BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates

ทักทายรายเดือนเมษายน 2558

สวัสดีเพื่อนภาคีเครือข่ายสมัชชาสุขภาพทุกท่านครับ เดือนมหาสงกรานต์นี้ต้องนับเป็นปีใหม่ของคนไทย เราเริ่มต้นเดือนด้วยเวทีเชื่อมเครือข่ายสานพลังขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม ของภาคกลาง วันที่ 2 – 3 เมษายน 2558 ที่โรงแรมปริ้นซ์พาเลซ กรุงเทพฯ สำหรับเวทีนี้มีเป้าหมายเพื่อวางยุทธศาสตร์กำหนดทิศทางพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม ในอีก 3 ปีข้างหน้า คือปี พ.ศ. 2558 – 2560

การวางยุทธศาสตร์ในครั้งนี้เปรียบได้ว่า เป็นการกางร่มในระดับพื้นที่ เพื่อขึ้นไปหาร่มใหญ่ หรือเรียกได้ว่าเป็นการวางนโยบายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ จากล่างขึ้นบน ซึ่งเมื่อสามปีที่ผ่านมานั้น รูปแบบจะเป็นการที่ผู้สนับสนุน จะเป็นผู้วางแนวนโยบาย ส่วนพื้นที่จะนำนโยบายที่วางไว้แล้วนั้นไปปรับใช้ ดังนั้นการวางยุทธศาสตร์ในอีก 3 ปีข้างหน้านี้จะสำคัญมาก ตรงที่ผู้พัฒนานโยบายสาธารณะจะเป็นผู้สร้างยุทธศาสตร์ และใช้ยุทธศาสตร์ที่กำหนดขึ้นเอง เพื่อให้เกิดการเป็นเจ้าของนโยบายของตนเอง ส่วนบทบาทของสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ จะเป็นผู้สนับสนุนการสร้างการมีส่วนร่วม เรียกได้ว่า เป็นการวางนโยบายที่เกิดจากการมีส่วนร่วม และทุกภาคส่วนได้ร่วมเป็นเจ้าของอย่างแท้จริง

เวทีวางยุทธศาสตร์ที่ว่านี้จะทะยอยจัดทีละภาค ซึ่งขณะนี้ภาคเหนือ และภาคคอีสาน ได้จัดเวทีวางยุทธศสาตร์ไปแล้ว เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ในเดือนนี้จึงเป็นวาระของเพื่อนเครือข่ายภาคกลาง และภาคใต้ โดยภาคใต้จะจัดขึ้นในวันที่ 17 – 18 เมษายน ที่จังหวัดสงขลา และจะนำข้อสรุปของทั้ง 4 ภาคไปเชื่อมโยงเพื่อวางยุทธศาสตร์กำหนดทิศทางพัฒนานโยบายสาธารณะฯ ในระดับประเทศ ก่อนจะนำมาใช้ร่วมกัน ซึ่งเวทีพัฒนายุทธศาสตร์ระดับประเทศนี้จะจัดขึ้นในเดือนพฤษภาคม ทั้งนี้ผลสรุปของเวทีจะเป็นอย่างไร ก็จะได้นำมาบอกเล่าต่อไปในเดือนหน้า

ต่อเนื่อง ในวันที่ 19 – 20 เมษายน เราจะมีงานสรุปบทเรียนการพัฒนานักสานพลังเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม ของปี พ.ศ. 2555 – 2557 จัดขึ้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อจะทำให้ทราบว่าการพัฒนานักสานพลังที่ผ่านมานั้น ได้ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการพัฒนานโยบายสาธารณะในพื้นที่อย่างไร และทำให้เกิดการวางทิศทางในอนาคตเพื่อต่อยอดกระบวนการ และขณะเดียวกันในส่วนของหลักสูตรนักสานพลัง ก็จะได้มีการแลกเปลี่ยนแนวคิดเพื่อพัฒนา และปรับปรุงกระบวนการให้หนุนเสริมการขับเคลื่อนต่อไป

อีกหน้างานในเดือนเมษายนนี้ ยังมีการขยับงานธรรมนูญพื้นที่ สู่ธรรมนูญชาติ ซึ่งเป็นเวทีระดับประเทศอีกด้วย โดยงานจะจัดขึ้นในวันที่ 7 – 8 เมษายน สำหรับพื้นที่ที่เข้าร่วมเวที จะเป็นพื้นที่ที่มีการพัฒนาและมีการประกาศใช้ธรรมนูญสุขภาพแล้ว เรียกอีกอย่างหนึ่งว่างานนี้เป็นการรวมพลคนพัฒนาธรรมนูญ ภายในงานจะมีจัดกระบวนการให้เกิดการหมุนเปลี่ยนองค์ความรู้ และประสบการณ์ sharing & learning เพื่อนำไปสู่การพัฒนาข้อเสนอในการพัฒนาระยะต่อไป

ปิดท้ายปลายเดือน วันที่ 27 – 28 เมษายน เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อพัฒนา และขับเคลื่อน (LDD) การพัฒนาธรรมนูญสุขภาพ ผ่านกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ เป็นกระบวนการขับเคลื่อนกับเพื่อน ในแนวคิด “ลมใต้ปีก” กับ สปสช. โดยกระบวนการนี้เราได้ชวน สปสช. 12 เขต ไปเรียนรู้การขับเคลื่อน สปสช. ระยอง ในระดับเขต และระดับตำบล เพื่อนำไปเป็นแนวทางในการดำเนินงานต่อในพื้นที่

จากนี้ต่อไปในอนาคต เรากำลังจะมีการขับเคลื่อนกระบวนการนโยบายใน 3 ปีข้างหน้า ปี 2558 นับเป็นเป้าหมายหลักของการร่วมกันขับเคลื่อน โดยมีการใช้เครื่องมือ สมัชชาสุขภาพ ธรรมนูญสุขภาพ และ HIA การส่งเสริมสิทธิด้านสุขภาพ รวมถึงเครื่องมืออื่นๆ โดยภาคีเครือข่าย หน่วยงาน/องค์กร มีส่วนร่วมอย่างจริงจัง และต่อเนื่อง ขอเชิญช่วนเพื่อนภาคีเครือข่ายเป็นลมใต้ปีก ร่วมขับเคลื่อนนโยบานสาธารณะเพื่อสุขภาพของคนไทยร่วมกันครับ

Check Also

ทักทายรายเดือนมีนาคม-เมษายน 2559

ทักทายรายเดือน พบกับ คุณสุทธิพงษ์ วสุโสภาพล ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนปฏิบัติการพื้นที่ สช. ได้ทุกเดือนครับ ทาง www.areahpp.net ได้ปรับวิธีการนำเสนอทักทายรายเดือนในรูปแบบคลิปวีดีโอ เป็นคลิปที่ถ่ายทำง่ายๆด้วยโทรศัพท์มือถือ สามารถสื่อสารได้ด้วยอุปกรณ์ใกล้ตัว เราจะได้พบปะกันบ่อยครั้งมากขึ้น

แสดงความคิดเห็น/แลกเปลี่ยนเรียนรู้
AreaHpp Facebook