BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates

3 ความคิด เชื่อมถึง นนส. จาก อ.สุทธิพงษ์ “หัวใจสาธารณะ จิตเชื่อมั่นตนเองและผู้อื่น สร้างนวัตกรรมสู่ผู้ถูกเลือก”

มีมุขปาฐะ หนึ่งได้กล่าวว่า ยิ่งทำยิ่งง่าย ยิ่งทำยิ่งเบา ยิ่งทำ ยิ่งสบาย และขอต่อว่ายิ่งทำยิ่งเหมือนไม่ได้ทำ นักสานพลังคือสิ่งนี้ สิ่งที่ท่านทำที่คิดว่าหนักนี้ จะเหมือนว่าไม่ได้ทำ เพราะพวกเราได้ช่วยกันทำ ประโยคเปิดเรื่องชวนคุยของ คุณสุทธิพงษ์ วสุโสภณกุล ผู้อำนวยการโปรแกรมพัฒนาศักยภาพ นนส. ในเวทีเปิดพื้นที่ทางสังคม (Open public space) “นนส. 55 – 58: สานสัมพันธ์ เชื่อมความคิด สานทิศทาง สู่อนาคต” ที่อิมแพ็ค เมืองทองธานี ได้กล่าวให้ข้อมูลสถานการณ์การขับเคลื่อนเครือข่ายนักสานพลังขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม โปรดอ่าน…

มีคนถามอยู่เสมอว่า นนส.คือะไร เป็นแล้วจะได้อะไร มีแต่คนอยากรู้ว่ามีประโยชน์อะไร? ผมก็อยากจะให้ท่านถามสิ่งเหล่านี้ ถามต่อไปเถิด เพื่อที่ซักวันหนึ่งเราจะได้อะไรจากการถามนี้ ดังนั้นถ้าจะถามอะไรต่อไป ก็ขอให้เปลี่ยนเป็นว่า ถ้าเราเข้าไปเป็นเครือข่ายแล้วจะนำประโยชน์ให้สังคมได้อย่างไร? จะดีกว่า เรากำลังอยู่บนอุดมการณ์เดียวกัน เมื่อมีสิ่งนี้ จึงมีกันในวันนี้

วันนี้อยากจะเชื่อมความคิดกับพวกเราทุกคน การที่เราได้มีโอกาสมาพบกัน รู้จัก ถามไถกันแบบเพื่อนที่ห่วงใยกัน ก็นับเป็นเรื่องที่ยากอย่างยิ่ง ผมอยากจะบอกว่า นนส.ที่มีอยู่ตอนนี้เป็น นนส.แห่งประเทศไทย มี นนส.เดียวเท่านั้นครับ และการมีรุ่นมากำหนดก็เพื่อการจัดการเท่านั้นเอง ดังนั้นเราจึงไม่มีรุ่นพี่รุ่นน้อง เรามีแต่พี่น้อง และรู้ว่าเราเข้าเป็น นนส.ในปีไหนเท่านั้นเอง เราเป็นกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งที่เหมือนกัน และมีทิศทางใกล้เคียงกัน

หลังจากนั้น ได้เข้าสู่ข้อมูลเครือข่าย นนส. โดย คุณสิทธิพงษ์ได้ให้ข้อมูลว่า นักสานพลังตอนนี้มีทั้งหมด 368 คน และทั้งหมดนี้กำลังจะไปสานพลังเพื่อเปลี่ยนแปลงสังคม สังคมจะขับเคลื่อนไปแค่ไหน ก็อยู่ที่พวกเราทุกคน จากจุดเริ่มต้น นนส. มีแค่ 93 คน ในปีถัดมาก็ขยับมาอีกปีละเฉลี่ย 40 คน กระทั่งปีล่าสุดมีเพิ่มเข้ามาพร้อมกันทั่วประเทศสองร้อยกว่าคน

ร้อยละของ นนส.ในประเทศไทย เมื่อแบ่งตามภาค ภาคกลางมี 21% ภาคเหนือมี 24% ภาคอีสานมี 24% และภาคใต้มี 23% จะเห็นว่าเฉลี่ยโดยใกล้เคียงกัน รวมถึงหากแบ่งตามเพศเฉลี่ยแล้ว ก็ใกล้เคียงเช่นกัน โดยแบ่งเป็น ชาย 53% และหญิง 47% และหากแบ่งข้อมูลตามบทบาททางสังคม พบว่า ภาคประชาสังคมมี 43% ภาครัฐมี 43% และภาควิชาการ 13% นอกจากนี้ยังมีพระภิกษุอยู่อีก 1 คน การแสดงข้อมูลเหล่านี้ เพราะแสดงให้เห็นว่า ทั้งหมดเป็นความพยายามในการคัดสรร คัดเลือก เพื่อเปิดพื้นที่ให้ทุกพื้นที่ทุกภาคส่วน ได้เกลี่ยพลังร่วมกัน อย่างเท่าเทียม

