BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates

มองคุณค่า “นนส.” จากมุมหมออำพล คือแบบฝึกหัดการเคลื่อนไหวทางสังคมเชิงนโยบายสู่การขับเคลื่อนที่ใหญ่ยิ่งกว่า

ในเวทีการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างพื้นที่: ความก้าวหน้า ประสบการณ์ และทิศทางการดำเนินงานโปรแกรมนักสานพลังฯ (นนส.) ระดับภูมิภาค ที่จัดขึ้นที่โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ เมื่อกลางเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ไปจนถึงการลับคมความคิด ถกเถียงถึงคุณค่า ความหมาย ของการมี นนส. ในแต่ละภูมิภาค

กระบวนการนี้เป็นการจัดโปรแกรมการเรียนรู้รูปแบบใหม่ ที่เน้นการมีส่วนร่วม และการกระจายอำนาจ ซึ่งแต่เดิมนั้น นนส. จะต้องเข้าโปรแกรมการเรียนรู้จากส่วนกลาง ที่สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ หรือ สช. จัดขึ้น แต่กระบวนการใหม่ที่ว่านี้เป็นการแยกกันไปจัด กะจายกันไปเรียนรู้ตามภูมิภาคของตนเอง ภายใต้การขับเคลื่อนร่วมกันของ สช. มูลนิธิหมออนามัย วิทยาลัยพยาบาลราชชนนี วิทยาลัยสาธารณสุข โดยมีหัวเรี่ยวหัวแรงในการร่วมออกแบบการเรียนรู้เป็น นนส.รุ่นบุกเบิก 3 รุ่น ปี 2555 – 25557 ที่ผ่านโปรแกรมการเรียนรู้จากส่วนกลาง ก่อนจะพัฒนามาเป็นส่วนภูมิภาคดังเช่นปีนี้

แน่นอนว่า การเริ่มต้นของสิ่งใหม่ ย่อมมีทั้งแง่ดี และอุปสรรคที่รวมมากับการตั้งคำถามมากมาย บนบรรยากาศแห่งความคลุมเครือว่าแนวทางใหม่นี้ จะเป็นแนวทางที่ถูกต้องหรือไม่ เราจะเดินหน้าต่อ หรือกลับไปเรียนรู้ตามโปรแกรมแบบเดิมดี ศักดิ์และสิทธิ์ของความเป็น นนส.ที่ผ่านกระบวนการเรียนรู้จากส่วนภูมิภาค จะทัดเทียมกับกระบวนการที่ผ่านมาจากส่วนกลางหรือไม่ หลักการที่แท้จริงของการพัฒนา นนส. คืออะไร

ช่วงท้ายของการถกแถลงกันนั้น นายแพทย์อำพล จินดาวัฒนะ เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ได้เข้ามาแลกเปลี่ยน ถ่ายทอดมุมมองวิสัยทัศน์ เพื่อเติมเต็มพลังใจให้กัน โปรดอ่าน

พี่น้อง เพื่อนเครือข่ายครับ การทำงานขับเคลื่อนนั้น ถ้าต่างคนต่างทำ เราจะทำอะไรได้ไม่มาก หากย้อนเวลาถอนกลับไป 40 – 50 ปีก่อนหน้านี้ ยังนับว่าง่าย แต่ปัจจุบันนี้การจะจัดการสังคมมันยากขึ้นเรื่อยๆ แต่ก่อนเรายังมีทฤษฎีรองรับ แต่ขณะนี้สังคมมันเปลี่ยนไปเร็วมากจนไม่มีความรู้ หรือทฤษฎีอะไรตามทัน เราอยู่ในยุคแห่งความโกลาหลจริงๆ ยิ่งในประเทศไทย ยิ่งโกลาหลหนัก เรามีปัญหาในประเทศไทยค่อนข้างมาก และจากความโกลาหลนี้ ไม่ใช่ว่าจะแก้ไขได้ด้วยวิธีการแบบเดิม วิธีเดิมมันไม่พอ มันไม่ใช่แค่มีนายก มีประชาสังคมดี มีรัฐบาลดี ระบบราชการดีแล้วทุกอย่างจะดี มันไม่ใช้แค่นั้นอีกต่อไปแล้ว แต่เรากำลังเดินทางมาอยู่ในยุคที่ต้องสานพลัง เพื่อพาประเทศไปข้างหน้า ประเด็นนี้อยากขอบคุณพวกเราทุกคน ที่มาสานพลังร่วมกัน

