BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates

นพ.อำพล จินดาวัฒนะ มอบของที่ระลึกเพื่อเป็นเกียรติให้แก่เครือข่ายนักเขียนสุขภาวะ

ในโอกาสครบรอบ 2 ปี เว็บไซต์สมัชชาเพื่อสุขภาพเฉพาะประเด็น/พื้นที่ www.areahpp.net และครบรอบ 1 ปี ของการเกิดเครือข่ายนักเขียนสุขภาวะ areahpp.net ภายใต้สำนักสนับสนุนปฏิบัติการพื้นที่ (สปพ.) จัดกิจกรรมมอบปากกา อันเป็นสัญลักษณ์ของคนทำงานสื่อสาร เพื่อเป็นเกียรติแก่เครือข่ายนักเขียน ที่ร่วมกันก่อร่างสร้างฝัน ถักทอเครือข่ายสายใยคนทำงานด้านสุขภาวะเข้าไว้ด้วยกัน ผ่านตัวหนังสือ เพื่อบอกเล่าถึงประสบการณ์ แนวคิด ในกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 ที่โรงแรมไมด้า ทาราวดี แกรนด์ นครปฐม www.areahpp.net จัดกิจกรรมมอบของที่ระลึกให้กับเครือข่ายนักเขียนสุขภาวะ ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นพ.อำพล จินดาวัฒนะ เลขาธิการคณะกรรมการสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ (สช.) เป็นผู้มอบ โดยมีเครือข่ายนักเขียนผู้เริ่มก่อการ และสานต่อการทำงานอย่างต่อเนื่อง มีรายนามดังต่อไป

  1. คุณสุทธิพงษ์ วสุโสภาพล ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนปฏิบัติการพื้นที่ สช.
  2. คุณวิสุทธิ บุญญะโสภิต ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
  3. คุณวันพิพัฒน์ คมภักดี เครือข่ายนักเขียนสุขภาวะ ภาคกลาง/ตะวันออก
  4. คุณวิสุทธิ์ เหล็กสมบูรณ์ เครือข่ายนักเขียนสุขภาวะ ภาคเหนือ
  5. คุณนฤเทพ พรหมเทศน์ เครือข่ายนักเขียนสุขภาวะ ภาคเหนือ
  6. คุณทรงพล ตุละทา ผู้ดูแลระบบเว็บไซต์ และเครือข่ายนักเขียนสุขภาวะ ภาคอีสาน
  7. คุณพีธากร ศรีบุตรวงษ์ เครือข่ายนักเขียนสุขภาวะ ภาคอีสาน
  8. คุณรพินทร์ ยืนยาว เครือข่ายนักเขียนสุขภาวะ ภาคอีสาน
  9. คุณวินิจ ชุมนูรักษ์ เครือข่ายนักเขียนสุขภาวะ ภาคใต้
  10. คุณกุลรภัส ทองขาว เครือข่ายนักเขียนสุขภาวะ ภาคใต้

ทีมงาน www.areahpp.net มิอาจหาญกล่าวขอบคุณสำหรับการร่วมก่อการ เพราะมองอย่างไรเสีย ทั้งหมดนั้นเป็นการร่วมกันก่อ โดยไม่ใช่เพื่อตัวเว็บไซต์เอง แต่เพื่อประโยชน์ของคนทำงานเพื่อสุขภาพในแต่ละพื้นที่ ตั้งแต่ระดับตำบล ไปจนถึงระดับภูมิภาค รวมถึงสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น ดังเจตนารมย์ของเว็บไซต์ ที่มีบทบาทในการเป็นพื้นที่สาธารณะ ให้สำหรับคนทำงานเพื่อสุขภาพได้เข้ามาใช้งาน มาอ่าน มาเรียนรู้ มาแบ่งปันประสบการณ์ของแต่ละพื้นที่ร่วมกัน อันจะก่อให้เกิดสังคมสุขภาวะยังประโยชน์ถึงคนไทยทั้งประเทศ สิ่งที่จะกล่าวได้นั้นก็คือ ขอเป็นอีกหนึงพลัง และกำลังใจให้คนทำงานสื่อสารสุขภาวะได้ร่วมกันส่งเสียง ร้อยเรียงเรื่องราว

สุทธิพงษ์  วินิจ   พีธากร

ปากกา  วันพิพัฒน์

งานสื่อสารเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์สำคัญของกระบวนการสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่ และประเด็น (สปพ.) เป็นพลังในการทำงานขับเคลื่อนการพัฒนา ตั้งแต่ในระดับปัจเจค ไปจนถึงระดับประเทศ หรือแม้แต่ในระดับโลก ซึ่งเครือข่ายนักเขียนเพื่อสุขภาวะ คือผู้ที่เห็นความสำคัญของพลังการสื่อสารที่จะสร้างพลังแห่งการรับรู้ สร้างความรู้ร่วม อันจะนำไปสู่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เชื่อมโยงการทำงาน

หวังเป็นที่สุดว่าในอนาคตอันใกล้นี้ จะได้เห็นเพื่อนร่วมทางงานเขียนหน้าใหม่ เข้าร่วมขบวนเป็นนักสื่อสารสุขภาวะร่วมกัน หากเปรียบงานเขียนเหล่านี้ ก็คงคล้ายเทียนแสงน้อย จุดติดส่องสว่างทางปัญญาให้เห็นกระบวนการคนทำงานเพื่อสุขภาวะในพื้นที่ ทีละเล็กทีละน้อย ค่อยๆ สว่างไสวกระจายเต็มพื้นที่ทั่วประเทศไทย และที่นี่ www.areahpp.net จะกลายเป็นบ้านหลังใหญ่ สำหรับพี่น้องเครือข่ายได้ร่วมใช้ ร่วมอยู่อาศัยอย่างเข้มแข็ง ยั่งยืน

Check Also

“นักสื่อสารสุขภาวะภูมิภาค” ผนึกกำลัง เปิดพื้นที่สื่อสาร การขับเคลื่อนโยบายสาธาณะเพื่อสุขภาวะ

  เมื่อวันที่ 17-18 กันยายน พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมสุชน 3 ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ เกิดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนเชิงปฏิบัติการเครือข่ายคนทำงานสื่อสารขับเคลื่อนโยบายสาธาณะเพื่อสุขภาวะ ซึ่งประกอบด้วยเครือข่ายคณะทำงานสื่อสารในระดับภาคเหนือ ภาคอีสาน ...

แสดงความคิดเห็น/แลกเปลี่ยนเรียนรู้
AreaHpp Facebook