ก่อนจะปิดท้ายคุณสุทธิพงษ์ ได้ฝากให้ทุกคนเชื่อมความคิดใน 3 ประเด็น ประเด็นแรกคือหัวใจ และจิตใจของ นนส. นั่นคือการมีจิตใจที่คิดเพื่อสาธารณะ เพิ่มขึ้นมาจากเพื่อตัวเอง นี่คือสิ่งที่ต้องมีอยู่เสมอ ถ้าคิดได้อย่างนี้ เราจะไปข้างหน้าต่อได้ และขณะที่คิดเผื่อสาธารณะ หมายถึงเราได้เปิดพื้นที่ให้คนอื่นเข้ามาร่วมเดินไปกับเรา

ประเด็นที่สอง ในแต่ละวันเราได้พบผู้คนที่หลากหลาย และในคนเหล่านั้นมีคนที่มีความรู้ และเก่งหลายอย่าง ทั้งสิ่งที่เราเก่ง และสิ่งที่เราไม่เป็นเลย ดังนั้นทิศทางประการที่สองที่อยากจะเชื่อมไว้ ก็คือถึงเวลาที่เราต้องปรับจิตใจให้เชื่อเป็นพื้นฐานว่า คนอื่นก็ทำได้เช่นกัน เราไม่ได้เก่งคนเดียว เมื่อเราคิดอย่างนี้ได้ เราจะเป็นคนนอบน้อม มองเห็นคนอื่น อีกเชื่อหนึ่งเพื่อที่จะทำให้เรามีใจในเรื่องของการสานพลัง เมื่อสักครู่เราเชื่อว่าคนอื่นทำได้ ข้อนี้จะต้องเชื่อว่าเราก็ทำได้ ประเด็นนี้สำคัญมาก เราต้องเชื่อ มั่นใจว่าเราก็ทำได้ “ข้าก็หนึ่งในตองอู” หัวใจจะได้ฮึกเหิมขึ้นมา

ประการที่สาม กับคำถามว่า “เราอยากถูกเลือก หรือเราอยากเป็นคนเลือกเอง” ทิศทาง นนส. สิ่งสำคัญหลังจากพบปะเชื่อมโยงความคิดร่วมกัน หัวใจต่อไปก็คือการคิดนวัตกรรมร่วมกัน ถ้าเราทำสิ่งที่เป็นนวัตกรรม และทำสิ่งนั้นอยู่เสมอ คนอื่นจะเชื่อว่าเราทำได้ คุณสุทธิพงษ์ได้เล่าเรื่อง คณบดีในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง เป็นคนต่างชาติ ตนได้ถามเพื่อนซึ่งเป็นอาจารย์อยู่ในคณะนั้นว่า ทำไมคนต่างชาติจึงได้มาทำงานในตำแหน่งนี้ และได้รับคำตอบว่า เป็นเพราะคอนเนคชั่น นั่นเป็นเพราะเขาถูกเลือก ฝากข้อคิดนี้ถึง นนส.ทุกท่าน เมื่อเราสานเครือข่ายร่วมกัน เมื่อเราเชื่อว่าเราทำได้ และทำในสิ่งที่เป็นนวัตกรรมอย่างซ้ำๆ คนอื่นจะเชื่อว่าเราทำได้ และเราจะถูกเลือก

หนึ่งนั้นหัวใจสาธารณะ สองคือจิตเชื่อมั่นตนเองและผู้อื่น สามท้ายสุดสร้างนวัตกรรมสานเครือข่าย เป็นผู้ถูกเลือกที่เป็นพลังสำคัญของสังคมไทย

Check Also

“นักสื่อสารสุขภาวะภูมิภาค” ผนึกกำลัง เปิดพื้นที่สื่อสาร การขับเคลื่อนโยบายสาธาณะเพื่อสุขภาวะ

  เมื่อวันที่ 17-18 กันยายน พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมสุชน 3 ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ เกิดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนเชิงปฏิบัติการเครือข่ายคนทำงานสื่อสารขับเคลื่อนโยบายสาธาณะเพื่อสุขภาวะ ซึ่งประกอบด้วยเครือข่ายคณะทำงานสื่อสารในระดับภาคเหนือ ภาคอีสาน ...

แสดงความคิดเห็น/แลกเปลี่ยนเรียนรู้
AreaHpp Facebook