ความท้าทายนี้มันใหญ่หลวงนัก การแสวงหาการทำงานไปร่วมกันคิดร่วมกันทำ ที่เรียกกันว่า การอภิบาลโดยเครือข่าย แต่ก่อนเราอภิบาลโดยรัฐ แต่ตอนนี้ต้องใช้เครือข่าย และการใช้พลังเครือข่ายร่วมกันอภิบาลสังคม เป็นเรื่องใหม่ที่ท้าทาย

ยกตัวอย่าง คุณดูตอนนี้ ประยุทธ์ (พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี) มีอำนาจมากที่สุดในประเทศไทย แต่ถามว่าแก้ปัญหาได้หรือไม่ ก็ยังแก้ไม่ได้ ท่านยังบ่นไปเรื่อยอยู่ทุกวัน ดังนั้นการมาทำงานร่วมกันอย่างเรา เป็นคำตอบที่ช่วยได้ และหากเรารวมตัวกันเพื่อช่วยกันสร้างสังคม ส่วนใหญ่ตอนนี้ทำเรื่องการรณงรค์เพื่อสังคม แต่สิ่งที่ทำแล้วได้มากกว่านั้นคือทำการเคลื่อนไหวทางสังคมเชิงนโยบาย และ นนส.ถือเป็นสิ่งนั้น เรากำลังร่วมกันเคลื่อนสังคมเชิงนโยบาย กำลังสร้างขบวนให้กับคนในพื้นที่ เกิดการทำงานในพื้นที่ ซึ่งแต่ละคนมีหน้างานในพื้นที่ มีความแตกต่างหลากหลายในพื้นที่อยู่แล้ว มาร่วมกันปฏิบัติงาน โดยมีส่วนที่สอดคล้องกันคือมีนโยบายสาธารณะร่วมกัน แม้สไตล์การทำงานแตกต่างกัน แต่เราเชื่อมกันไปเชื่อมกันมาได้

หลักการของการเปลี่ยนแปลงสังคม แท้จริงแล้วจะเกิดในเวลา และจังหวะที่เหมาะสม จากคนจำนวนไม่มากแต่เอาจริงเอาจัง มาเชื่อมร้อยการทำงานร่วมกัน และเรากำลังทำสิ่งนี้ แต่ถ้าเราทำสิ่งนี้แต่ไม่มีเวลา ล้มเหลวเรื่องการจัดการ สิ่งที่เราเพียรทำมาก็จะล้มเหลว ดังนั้นหัวใจของความสำเร็จ คือ “การจัดการที่ดี” แต่การจัดการที่ไม่มีธรรมมาภิบาล ไม่มีความโปร่งใสนั้นไม่ดี

ด้วยสถานการณ์ข้างต้นทั้งหมด เป็นเหตุผลว่าในการขับเคลื่อนนโยบายนั้น สช.จึงไม่ควรทำเองทั้งหมด แต่ในทางกลับกันในพื้นที่มีคนที่สนใจทำร่วมกัน การทำงาน นนส.ในครั้งนี้จึงเป็นการร่วมกันระหว่าง สช. วิทยาลัยพยาบาลราชชนนี วิทยาลัยสาธารณสุข มูลนิธิหมออนามัย และเครือข่ายในพื้นที่ หรือ นนส.นั่นเอง

ที่สำคัญคือ มันจะไม่ใช่ การจัดการสานพลัง นนส. แบบเดิมแล้ว แต่มันเป็นการอภิบาลเครือข่าย เป็นการจัดการแบบเพื่อน ยกตัวอย่างความสัมพันธ์ แต่ก่อนองค์กรก็สนับสนุนงบประมาณมาให้เราทำ แต่รูปแบบนี้ไม่ใช่ เราร่วมกันคิด ร่วมกันทำด้วยกันไปเรื่อยๆ ทำให้เกิดการมีส่วนร่วม เป็นเจ้าของร่วม

