BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates

เครือข่ายสมัชชาสุขภาพอุบลฯกว่า 400 ชีวิต สานแรงร่วมใจ จัดงานขยายผล เคลื่อนงานสู่ทศวรรษหน้า

เมื่อวันที่ 25 เดือนพฤษภาคม 2558 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมบ้านสวนคุณตา โฮเทล แอนด์ กอล์ฟ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี เครือข่ายสมัชชาสุขภาพจังหวัดอุบลราชธานี นำโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี มูลนิธิประชาสังคมจังหวัดอุบลราชธานี และภาคีเครือข่ายจำนวนมาก ร่วมกันจัดกิจกรรมขยายผล เพื่อขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม หรืองาน “ทศวรรษนี้ สู่ ทศวรรษหน้า สมัชชาสุขภาพจังหวัดอุบลราชธานี”

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ได้จัดทำโครงการรางวัลสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2557 ขึ้น เพื่อเป็นการยกย่อง เชิดชูเกียรติ สร้างขวัญกำลังใจและแรงบันดาลใจให้กับภาคีเครือข่ายได้เกิดแรงผลักดันในการพัฒนากระบวนการนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมโดยมี “สมัชชาสุขภาพ” “ธรรมนูญสุขภาพ” และ “เอชไอเอ” เป็นเครื่องมือนำไปสู่เป้าหมายสุขภาวะตามพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 นั้น

จังหวัดอุบลราชธานีเป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่มีการนำกระบวนการสมัชชาสุขภาพ มาเป็นเครื่องมือในการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม ซึ่งเป็นไปตามแนวทางการดำเนินงาน และหลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2557 โดยสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ได้เข้าเยี่ยมพื้นที่ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กระบวนการสมัชชาสุขภาพจังหวัดอุบลราชธานี เมื่อช่วงต้นเดือนตุลาคม 2557 ที่ผ่านมา และได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการรางวัลสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 เพื่อพิจารณาจังหวัด พื้นที่ และกรณี ที่สมควรได้รับรางวัลสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ซึ่งคณะอนุกรรมการฯ มีมติว่า การขับเคลื่อนงานสมัชชาสุขภาพจังหวัดอุบลราชธานี สมควรได้รับรางวัลสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2557 ประเภท “สมัชชาสุขภาพ” เพื่อเป็นการยกย่อง เชิดชูเกียรติ สร้างขวัญกำลังใจและแรงบันดาลใจให้กับภาคีเครือข่ายพร้อมทั้งเป็นการขยายผลกระบวนการสมัชชาสุขภาพจังหวัดอุบลราชธานี โดยใช้วันที่ 25 พฤษภาคม 2558 เป็นวันขยายผลสู่ภาคีเครือข่ายสมัชชาสุขภาพจังหวัดอุบลราชธานีให้ครอบคลุมทั้งจังหวัด

ภายในงานมีผู้เข้าร่วมจากทุกภาคส่วนจำนวนกว่า 400 คน ประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ และภาคประชาสังคม บรรยากาศในงานมีการแสดงนิทรรศการจากภาคีเครือข่าย การแสดงทางวัฒนธรรมอิสาน หมอลำเกริ่นนำเวที การชมวีดีทัศน์กระบวนการสมัชชาสุขภาพจังหวัดอุบลราชธานีช่วยเปิดโลกทัศน์ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการสมัชชาสุขภาพจังหวัดอุบลราชธานีด้วยวงเสวนา มีการปาฐกพิเศษให้ความรู้ เรื่อง การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะด้านสุขภาพแบบมีส่วนร่วม โดย นพ.ทวีเกียรติ บุญยศาลเจริญ รองเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ต่อด้วยการลงนามความร่วมมือสร้างความร่วมมือในการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะระบบสุขภาพแบบมีส่วนร่วม“นวัตกรรมระบบสุขภาพ”จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี กับ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทั้ง 25 อำเภอในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ปิดท้ายด้วยการมอบเกียรติบัตรแบบมีส่วนร่วมให้เป็นกำลังใจ และร่วมถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึก

ต่อจากนี้ไปทางคณะทำงานสมัชชาสุขภาพจังหวัดอุบลราชธานี ก็หวังว่าจะได้รับความร่วมมืออย่างดีของภาคีเครือข่ายทั้งหน่วยงานรัฐ โดยเฉพาะสำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ โรงพยาบาลต่างๆ หน่วยงานภาคเอกชน หน่วยงานทางวิชาการจากมหาวิทยาลัยต่างๆในพื้นที่ และที่ขาดไม่ได้คือหน่วยงานภาคประชาสังคม ที่มีการผลักดันให้ อาสาสมัครประจำหมู่บ้าน หรือ อสม.เข้ามาเรียนรู้ด้วยในครั้งนี้ จะเข้าใจกระบวนการสมัชชาสุขภาพและนำกระบวนการนี้ไปขับเคลื่อนในพื้นที่ร่วมกับภาคีเครือข่ายต่างๆในพื้นที่ต่อไป

Check Also

ท้องไม่พร้อม ปัญหาวัยรุ่นใครดูแล

ถ้าเด็กผู้หญิงคนหนึ่งท้องไม่พร้อม ศูนย์ประสานงานเพราะรักพักใจ จะช่วยเด็กอย่างไร? “ผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อมแต่ตัดสินใจเก็บเด็กไว้ เกิดจากหลายเหตุผล บางคนกลัวบาป บางคนไม่มีความรู้เรื่องอนามัยเจริญพันธุ์ กว่าจะรู้อายุครรภ์ก็เกินกำหนด บางคนรู้ตอนอายุครรภ์ยังน้อย พอตอนใกล้จะคลอด ปรากฏว่าผู้ชายขอแยกตัว เลยต้องยอมเก็บเด็กไว้ จำนวนไม่น้อยตัดสินใจเอาออกทั้งที่อาจเกิดอันตราย บางคนต้องตัดมดลูกทิ้ง และบางคนต้องเสียชีวิต เมื่อผู้หญิงเข้ามาหา “ศูนย์ประสานงานเพราะรักพักใจ ...

แสดงความคิดเห็น/แลกเปลี่ยนเรียนรู้
AreaHpp Facebook