BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates

เครือข่ายสมัชชาสุขภาพอุบลฯ เดินหน้าผลิตสื่อดันประเด็น “น้ำมันทอดซ้ำ” ชิงรางวัลร๊อคกี้เฟลเลอร์

เมื่อต้นเดือน 6 พฤษภาคม 2558 ที่ผ่านมา  ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี เครือข่ายสมัชชาสุขภาพจังหวัดอุบลราชธานี นำโดยนายแพทย์สุรพร ลอยหา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ในฐานะประธานสมัชชาสุขภาพจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานชวนพูดคุยหารือการลงพื้นที่ถ่ายทำวีดีทัศน์กระบวนการสมัชชาสุขภาพจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมให้สัมภาษณ์กับทีมผลิตสื่อของสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติได้มอบหมายให้ บริษัท อินโฟคัสเชีย จำกัด รับหน้าที่ในการผลิตสื่อวีดีทัศน์นำเสนอกระบวนการสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ และกระบวนการสมัชชาสุขภาพจังหวัดอุบลราชธานี ในประเด็นน้ำมันทอดซ้ำ ซึ่งจะมีการถ่ายทำในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี โดยได้เน้นกระบวนการขับเคลื่อนของประเด็นน้ำมันทอดซ้ำ เพื่อให้เห็นกระบวนการทำงาน การนำประเด็นปัญหาในพื้นที่เข้าสู่มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ และนำไปสู่การปฏิบัติการขับเคลื่อนจนเกิดเป็นรูปธรรม ถือว่าเป็นประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ และพื้นที่ได้เห็นความสำคัญของปัญหา จนนำไปสู่แนวทางการดำเนินงานที่หลากหลาย

กระบวนการสมัชชาสุขภาพก็เป็นอีกแนวทาง ที่นำไปสู่การพัฒนาประเด็นให้เป็นมติข้อเสนอในเชิงนโยบายระดับพื้นที่และระดับชาติ และขณะนี้ ได้นำไปสู่การประกาศเป็นวาระแห่งชาติในการแก้ไขปัญหาน้ำมันทอดซ้ำ เพื่อเป็นการนำตัวอย่างของกระบวนการขับเคลื่อนประเด็นปัญหาน้ำมันทอดซ้ำ โดยใช้กระบวนการสมัชชาสุขภาพสู่การแก้ไขปัญหาที่กว้างขวางมากขึ้น สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ โดยคณะทำงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ให้ความสำคัญเรื่องนี้ เพื่อนำไปสู่การขยายผล และเพื่อการยกย่องในกระบวนการทำงานดังกล่าว จึงส่งเรื่องราวนี้เข้าร่วมประกวดรางวัลมูลนิธิร๊อคกี้เฟลเลอร์ และได้มีการถ่ายทำวีดีทัศน์นำเสนอเรื่องราวในวันที่ 5 – 7 พฤษภาคม ที่ผ่านมา

นับเป็นเรื่องราวที่กระบวนการทำงานด้านสุขภาพ ได้เห็นความสำคัญกับปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน นำไปสู่การแก้ไขในวงกว้างมากยิ่งขึ้น ในรูปแบบของมติข้อเสนอเชิงนโยบายนำไปสู่การปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมในพื้นที่ และไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนต่อไป

 

Check Also

“นักสื่อสารสุขภาวะภูมิภาค” ผนึกกำลัง เปิดพื้นที่สื่อสาร การขับเคลื่อนโยบายสาธาณะเพื่อสุขภาวะ

  เมื่อวันที่ 17-18 กันยายน พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมสุชน 3 ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ เกิดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนเชิงปฏิบัติการเครือข่ายคนทำงานสื่อสารขับเคลื่อนโยบายสาธาณะเพื่อสุขภาวะ ซึ่งประกอบด้วยเครือข่ายคณะทำงานสื่อสารในระดับภาคเหนือ ภาคอีสาน ...

แสดงความคิดเห็น/แลกเปลี่ยนเรียนรู้
AreaHpp Facebook