คำตอบของการทำงานกับเพื่อนนี้ เชื่อมกับกับคำถามที่ว่า ทำไมจึงเลือกวิทยาลัยพยาบาล 2 แห่ง และวิทยาลัยสาธารณสุข 2 แห่ง นั่นเพราะเราเป็นเพื่อนทำงานกันมา และในพื้นที่ก็เชื่อมการทำงานเข้าด้วยกันทั้งหมดแล้ว ในด้านการจัดการงาน สช.มีทีมงานลงไปช่วยจัดการ มีเครือข่ายที่เป็นเพื่อนกันในพื้นที่ มี นนส.ที่ร่วมกันคิด ร่วมกันทำด้วยกัน

สิ่งที่อยากจะฝาก น้อง สช.คืออย่าเอาเวลาของเพื่อนเครือข่าย มามาก เขาก็ต้องมีงานของเขา งานขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเป็นงานของเขาอยู่แล้ว แต่เราอย่าดึงเวลาของเขามาเยอะ เพราะเขาก็มีความตั้งใจในการขับเคลื่อนงานตรงนี้อยู่ด้วย ต้องตรวจสอบ สอดส่องด้วยว่าเขาอึดอัดหรือไม่ และในอนาคตก็ต้องเตรียมวางแผน กระบวนการ นนส. ไม่ควรจะแค่นี้ ควรจะไปได้มากกว่านี้ และควรจะเพิ่มเครือข่ายใหม่ๆ เข้ามาให้เชื่อมต่อให้หลากหลายมากขึ้นไปอีก จะทำให้การสานพลังของเรามีพลังมโหฬาร

นอกจากนี้สิ่งหนึ่งที่ต้องระวัง คือ ไม่ว่าส่วนกลาง หรือส่วนภูมิภาค จะดูแลโครงการ นนส. ก็ตาม ต้องระวังไม่ให้เอาเฉพาะพรรคพวกเดียวกัน แต่สายตาของพวกเรา ควรจะมองคนรุ่นใหม่ให้เยอะ มองเฉพาะรุ่นเก่า ยังไม่พอ ต้องมองคนรุ่นใหม่ด้วย ให้โอกาส ทั้งเพศ งาน จริตจะก้าน ถ้าเติมมาได้อย่างนี้ พลังจะมโหฬาร ต่อยอดออกผลไปเรื่อยๆ

สุดท้ายเรื่องการสื่อสาร เรามีไลน์กลุ่ม (โปรแกรม Line) มี Group งานที่เป็นเครือข่ายสื่อสารออนไลน์ ดังนั้นมันไม่จบแค่ CM (Core Module) ต้องระวังเรื่องการส่งที่ไม่ทันระวัง ไม่เคารพสิทธิคนอื่น ซึ่งเราต้องทำให้เกิด Self control เรื่องนี้ไมใช่เรื่องใหญ่ แต่เป็นเรื่องสาธารณะ

พี่น้องทุกท่านครับ สุดท้ายนี้ เรากำลังทำเรื่องใหญ่ การเคลื่อนงาน นนส. ไม่ใช่แค่การจัดหลักสูตรอบรม ไม่ใช่การจัดนโยบายสุขภาพ เหล่านี้เป็นเพียงแบบฝึกหัด เป็นโอกาสในการใช้เครื่องมือนโยบายสาธารณะที่มีอยู่ เพื่อไปทำงานที่ยิ่งใหญ่กว่านั้น ขอบคุณน้องๆ เบื้องหลังการทำงาน เรามีกันไม่มาก แต่เราจะเดินไปด้วยกัน

Check Also

“นักสื่อสารสุขภาวะภูมิภาค” ผนึกกำลัง เปิดพื้นที่สื่อสาร การขับเคลื่อนโยบายสาธาณะเพื่อสุขภาวะ

  เมื่อวันที่ 17-18 กันยายน พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมสุชน 3 ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ เกิดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนเชิงปฏิบัติการเครือข่ายคนทำงานสื่อสารขับเคลื่อนโยบายสาธาณะเพื่อสุขภาวะ ซึ่งประกอบด้วยเครือข่ายคณะทำงานสื่อสารในระดับภาคเหนือ ภาคอีสาน ...

แสดงความคิดเห็น/แลกเปลี่ยนเรียนรู้
AreaHpp Facebook