื่องกลิ่นเหม็นรุนแรง และมีฝุ่นฟุ้งกระจายไปทั่วบริเวณตำบลหนองแหน ชาวบ้านในชุมชนพยายามยื่นคัดค้าน

อย่างไรก็ตามหลังจากผู้ใหญ่บ้านจบ เนาวโอภาส ได้จบชีวิตจากการต่อสู้กับนายทุน กลุ่มชาวบ้านก็ยิ่งมีความเข้มแข็งมากขึ้น ทำให้มีคนเข้ามาร่วมในการขับเคลื่อนเรื่องนี้มากยิ่งขึ้น เช่น นักวิชาการจากมหาวิทยาลัยนเรศวร เข้ามาช่วยในการแก้ไขปัญหาน้ำดื่ม น้ำใช้ และน้ำในบ่อที่ปนเปื้อนสารพิษให้ลดน้อยลงจนเกิดความปลอดภัยต่อชาวบ้านได้สำเร็จ ไปอีกขั้น

จากกรณีศึกษาทำให้นักสานพลังนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมปี 58 ส่วนกลาง นั้นได้มาเรียนรู้เรื่องราวการต่อสู้ประเด็นปัญหาด้านสุขภาพของพี่น้องเครือข่าย เรียนรู้วิธีการ ซึ่งจะนำวิธีการไปใช้ในพื้นที่ของตนเองต่อไป

Check Also

มหกรรมคนพิจิตรตามรอยพ่ออย่างพ่อเพียง

จากการจัดงานงานมหกรรมคนพิจิตรตามรอยพ่ออย่างพ่อเพียง เมื่อวันที่ 14 ก.ย. 2560 ที่บึงสีไฟ จ.พิจิตร เป้าหมายหลักเพื่อเชื่อมพลังปัญญาของคนต้นแบบและคนที่ทำตามรอยพ่อ เชื่อพลังเครือข่ายทั้ง 4 ด้านคือด้านสุขภาพ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม และเชื่อมขยายแผนงานสู่อนาคต ...

แสดงความคิดเห็น/แลกเปลี่ยนเรียนรู้
AreaHpp Facebook